Wyniki finansowe Siemens Mobility

Q3 2021
  • Wartość zamówień w Q3 2021 r. o 74 % - do poziomu 5,1 mld EUR
  • 5-procentowy wzrost przychodów – do poziomu 2,3 mld EUR
  • Przejęcie holenderskiej firmy Sqills za ok. 550 mln EUR

 

Pomimo ogromnych zawirowań makroekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa firma Siemens Mobility odnotowała bardzo wysoki wzrost zamówień i przychodów w trzecim kwartale 2021.

 

Jako światowy lider zajmujący wiodącą pozycję zarówno z biznesowego, jak i technologicznego punktu widzenia, Siemens Mobility jest integralną częścią Siemens AG. Firma jest dobrze przygotowana do wyróżnienia się na tle konkurencji poprzez połączenie świata rzeczywistego i cyfrowego. 

Wartość zamówień Siemens Mobility w Q3 2021 (marzec-czerwiec 2021) wzrosła o 74 % czyli o ponad 2 mld euro do poziomu 5,1 mld euro. Głównym powodem tego wzrostu było największe w historii zamówienie o wartości około 2,8 miliarda euro dotyczące zakupu składów wagonowych rodziny Venture wraz z usługami serwisowymi dla amerykańskiego przewoźnika kolejowego Amtrak. Firma zanotowała także 5-procentowy wzrost przychód w porównywalnych warunkach do 2,3 miliarda euro.

 

W toku dalszego rozwoju spółki Siemens Mobility podpisała także umowę przejęcia holenderskiej firmy Sqills - wiodącego dostawcy oprogramowania MaaS do zarzadzania w chmurze dla operatorów transportu publicznego na całym świecie. Firma jest twórcą platformy S3 Passanger Sqills umożliwiającej przewoźnikom kolejowym i autobusowym zastąpienie starszych systemów rezerwacji najnowocześniejszym systemem rezerwacji online, który zwiększa wykorzystanie i dostępność transportu pasażerskiego. Razem z Hacon, eos.uptrade, Bytemark i Padam Mobility - Sqills stanie się częścią połączonego portfolio oprogramowania, które łączy szeroką gamę usług dla transportu publicznego. Planowane przejęcie firmy zakończy się w pierwszym kwartale 2022 r. 

- Aby znacznie zwiększyć liczbę pasażerów na kolei i osiągnąć cele klimatyczne do 2030 r., musimy zapewnić pasażerom bardziej zoptymalizowany proces, który pozwoli im bezproblemowo identyfikować i wykorzystywać wszystkie oferowane usługi kolejowe. Przejęcie Sqills wraz z jej platformą rezerwacyjną przybliża nas do realizacji tych celów – powiedział Michael Peter, CEO  Siemens Mobility GmbH.

 

Zamówienia całego Siemens AG w trzecim kwartale wyniosły 20,5 mld euro (Q3 2020 – 13,9 mld euro), a dochód ukształtował się na poziomie 16,1 mld euro (Q3 2020 – 13 mld euro).