Systemy transportowe przyszłości z pojazdami autonomicznymi

Pakiet Self-Driving Vehicle (SDV) firmy Siemens: systemowe podejście, obejmujące inteligentną infrastrukturę w terenie, wsparcie oprogramowania i integrację pojazdów autonomicznych wszelkiego typu.
Pakiet Self-Driving Vehicle (SDV) firmy Siemens Mobility: systemowe podejście, obejmujące inteligentną infrastrukturę w terenie, wsparcie oprogramowania i integrację pojazdów autonomicznych wszelkiego typu.

Siemens Mobility oferuje systemowe podejście do autonomicznych pojazdów, obejmujące inteligentną infrastrukturę w terenie, wsparcie oprogramowania i integrację pojazdów autonomicznych wszelkiego typu.

Zoptymalizowane systemy transportowe wspierane przez pojazdy autonomiczne. Wiele wskazuje na to, że przyszłość zmotoryzowanego transportu pasażerskiego będzie w dużej mierze bazować na jeździe autonomicznej. Funkcjonowanie systemów transportowych zostanie zaburzone przez pojazdy autonomiczne, które będą utrzymywać i usprawniać opcje indywidualnego transportu, jednocześnie rozwijając opcje transportu publicznego. Nazywamy to zoptymalizowanym system transportowym wspieranym przez pojazdy bezzałogowe. Zalety tego systemu obejma ogólną optymalizację systemu transportowego, mniejszą liczbę pojazdów na drodze, usprawniony ruch pojazdów i lepszy dostęp do transportu, przy jednoczesnej redukcji zanieczyszczenia powietrza i gwarancji lepszego bezpieczeństwa. Systemowe podejście firmy Siemens Mobility składa się z inteligentnej infrastruktury w terenie, obejmującej takie komponenty jak urządzenia na poboczu drogi systemu Sitraffic ESCoS firmy Siemens Mobility, czujniki lidarowe i radarowe. Od strony oprogramowania, mikro-usługi w chmurze zarządzają systemem i rzeczywistym doświadczeniem pasażera. Usługi pasażerskie obejmują wyznaczanie tras intermodalnych i szerszy zakres informacji podróżnych. Dodatkowo, podejście bazujące na otwartej platformie pozwala na elastyczną, zorientowaną na popyt i tanią integrację pojazdów bezzałogowych wszelkiego typu. 

Pojazdy autonomiczne

Poziom złożoności i automatyzacji systemów transportowych znacząco rośnie

Obecnie transport odpowiada za ok. 25 procent światowego zużycia energii pierwotnej i ok. 20 procent globalnej emisji CO2 . Nieodpowiedni transport może zmniejszyć wydajność miasta (mierzoną wartością PKB) nawet o 30 procent, jak pokazują niedawne badania. Zoptymalizowany system transportowy, wspierany przez pojazdy bezzałogowe, zwiększy mobilność poprzez trasy dojazdowe lub uzupełni transport publiczny. Usprawni również przepływ ruchu w wyniku mniejszej liczby wypadków i zatorów.

Nasza wizja

  • Połączone, intermodalne, bezproblemowe podróżowanie
  • SAE [Society of Automotive Engineers] Poziom 5 – kierowca nie jest potrzebny
  • Integracja istotnych tematów z punktu widzenia systemu, takich jak zarządzanie flotą, pobieranie opłat, zarządzenia bezpieczeństwem i infrastrukturą
  • Mobilność jako usługa z wyznaczaniem tras intermodalnych
  • W pełni elektryczne - zero emisji CO2 
  • Nowe koncepcje transportu – bez kierowcy, modułowe podejście do pojazdów dla ludzi i towarów
  • Orientacja na klienta, która ułatwia kreowanie nowych modeli biznesowych
Podstawowa oferta Self-Driving Vehicle (SDV)

Streszczenia podstawowej oferty Self-Driving Vehicle (SDV)

Umożliwienie bezpiecznej i wydajnej autonomicznej jazdy (poziom 5) systemów transportu publicznego
Korzyści

Takie podejście zapewnia konkretne korzyści dla operatorów i pasażerów

Rozwiązanie kwestii „pierwszej/ostatniej mili”

Zoptymalizowany system transportu wspierany pojazdami bezzałogowymi zaoferuje szereg korzyści. Ułatwi indywidualne, sprawne podróżowanie z maksymalną elastycznością. Efektywność zostanie zapewniona, gdyż przezwyciężenie problemów „pierwszej/ostatniej mili” za pomocą wyznaczania tras intermodalnych przy użyciu wszystkich połączonych środków transportu doprowadzi do skrócenia czasu podróży i lepszego systemu połączeń – nawet w rejonach wiejskich. 

 

Lepsze wykorzystanie pojazdów

Rzeczywiste wykorzystanie terenu na potrzeby transportowe zostanie zminimalizowane z uwagi na zmniejszenie ogólnej liczby pojazdów. System pozwoli na maksymalne wykorzystanie floty pojazdów. W jaki sposób? Dzięki stosowaniu pojazdów budowanych w sposób modułowy, które można będzie wykorzystywać, między innymi do przewodu ludzi jak i towarów.

Zwiększone bezpieczeństwo

Ogólna optymalizacja ruchu

Referencje

Stanowiska testowe w odpowiednich środowiskach dla rynku

Pakiet SDV firmy Siemens Mobility zawiera zestaw podstawowych technologii, które są obecnie wdrażane na różnych torach testowych. W tym celu zidentyfikowaliśmy odpowiednie rynki, takie jak rynek miejski, podmiejski, lotniska czy kampusy.

Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania, komentarze dotyczące Siemens Mobility skontaktuj się z nami.