Usługi cyfrowe dla systemów zarządzania ruchem

Cyfrowe modele biznesowe wykorzystują dostępne dane produktowe i procesowe do tworzenia wartości dodanej dla klienta. Usługi cyfrowe (Digital Services) firmy Siemens Mobility to klucz do tego postępu. Nasze usługi cyfrowe oparte są na potężnej architekturze platformowej Siemensa, która obsługuje już ponad 300 000 urządzeń i systemów - oczywiście w pełnej zgodności z najnowszymi standardami bezpieczeństwa informatycznego. 

Usługi cyfrowe

Ukierunkowane wykorzystanie danych dla optymalizacji wydajności

Innowacyjne technologie i usługi cyfrowe, takie jak inteligentne zarządzanie oświetleniem, inteligentne kierowanie i inteligentny dostęp, pozwalają wykrywać problemy jeszcze przed ich wystąpieniem. Korzystaj z nowych sposobów zwiększania niezawodności, dostępności i efektywności kosztowej - poprzez konserwację prognostyczną, optymalizację zarządzania zasobami i efektywne działanie.

Systemowe podejście do kontroli jasności i kosztów

Istnieje szereg sposobów na obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego: Możemy zainstalować energooszczędne źródła światła, a także wdrożyć nowoczesne sterowniki i inteligentny system zarządzania oświetleniem, który dostosowuje poziomy jasności do aktualnych warunków lokalnych. Aby optymalnie wesprzeć wszystkie Państwa systemy, oferujemy kompleksowy zakres usług: od inwentaryzacji i audytu, po eksploatację, konserwację i modernizację.

Inteligentne zarządzanie oświetleniem. Fakty i liczby

 • 50 - 90% oszczędności energii
 • Do 98% dostępności
 • Całodobowa infolinia

Przeprowadzamy inwentaryzację posiadanych aktywów (np. marka i model źródeł światła, okablowanie masztów, połączenia sieciowe itp.) oraz gromadzimy wymagane dane w celu utworzenia solidnej podstawy dla przyszłego planowania i podejmowania decyzji. Następnie przeprowadzamy audyt w celu oceny zastosowanych technologii i określenia komponentów, które należy zmodernizować lub wymienić.

.

Nasz wybór pakietów modernizacyjnych zapewnia, że wymieniane są wyłącznie te elementy oświetlenia ulicznego, które tego wymagają. W związku z tym korzystasz ze zwiększonej efektywności energetycznej po przystępnych cenach.

W ramach naszych usług serwisowych wymieniamy wadliwe lub niesprawne komponenty i przygotowujemy zindywidualizowane plany zrównoważonej konserwacji. Są one następnie podstawą wszelkich decyzji dotyczących aktywnej i reaktywnej wymiany komponentów - dla szczególnie efektywnej obsługi i maksymalnej dostępności posiadanych aktywów.

Siemens Mobility oferuje elastyczne modele finansowania, które pozwalają odciążyć budżety publiczne, dostarczając jednocześnie środków zwiększających niezawodność działania. Świadczenie wszystkich rodzajów usług - od planowania i konserwacji po dostawę części zamiennych i bieżącą modernizację - w ramach pakietu pochodzącego od jednego dostawcy otwiera przed Państwem znaczny potencjał oszczędnościowy. Przejrzystość kosztów i niezawodność planowania zawsze mają najwyższy priorytet, niezależnie od realizowanego projektu.

Inteligentne oświetlenie ulic

Pobierz broszurę

Inteligentne oświetlenie ulic

Usługi oświetlenia publicznego

Pobierz broszurę

Smart Guidance - Inteligentne kierowanie

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w Centrum Operacyjnym i Kompetencyjnym

W przypadku awarii jakiegokolwiek systemu czy produktu, lub wystąpienia dowolnego problemu technicznego możesz liczyć na eksperckie wsparcie i pomoc naszego Centrum Operacyjnego i Kompetencyjnego (OCC). Nasi specjaliści mogą na przykład zapewnić zdalną obsługę serwisową - w różnych językach, całodobowo i całorocznie.

OCC oferuje

 • Obsługa zapytań technicznych
 • Diagnostyka
 • Całodobowe rozwiązywanie problemów (opcjonalne)
 • Serwisy zdalnej obsługi
 • Usługa aktualizacji oprogramowania
 • Zdalna instalacja aktualizacji oprogramowania
 • Zapewnienie automatycznego dostarczania definicji wirusów
 • Zdalne przeglądy/konserwacja systemu
 • Zdalny monitoring systemów lokalnych klienta 
 • Hosting aplikacji, IaaS, SaaS, ASP
Smart Access - Inteligentny dostęp

Szybka analiza problemów i skuteczne wsparcie

Bezpieczne połączenie danych typu Smart Access umożliwia obecnemu na miejscu serwisantowi szybką i skuteczną analizę każdego problemu. Państwa wewnętrzny personel utrzymania ruchu uzyskuje także bezpieczny zdalny dostęp do obsługiwanych systemów. Wszystkie połączenia na potrzeby serwisu zdalnego nawiązywane są za pośrednictwem wspólnej zdalnej platformy serwisowej Siemensa (cRSP). Certyfikowana przez szereg oficjalnych organów platforma spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa danych.

Brak konieczności stosowania oddzielnych systemów

Nasz system cRSP służy również jako platforma dla Portalu Klienta (CWP). Usługa ta zapewnia bezpieczny dostęp do obsługiwanych systemów przez Internet. Pozwala to wyeliminować potrzebę stosowania oddzielnego rozwiązania dostępowego. Wystarczy bezpieczny i niezawodny dostęp do infrastruktury cRSP - tej samej, która jest używana na potrzeby serwisu zdalnego.

Szafy sterownicze dla Inteligentnego oświetlenia ulicznego

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Coraz bardziej rosnący ruch uliczny, zanieczyszczenie powietrza, koszty utrzymania: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Usługi cyfrowe

Nowoczesne oświetlenie uliczne dla miasta i 44 pobliskich miejscowości. Zużycie energii zmniejszone o połowę. Poziom oświetlenia dostosowany do aktualnego natężenia ruchu i warunków pogodowych. Nasze usługi cyfrowe niosą szereg możliwości.  

Kontakt

Inteligentne usługi dla systemów ruchu drogowego

Nasze usługi cyfrowe - inteligentne zarządzanie oświetleniem, inteligentne kierowanie i inteligentny dostęp - zapewniają optymalny koszt i operacyjną kontrolę nad systemami ruchu drogowego. Korzystasz z usług opartych na potężnej architekturze platformy Siemensa, która pomoże Ci zmaksymalizować niezawodność, dostępność i opłacalność Twojego sprzętu.