Miami ITS

Siemens Mobility z dużym kontraktem zarządzania ruchem na Florydzie

Firma Siemens Mobility otrzymała od hrabstwa Miami-Dade na Florydzie kontrakt o wartości 150 milionów dolarów na dostarczenie zaawansowanego systemu zarządzania ruchem, który zmodernizuje 2900 skrzyżowań i korytarzy komunikacyjnych. Wdrożona technologia pozwoli wykonywać inteligentne analizy, wdrażać środki strategiczne i optymalizować czas podróży w całym hrabstwie.

 

Nowy system ITS w hrabstwie Miami-Dude będzie dynamicznie zmieniał sterowanie ruchem na światłach, aby zapewnić lepsze warunki ruchu w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie. Dane będą zbierane w czasie rzeczywistym na skrzyżowaniach i w strefach/korytarzach jezdni, co pozwoli na optymalizację długości sygnałów na każdym skrzyżowaniu w sieci. Stworzy to zintegrowany system zaprojektowany w celu szybkiego i skutecznego przeciwdziałania zbliżającym się sytuacjom krytycznym, jak również nieprzewidywalnym przeciążeniom ruchu i zatorom.

 

Wymiana danych pomiędzy systemami umożliwi stworzenie efektywniejszej sieci. W szczególności, dane o ruchu drogowym (liczba pojazdów, czas podróży) zbierane przez system ITS na skrzyżowaniu będą wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ruchem w całej sieci, co zapewni utrzymanie pojazdów transportu publicznego w odpowiednim czasie i maksymalne bezpieczeństwo pieszych.

 

- Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani do realizacji tego ważnego projektu poprawy ruchu drogowego dla hrabstwa Miami-Dade i cieszymy się na wdrożenie inteligentnego systemu, który optymalizuje i integruje operacje związane z ruchem drogowym w całym hrabstwie. Nasza sprawdzona technologia pozwoli na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, redukcję emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości życia poprzez umożliwienie mieszkańcom Miami-Dade spędzania 15% mniej czasu w ruchu ulicznym – powiedział Marcus Welz, dyrektor generalny pionu ITS w Siemens Mobility North America.

Inteligentny system sterowania ruchem w mieście znacznie zwiększa możliwości działania władz miejskich i pozwala im na koordynację działań w zakresie kierowania ruchem we wszystkich rodzajach transportu. Obejmuje to rozliczanie się z planowanych lub możliwych do przewidzenia sytuacji, takich jak poważne zdarzenia lub roboty drogowe, a także stosowanie ukierunkowanych środków kierowania ruchem w celu złagodzenia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadki lub poważne zagrożenia, oraz reagowanie na nie w szybki, skuteczny i skoordynowany sposób.

 

Usługi i technologie, które Siemens Mobility planuje wykorzystać w Miami-Dade, zostały wykorzystane w projektach modernizacji systemów ruchu w ponad 300 miastach, w tym w m.in Seattle, Londynie, czy Bogocie.

 

W Polsce systemy ITS Siemens Mobility funkcjonują m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, a od 2019 r. są rozbudowane także w Tychach.