Connected Mobility - wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy infrastrukturą a pojazdami

Wymagania poszczególnych miast są wysoce zróżnicowane, bo i zróżnicowane są same miasta. Dlatego też Siemens Mobility opracował wyjątkowo szeroki wachlarz rozwiązań dla zastosowań miejskich: Rozwiązania mobilności połączonej - Connected Mobility. Od satelitarnych systemów priorytetyzowania pojazdów transportu masowego i ratowniczych, skoordynowanych zielonych faz dla rowerzystów, inteligentnej cyfryzacji ruchu drogowego, po autobusy elektryczne i inteligentny system kontroli przepływu samochodów ciężarowych - oferujemy optymalne rozwiązania dla każdego zapotrzebowania. 

ITS-G5 jest gotowy do wdrożenia

A czym właściwie jest ITS-G5? ITS G5 to technologia komunikacyjna, umożliwiająca bezpieczną, doraźną, bezpośrednią komunikację między pojazdami i/lub między pojazdami a infrastrukturą. C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) to technologie związane z koncepcją wymiany informacji i współpracy. Siemens Mobiility i inne wiodące firmy z branży zarządzania ruchem drugowym wspierają szybkie wdrożenie odpowiednich warunków ramowych w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego.

Dlaczego standard 802.11p jest lepszy, niż LTE i 5G dla V2x

Pobierz Białą Księgę

Rozwiązania mobilności połączonej

Efektywne zarządzanie ruchem

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Rozwiązania mobilności połączonej

Rozwiązania Connnected Mobility oferują szereg możliwości zoptymalizowanego zarządzania ruchem w Twojej miejscowości, na przykład satelitarny system priorytetyzowania pojazdów Sitraffic STREAM. 
Priorytet dla transportu zbiorowego!

Pobierz broszurę

Skontaktuj się z nami

Kompleksowa oferta rozwiązań dla potrzeb zarządzania ruchem

Wymagania poszczególnych miast są wysoce zróżnicowane, bo i zróżnicowane są same miasta. Dlatego też Siemens Mobility opracował wyjątkowo szeroki wachlarz rozwiązań dla zastosowań miejskich: Rozwiązania Connected Mobility - mobilności połączonej - dla jeszcze bardziej efektywnego, zrównoważonego i bezpieczniejszego zarządzania ruchem w Twojej miejscowości.