Innowacyjne rozwiązania parkingowe dla lepszego zarządzania ruchem

Zarządzanie przestrzenią parkingową to jedno z wyzwań, przed którymi stoją mniejsze i większe ośrodki miejskie. Szacuje się, że kierowcy poruszający się w terenie miejskim spędzają około 100 godzin rocznie na poszukiwaniu miejsc parkingowych. Mając to na uwadze firma Siemens Mobility opracowała innowacyjne rozwiązania parkingowe dla potrzeb zarządzania ruchem: Truck Parking to system informatyczny przeznaczony dla parkingów dla pojazdów ciężarowych, a Sitraffic Guide to inteligentne narzędzie do zarządzania parkingami miejskimi.

Zastosowania

Rozwiązania parkingowe

Optymalne obłożenie i lepsza rentowność parkingów wielopoziomowych i parkingów naziemnych, zmniejszone obciążenie ruchem i wpływ na środowisko - w efekcie większa atrakcyjność i jakość życia w mieście: Bogate portfolio rozwiązań parkingowych firmy Siemens Mobility oferuje wartościowe narzędzia do zarządzania przestrzenią parkingową, zarówno dla samochodów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze może przyczynić się to do tego, by miasto lub gmina stała się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.
Referencje

Rozwiązania parkingowe

Jedną z kluczowych funkcji efektywnego systemu zarządzania ruchem jest wskazywanie wszystkim rodzajom pojazdów drogi do najbliższego wolnego miejsca parkingowego. Rozwiązania parkingowe firmy Siemens Mobility sprawdzają się z powodzeniem w wielu miejscach.
Sitraffic Conduct+

Pobierz broszurę

Kontakt

Rozwiązania parkingowe dla lepszego zarządzania ruchem

Zarządzanie przestrzenią parkingową to jedno z wyzwań, przed którymi stoją mniejsze i większe ośrodki miejskie. Mając to na uwadze firma Siemens Mobility opracowała innowacyjne rozwiązania parkingowe dla potrzeb zarządzania ruchem.