Sitraffic SiBike

Sitraffic SiBike

„Zielona fala" dla rowerzystów

Uatrakcyjnienie ruchu rowerowego jest doskonałą strategią przeciwdziałania rosnącemu natężeniu ruchu i problemom emisyjnym w miastach i na drogach miejskich. Dlatego Siemens Mobility opracował Sitraffic SiBike: „zieloną falę" dla rowerzystów. Dzięki aplikacji na smartfony rowerzyści uzyskują pierwszeństwo na światłach. SiBike jest opłacalnym rozwiązaniem dla miast i społeczności starających się zaoferować swoim mieszkańcom lepszą jakość życia i poprawić ich wizerunek jako "zielonych miast".

Sitraffic SiBike

Aplikacja na smartfon zapewnia płynny przejazd

Skoordynowane zielone fazy - "zielona fala" jest czymś, czego kierowcy zaczęli oczekiwać: Do tej pory "zielone fale" były optymalizowane wyłącznie pod kątem prędkości samochodów. Sitraffic SiBike umożliwia rozszerzenie zalet "zielonych fal" również na rowerzystów - na autostradach rowerowych, szybkich ścieżkach rowerowych, jezdniach czy regularnych ścieżkach rowerowych.

Sitraffic SiBike - jak działa "zielona fala" dla rowerzystów?

 • Rowerzysta posiada przy sobie smartfon z zainstalowaną aplikacją SiBike
 • Smartfon używa GPS do określenia położenia rowerzysty, prędkości i kierunku podróży
 • Dane GPS są używane do bieżącego weryfikowania, czy rowerzysta przejeżdża przez wirtualny punkt wyzwalający
 • Po przejechaniu przez punkt, aplikacja zgłasza aktywację punktu wyzwalającego do centrum sterowania ruchu
 • Centrum sterowania ruchu wysyła odpowiednie polecenie do sterownika świateł
 • Jeśli zbliża się rowerzysta, światło automatycznie zmienia kolor na zielony lub trwająca faza zielona jest przedłużona

.

Sitraffic SiBike. Efektywny kosztowo system

 

Kluczowa zaleta Sitraffic SiBike: System priorytetyzacji jest niezwykle ekonomiczny. Jest łatwy do wdrożenia i nie wymaga żadnych prac budowlanych, a jedynie adaptacji w programowaniu systemu sygnalizacji świetlnej.

 

Główne zalety wdrożenia

 • System jest zintegrowany z istniejącym systemem sterowania ruchem
 • Nie są wymagane żadne modyfikacje sprzętowe
 • Wykorzystanie tych samych sterowników
 • Prosta w instalacji aplikacja na smartfony

Sitraffic SiBike. Korzyści i zalety

 • Personalizowane rozwiązanie przy niskich kosztach
 • Zmniejsza negatywne czynniki takie jak ruch związany z parkowaniem, hałas ruchu drogowego i emisje zanieczyszczeń
 • Niższy ogólny potencjał wypadków, ponieważ rowery stwarzają mniejsze ryzyko zagrożenia
 • Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i emisje CO2
 • Powoduje, że szybkie pasy ruchu rowerowego i autostrady rowerowe stają się jeszcze bardziej atrakcyjne
 • Zwalnia przestrzeń ruchu drogowego, ponieważ rowerzyści potrzebują mniej miejsca niż samochody podczas podróży lub parkowania
 • Poprawia wizerunek Twojej miejscowości jako zrównoważonego "zielonego miasta"
 • Przyczynia się do trwałej poprawy jakości życia w całych aglomeracjach.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Sitraffic SiBike

Rozpoczęto pierwsze projekty pilotażowe, na przykład analizę wydajności SiBike w Marburgu, przeprowadzoną przez wydział inżynierii transportu Politechniki Monachijskiej.

Kontakt

Uatrakcyjnienie jazdy na rowerze

Chcesz ograniczyć ruch uliczny związany z parkowaniem, hałas uliczny i emisje zanieczyszczeń? SiBike jest odpowiedzią na tę potrzebę, zwiększając atrakcyjność ruchu rowerowego w Twojej miejscowości. Zwróć się do naszych ekspertów o zaprojektowanie rozwiązania SiBike dostosowanego do Twoich wymagań.