Technologia Sitraffic Guide

Parking

Systemy parkowania dla Twojego miasta

W centrach miast użytkownicy dróg szukający miejsca parkingowego stanowią do 40 procent ogólnego natężenia ruchu. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed aglomeracjami miejskimi Siemens Mobility opracował rozwiązania do efektywnego zarządzania miejscem parkingowym na parkingach i garażach - systemy prowadzenia parkingów, które znacznie poprawiają sytuację na parkingach.

Technologia Sitraffic Guide

Bardziej atrakcyjne centra miast

System wspomagania parkowania pomaga zminimalizować ruch związany z szukaniem miejsca parkingowego, skutecznie prowadząc użytkowników dróg do dostępnych miejsc. W zależności od architektury systemu kierowcy będą otrzymywać informacje o parkowaniu podczas podróży do centrum miasta, aby mogli wybrać najkrótszą drogę do dogodnego parkingu.

Technologia Sitraffic Gudie

 • Może być płynnie zintegrowana z systemami sterowania ruchem
 • Nie wymaga komputera ani innego skomplikowanego sprzętu IT
 • Monitoruje obłożenie parkingów i garaży
 • Łączy się z dynamicznymi panelami nawigacyjnymi na ulicach w różnych projektach technicznych (LED, LCD) i innymi platformami informacyjnymi, takimi jak portal internetowy miasta
 • Otwarte interfejsy do łączenia z systemami innych firm pozwalają na korzystanie z technologii Sitraffic Guide jako elementu infrastruktury ruchu
 • Działa na standardowym komputerze
 • Intuicyjny i łatwy interfejs użytkownika 

Technologia Sitraffic Guide wskazuje bezpłatne miejsca parkingowe dla użytkowników dróg i zapewnia operatorowi w centrum sterowania ruchem kompleksowe funkcje analizy, komunikując się z innymi aplikacjami ruchu drogowego.   

Technologia Sitraffic Guide może przesyłać dane o miejscach parkingowych do szeregu serwisów informacyjnych, dzięki czemu wyszukiwanie wolnego miejsca parkingowego jest znacznie wygodniejsze. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aktualnych danych o sytuacji na parkingu za pośrednictwem miejskiego portalu internetowego lub nowoczesnego systemu nawigacji.

Technologia Sitraffic Guide umożliwia centralne monitorowanie wszystkich miejsc parkingowych w mieście. Graficzny interfejs użytkownika i zintegrowany GIS (system informacji geograficznej) zapewniają łatwość i funkcjonalność w obsłudze. Zarządzanie komunikatami i alertami ma przejrzystą strukturę i oferuje wiele opcji analiz statystycznych.

Do przesyłania danych między jednostką centralną technologii Sitraffic Guide a rozproszonymi komponentami (czujnikami i panelami) użytkownicy mają do wyboru kilka technologii: stałe okablowanie lub połączenie bezprzewodowe przez GPRS / UMTS.

Technologia Sitraffic Guide – korzyści

 • Wyższe obłożenie i rentowność parkingów
 • Niższe natężenie ruchu i mniejsze zanieczyszczenie środowiska
 • Poprawiona jakość życia w bardziej atrakcyjnym mieście
 • Modułowa struktura zapewniająca skalowalność i dostosowanie do różnych zastosowań
 • System podstawowy, centrum porad parkingowych lub system porad parkingowych dla wielu użytkowników

Technologia Sitraffic Guide

Pobierz broszurę

Referencje

Sitraffic Guide

Technologia Sitraffic Guide sprawdziła się już zarówno w małych miejscowościach (16 tys. mieszkańców), ale także w milionowych aglomeracjach. Rozwiązanie umożliwia ukierunkowane prowadzenie ruchu, optymalizując obłożenie na parkingu i czas poświęcony na znalezienie wolnego miejsca na nim.

Kontakt

Systemy wspomagania parkowania dla Twojego miasta

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.