Ministerie van IenW doet onderzoek naar eHighways tussen Rotterdamse haven en achterland

In de strijd tegen klimaatverandering moet de transportsector nog grote stappen zetten. De ombouw van klassieke snelwegen tot zogenaamde eHighways kan hier een bijdrage aan leveren. Dit door Siemens Mobility ontwikkelde concept combineert de efficiëntie van geëlektrificeerde spoorlijnen met de flexibiliteit van vrachtwagens tot een duurzame vervoersoplossing.

De transportsector is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Zo’n 72% wordt veroorzaakt door het wegvervoer. De verduurzaming van de sector kan deels worden bereikt door het overhevelen van goederentransporten van de weg naar spoor- en vaarwegen. De verwachte groei in het goederenvervoer is echter zo groot dat vrachtwagenvervoer zelfs in de meest ambitieuze scenario’s altijd een belangrijke rol in onze mobiliteit zal blijven spelen.

 

Siemens’ eHighway

 

Interessante oplossingsrichtingen zijn zogenaamde Electric Road Systems (ERS), zoals de eHighway van Siemens. Hierbij worden (snel)wegen geschikt gemaakt voor elektrische vrachtwagens. De vrachtwagens worden net als treinen en trams uitgerust met een pantograaf. Via bovenleidingen boven de rechterrijstrook kunnen ze stroom afnemen voor hun elektromotor of hun accu’s laden. Remenergie kan in de accu worden opgeslagen of via de bovenleidingen terugvloeien naar het energienet. Het systeem is compatibel met alle types vrachtwagens met een elektromotor en/of accu’s van diverse vermogens. Denk aan diesel-hybride vrachtwagens, full battery trucks, vrachtwagens met een waterstof- of brandstofcel, CNG enz.

 

Al in de praktijk

 

De eHighway combineert het beste van twee werelden: de robuustheid van spoortechnologie en de flexibiliteit van vrachtwagenvervoer. Rijstroken met een bovenleiding blijven ook beschikbaar voor niet-elektrische voertuigen. Vooral voor druk bereden shuttletrajecten in bijvoorbeeld havens of tussen logistieke platforms kan dit interessant zijn. Na jaren van testen is de eHighway in Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten de kinderschoenen ontgroeid. Duitsland gaat het systeem tegen 2030 implementeren op 500 km snelweg. Dit op aanraden van het Nationale Platform Zukunft der Mobilität, een belangrijk adviesorgaan van de Duitse overheid. Het is de eerste aanzet tot de geadviseerde 4.000 km aan eHighway, die de CO2-uitstoot van het Duitse vrachtwagenvervoer met ca. 80% zou reduceren. De Duitse industriekoepel BDI staat achter het initiatief en pleit zelfs voor de ombouw van 8.000 km snelweg tot eHighway in 2050. Dit zou een CO2-besparing van 95% opleveren.

 

Internationale belangstelling

 

Ook in andere landen wordt de eHighway omarmd. Een studie van het Britse Center for Sustainable Road Freight noemt dit ‘de meest kosten- en energie-efficiënte oplossing voor het verduurzamen van het goederenvervoer op de weg’. De realisatie ervan is volgens de studie noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij kan de transitie naar volledig emissievrije voertuigen plaatsvinden via de tussenstap van hybride dieselvrachtwagens. De Britse regering wil 3.000 tot 6.000 km aan eHighway gaan realiseren. Zweden bouwt 2.000 km eHighway tegen 2030. Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar 3.000 km in 2035. Zweedse vrachtwagenbouwers en de Zweedse energiesector zijn nauw bij dit traject betrokken. Denemarken bekijkt welke snelwegtrajecten interessant kunnen zijn als ‘tussenschakel’ tussen de Zweedse en Duitse eHighways. In Oostenrijk zijn snelwegen met bovenleidingen opgenomen in het regeerakkoord. Een Canadese studie becijferde de terugverdientijd voor een eHighway-traject van 1. 300 km in het oosten van het land op slechts 3 jaar.

 

Ook Nederland wil mee

 

Siemens Mobility heeft op de A5 nabij de luchthaven van Frankfurt een testsite ingericht voor de eHighway. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze site onlangs virtueel bezocht en gaat nu onderzoeken welke trajecten in Nederland interessant kunnen zijn voor de ombouw tot eHighways. De focus ligt op de verbinding van de Rotterdamse haven met het achterland.