Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone) - powiew świeżego powietrza dla dzisiejszych miast

Low Emission Zone

Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone) to powiew świeżego powietrza dla dzisiejszych ruchliwych miast i miasteczek, jako że miasta odpowiadają za ponad 80% emisji CO2 na całym świecie. Rosnące i uzasadnione obawy społeczeństwa dotyczące hałasu i zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy o wysokiej emisji zanieczyszczeń, a także zatory komunikacyjne są problemami, które muszą zostać pilnie rozwiązane. Wprowadzenie Strefy Niskiej Emisji od Siemens Mobility jest jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie. 

Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone)

Redukcja zanieczyszczeń tam, gdzie ma to znaczenie

Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone) to elastyczne rozwiązanie, które wykorzystuje najlepszą w swojej klasie technologię ANPR do przeszukiwania baz danych pojazdów. System monitoruje i kontroluje przejazd wysoce zanieczyszczających pojazdów przez wyznaczone obszary geograficzne - modułowe, innowacyjne, wysoce bezpieczne i wydajne rozwiązanie, które pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością powietrza w mieście.

Jak działa system Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone) w praktyce

 • Zarządzający ruchem i planiści określają strefy, w których zarządzanie zanieczyszczeniem będzie wymagane, a także klasy pojazdów, które chcieliby wykluczyć.
 • Pracując w porozumieniu z klientem, Siemens Mobility instaluje kamery Sicore ANPR i urządzenia do pomiaru jakości powietrza, przy użyciu istniejącej infrastruktury ulicznej, gdzie to możliwe.
 • Urządzenia przydrożne komunikują się bezpośrednio z chmurą infrastruktury informatycznej Siemens Mobility, unikając niepotrzebnego okablowania.
 • W ramach usługi Low Emission Zone, Siemens Mobility oferuje dane prognostyczne w zakresie ruchu drogowego i zanieczyszczeń, pomagając decydentom wdrożyć odpowiednią strategię jakości powietrza.
 • System Siemens Mobility Low Emission Zone może być zintegrowany z istniejącymi rozwiązaniami rozliczeniowymi.
 • Siemens Mobility oferuje bieżące wsparcie i późniejsze modyfikacje systemu w celu zapewnienia dalszego spełniania przez rozwiązanie wymogów obsługowych.

Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone) - Korzyści dla społeczeństwa

 • Oferuje widoczną poprawę jakości powietrza
 • Nie wymaga infrastruktury informatycznej klienta
 • Możliwość instalacji przy użyciu istniejących obiektów ulicznych
 • Niskie koszty wdrożenia i roczna subskrypcja
 • Prawie nieskończona skalowalność
 • Bardzo niskie statystyki nieegzekwowalności naruszeń
 • Umowy serwisowe z firmą Siemens Mobility o wysokiej jakości usług
 • Zasięg i wsparcie na terenie całej Europy

.

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.
Referencje

Strefa Niskiej Emisji (Low Emission Zone)

Hałas i zanieczyszczenia powodowane przez wysokoemisyjne pojazdy i nadmierne zagęszczenie ruchu musi być rozwiązany - Londyn jest pierwszym miastem w Wielkiej Brytanii, które wypróbowało Strefę Niskiej Emisji (Low Emission Zone) od Siemens Mobility
Strefa niskiej emisji w Londynie

Pobierz informację prasową

Kontakt

Powiew świeżego powietrza dla współczesnych miast

System Low Emission Zone to powiew świeżego powietrza dla dzisiejszych zatłoczonych miast i miasteczek, będących przedmiotem rosnących i uzasadnionych obaw związanych z hałasem i zanieczyszczeniami pochodzącymi od pojazdów o wysokiej emisji, a także z zagęszczeniem ruchu drogowego.