Rozwiązania w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego i pobierania opłat

egzekwowanie przepisów ruchu drogowego

Firma Siemens Mobility jest światowym liderem rozwiązań wspomagających egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.  Firma oferuje rozwiązanie lokalne i zdalne (hostowane), a także różnorodne rozwiązania z obszaru poboru opłat, egzekwowania przepisów obowiązujących na przejściach granicznych, kontrolowania czasu podróży i dostępu.

Zastosowania

Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i pobieranie opłat

Rozwiązania firmy Siemens Mobility wspierające egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i poboru opłat zapewniają klientom końcowym wyjątkową wartość. Należą do niech takie narzędzia i aplikacje, jak Safe Zone, Civil Enforcement i Low Emission Zone.
Projekty z zakresu kontroli egzekwowania przepisów drogowych firmy Siemens Mobility na targach Parkex 2016

Pobierz plik PDF

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze może przyczynić się to do tego, by miasto lub gmina stała się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.
Referencje

Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i pobieranie opłat

Rozwiązania firmy Siemens Mobility z zakresu egzekwowania przepisów i pobierania opłat drogowych zostały wdrożone na całym świecie, zwiększając w ten sposób efektywność ruchu kołowego w miastach, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
Zarządzanie popytem transportowym

Pobierz broszurę

Kontakt

Wiodący dostawcy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Firma Siemens Mobility jest światowym liderem rozwiązań wspomagających egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.  Firma oferuje rozwiązanie lokalne i zdalne (hostowane), a także różnorodne rozwiązania z obszaru poboru opłat, egzekwowania przepisów obowiązujących na przejściach granicznych, kontrolowania czasu podróży i dostępu.