Sitraffic Vehicle2x

Cyfrowe drogi przyszłości

Inteligentna digitalizacja sieci dróg ma krytyczne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i jakości życia. To właśnie dlatego Siemens Mobility opracował technologię Sitraffic ESCoS Vehicle2x. ESCoS to bezpieczna, współpracująca technologia do komunikacji pomiędzy pojazdami wszelkiego typu a infrastrukturą. Technologia Vehicle2x jest częścią rozwijającego się „Internetu Rzeczy” (IoT). Urządzenia instalowane na poboczu drogi systemu Sitraffic ESCoS zapewniają kluczowe dane do uzyskania bardziej precyzyjnego obrazu bieżącej sytuacji w ruchu drogowym, co pozwala na bardziej wydajne sterowanie ruchem, znaczącą redukcję liczby wypadków i jeszcze większe obniżenie emisji zanieczyszczeń niż dotychczas.

Sitraffic Vehicle2x

Całościowa wizja: Car2x, Rail2x, Ship2x i Airplane2x (komunikacja samochodu, pociągu, statku i samolotu z otoczeniem)

Istnieje wiele miejsc, w których trasy obierane przez pojazdy drogowe przecinają się z trasami innych środków transportu, takich jak pociągi, statki a nawet samoloty (na lotnisku). Nasza wizja transportowego „Internetu Rzeczy” przyszłości obejmuje stałą komunikację pomiędzy tymi wszystkimi elementami – nad realizacją tego celu pracujemy codziennie.

Technologia Vehicle2X obejmuje:

 • Technologia Car2x jest gotowa do pracy
 • Technologie Rail2x, Ship2x oraz Airplane2x będą wykorzystywać nasze rozwiązania Sitraffic ESCoS dla sieci kolejowych, dróg wodnych i dróg kołowania na lotnisku w przyszłości

Inteligentny system komunikacji pomiędzy pojazdami drogowymi a infrastrukturą

Kiedy mowa o komunikacji, rozwiązaniem jest technologia Car2x: Współpracujący system zarządzania ruchem drogowym pozwala pojazdom na nawiązywanie łączności z infrastrukturą i centrami sterowania ruchem drogowym. Urządzenia na poboczu drogi (ang. „Road Side Unit” - w skrócie RSU) dostarczają pojazdom bezpośrednio dane krytyczne czasowo, takie jak SPAT (synchronizacja sygnałów zmiany świateł na skrzyżowaniu), podczas gdy dane, które nie są krytyczne czasowo, takie jak systemy IVI (systemy informacyjne w pojeździe) są przekazywane do pojazdów ze współpracującego centrum sterowania ruchem ESCoS-CMS. Wynik: bardziej skuteczne zapobieganie zatorom i wypadkom drogowym i głębsza redukcja emisji zanieczyszczeń - kluczowe czynniki dla miast i gmin, które starają się podnieść jakość życia i pobudzić wzrost gospodarczy.

Car2x – właśnie tak działa inteligentna technologia

 • Komponenty infrastruktury są wyposażone w technologię Sitraffic ESCoS RSU
 • Pojazdy wykorzystują nawigację GPS urządzeń na poboczu drogi (RSU) oraz ich własne pokładowe urządzenia systemu Car2x do ciągłego zgłaszania ich położenia, prędkości i kierunku jazdy
 • System zarządzania ruchem drogowym przekazuje dane, informacje o ograniczeniach w ruchu i ostrzeżenia o niebezpieczeństwach
 • Centrum sterowania wykorzystuje dostępne informacje z systemu Car2x do bardziej efektywnego sterowania i kierowania ruchem

Innowacyjne urządzenie polowe do systemów Vehicle2x i Car2x

Serce technologiczne systemu Vehicle2X składa się ze współpracującego centrum sterowania Sitraffic ESCoS CMS i urządzenia polowego Sitraffic ESCoS RSU do nawiązywania łączności. Sitraffic CMS został zaprojektowany do integracji złożonych struktur miejskich i międzymiastowych centrów sterowania ruchem i systemów wskazywania drogi na parking. Urządzenie polowe Sitraffic RSU, opracowane do komunikacji w standardzie WiFi 802.11p i LTE-V2x z wszelkimi pojazdami wyposażonymi w ten standard, idealnie nadaje się zarówno do sieci dróg miejskich jak i autostrad poza miastem.

 • Integracja wszelkich wymaganych międzynarodowych standardów komunikacji V2x
 • Standardy zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym obsługa technologii PKI poprzez centrum ESCoS CMS
 • Otwarte interfejsy do komunikacji ze sterownikami poprzez standardowe połączenia
 • Zdefiniowana koncepcja bezpieczeństwa dla celów utrzymaniowych
 • Zapasowe interfejsy do podłączania innowacyjnych technologii takich jak LTE5G w przyszłości
 • Pełna kompatybilność oprogramowania i sprzętu ze wszystkimi rozwiązaniami Vehicle2x
 • Wdrożenie w formie autonomicznego lub zintegrowanego rozwiązania
 • Pełna integracja w środowisku systemu Sitraffic możliwa dzięki przyłączeniu do ESCoS CMS i Sitraffic Cxx
 • Pełna zgodność z normami UE i USA
 • Łatwy montaż
 • Modułowa koncepcja pozwala na tworzenie rozwiązań pod konkretne projekty i ułatwia adaptację do nowych wymagań w przyszłości
 • Wielofunkcyjny system mocowania
 • Bardzo dokładne pozycjonowanie obiektów

Sitraffic ESCoS-Vehicle2x. Korzyści i główne elementy

 • Poprawia bezpieczeństwo na drodze i zmniejsza liczbę wypadków
 • Optymalizuje przepływ ruchu, minimalizując zatory i ruch z częstym zatrzymywaniem się
 • Skraca czas podróży
 • Pomaga ograniczać emisję zanieczyszczeń w ruchu drogowym
 • Poprawia wizerunek miasta pozycjonując je jako ekologiczne „zielone miasto”
 • Przyczynia się do stałej poprawy jakości życia na terenie całych aglomeracji/miast
 • Infrastruktura Vehicle2x wspiera jazdę zautomatyzowaną i autonomiczną
Sitraffic ESCoS

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i obsługa

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.
Referencje

Car2x

W korytarzu testowym technologii Car2x z Rotterdamu przez Frankfurt do Wiednia i na 45-kilometrowej trasie testowej w Wiedniu: System Car2x jako pierwszy element przyszłościowego całościowego rozwiązania Vehicle2x został już wdrożony.    
Infografika systemu Vehicle2x

Pobierz

Kontakt

Korzyści płynące ze zdigitalizowanego ruchu drogowego - również w Państwa mieście

Transport jutra będzie podłączony do sieci. Jutro zaczyna się dziś. Jak w pełni wykorzystać zalety systemu Vehicle2X? Zapytaj naszych ekspertów.