Detektory i system detekcji: Heimdall, Traffic Eye Universal 5, MLR

Detektory i system detekcji

Detektory nadziemne do realizacji zadań zarządzania ruchem drogowym

Detektory nadziemne Siemens Mobility charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wykrywania oraz oferują funkcjonalność skrojoną na miarę do dowolnego zastosowania. Mając do wyboru rodzinę detektorów Heimdall, autonomiczny system detekcji Traffic Eye Universal 5 lub detektory radarowe MLR, masz pewność, że znajdziesz odpowiednie detektory nadziemne dla wszystkich zadań w zakresie sterowania ruchem.

Detektory ruchu drogowego skrojone na miarę

Kompleksowa oferta produktowa: Heimdall, Traffic Eye Universal 5, MLR

Szybkie wykrywanie przy użyciu najnowocześniejszej technologii radarowej, autonomiczny system detekcji z dobrym przeglądem sytuacji na drodze lub rozwiązania inteligentnej detekcji do sterowania skrzyżowaniem: Szeroka gama detektorów Heimdall, system Traffic Eye Universal 5 i detektory radarowe MLR dla jezdni wielopasmowych, pozwalają firmie Siemens Mobility zaoferować szyte na miarę rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby w zakresie detekcji w ruchu drogowym.
Sitraffic Heimdall

Szybkie wykrywanie bazujące na zaawansowanej technologii radarowej

W ramach Sitraffic Heimdall, Siemens Mobility opracował technologię detekcji nadziemnej dla nowoczesnego sterowania ruchem pojazdów i pieszych na drodze. Sercem każdego detektora jest planarny układ antenowy radaru i silnik do cyfrowego przetwarzania sygnału. Dostosowane do specyficznych zastosowań, różne produkty Heimdall charakteryzują sią prostotą montażu i są wyjątkowo ekonomiczne w eksploatacji.

 • Detektor linii zatrzymania – do detekcji pojazdów przed linią zatrzymania
 • Detektor wydłużania sygnału – do wykrywania pojazdów w promieniu 30m
 • Detektory do zbierania danych o ruchu – do rejestracji danych o ruchu
 • Detektor na przejściu dla pieszych – do wydłużania sygnału zielonego dla pieszych
 • Detektor strefy oczekiwania – do wykrywania pieszych na chodniku
 • Zaprojektowany specjalnie do wykrywania pojazdów przed linią zatrzymania oraz do zliczania pojazdów
 • Skuteczne wykrywanie i monitoring pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (w tym rowerzystów i motocyklistów)
 • Wykrywanie nieruchomych pojazdów
 • Poprzez przełączniki konfiguracyjne można ustawić czas obecności pojazdu w ustalonych odstępach czasu od pięciu do trzydziestu minut
 • Skuteczne wykrywanie pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 • Wykrywanie pojazdów na jednym pasie ruchu
 • Wąski kąt detekcji dla detekcji określonych pasów ruchu w promieniu 30 m
 • Niezawodne rozpoznawanie pojazdu zbliżającego się i oddalającego się, aby uniknąć potencjalnych niepożądanych zgłoszeń
 • Wykrywania obecności pojazdów i danych dotyczących pojazdów
 • Pomiar ruchu i dane dotyczące prędkości pojazdu
 • Dane dotyczące długości i klasy pojazdu
 • Transmisja danych poprzez łącze szeregowe do stacji drogowej lub sterownika
 • Niezawodne wykrywanie pieszych na przejściu
 • Optymalizacja czasu sygnału zielonego dla pieszych, aby dostosować do czasu pokonania przejścia przez pieszych szczególnie w miejscach gdzie poruszają się osoby starsze, dzieci.
 • Lepsze sterowanie dostosowane do potrzeb użytkowników
 • Niezawodne wykrywanie pieszych lub rowerzystów oczekujących na sygnał zielony na chodniku lub drodze rowerowej
 • Dwie zintegrowane anteny zapewniające doskonałą niezawodność wykrywania
 • Brak konieczności stosowanie skomplikowanego i drogiego oprogramowania do konfiguracji systemu

Sitraffic Heimdall. Najważniejsze funkcje:      

 • Wysokie wskaźniki wykrywania
 • Łatwa konfiguracja – bez drogich i podatnych na uszkodzenia narzędzi konfiguracyjnych działających na komputerach lub smartfonach
 • Doskonała wydajność przez cały czas i w każdych warunkach pogodowych – odporne na zakłócenia wywołane padającym światłem, cieniami, mgłą lub deszczem
 • Wydłużona żywotność, niskie wymagania konserwacyjne
 • Łatwa wymiana istniejących systemów
 • Zaawansowana technologia radarowa 24 GHz
Detektory radarowe z serii Heimdall

Pobierz broszurę

Traffic Eye Universal 5

Autonomiczny system detekcji z podglądem sytuacji na drodze

Niskie koszty inwestycyjne i koszty konserwacji, ulepszona precyzja wykrywania: Nasza najnowsza generacja stacji Traffic Eye Universal - TEU 5 - zapewnia jeszcze więcej korzyści na już i tak imponującej liście i ułatwia przejście na technologię detekcji przyszłości.

TEU 5 nie potrzebuje żadnego okablowania, ani do transmisji danych ani do zasilania. Wykorzystuje technologię GPRS w sieci komórkowej jako ekonomiczne rozwiązanie transmisji danych a zasilanie uzyskuje z niewielkiego panelu fotowoltaicznego, pozwalając utrzymać niskie koszty eksploatacji.

TEU 5 daje dużą wolność wyboru planistom ruchu: Teraz miejsce instalacji można wybierać w oparciu o elementy związane wyłącznie z ruchem drogowym, a systemy TEU można rozmieszczać w dowolnym miejscu, w którym najlepiej będą spełniać stawiane przed nimi wymagania.

Systemy TEU 5 wykorzystują nadziemne czujniki podczerwieni do detekcji i łączności mobilnej do transmisji wyników do centrum zarządzania ruchem Sitraffic Concert. Krótkie cykle trwające tylko kilka minut zapewniają, że dostępne informacje na temat ruchu są zawsze aktualne i wysokiej jakości.

Wysoka dokładność danych dostarczanych przez systemy TEU 5 pozwala na szybkie i wiarygodne obliczenia dotyczące bieżącej sytuacji drogowej. Zmieniające się warunki drogowe można szybko wykrywać i wyświetlać w systemie, gdyż z uwagi na wysoki poziom dokładności danych, do niezawodnej oceny poziomu swobody ruchu (PSR) wymagana jest ograniczona ilość wysyłania danych.

Pojedyncza stacja TEU 5 może monitorować ruch na maksymalnie dziesięciu pasach jezdnie w jednym lub obu kierunkach. W razie konieczności, detektory mogą rozróżniać pojazdy osobowe, niewielkie i duże pojazdy ciężarowe, tak by dostarczać dokładne dane na temat bieżącego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Takie kompleksowe informacje to warunek konieczny skutecznego zarządzania ruchem w sposób uwzględniający potrzeby środowiska naturalnego.

Traffic Eye Universal 5. Najważniejsze funkcje:

 • Zwiększona dokładność danych do bardziej precyzyjnych obliczeń poziomu swobody ruchu (PSR) 
 • Klasyfikacja według większej liczby klas pojazdów umożliwia zarządzanie ruchem w sposób uwzględniający potrzeby środowiska naturalnego
 • Rejestracja danych dotyczących poszczególnych pojazdów umożliwia pogłębioną analizę ruchu pojazdów
 • Zaszyfrowana transmisja danych zwiększa bezpieczeństwo danych i chroni przed nieuprawnionym dostępem
 • Lepsze zabezpieczenie przed przerwami w łączności maksymalizuje dostępność systemu
 • Półautomatyczna rejestracja nowych stacji TEU 5 w centrum zarządzania ruchem Sitraffic Concert przyśpiesza oddawanie obiektów do eksploatacji
Traffic Eye Universal 5

Pobierz broszurę

Detektor radarowy MLR dla jezdni wielopasowych

Krótszy czas oczekiwania na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację

Nowy detektor radarowy MLR dla jezdni wielopasowych wprowadza sterowanie sygnalizacją adaptacyjną na skrzyżowaniu na nowy poziom jakości. Wyjątkowo kompaktowa budowa detektora MLR zapewnia szereg użytecznych danych do sterowania sygnalizacją adaptacyjną na skrzyżowaniu najwyższej jakości. W porównaniu do konwencjonalnych systemów detekcji, dodatkowe atuty detektorów MLR zapewniają jeszcze bardziej skuteczne sterowanie ruchem.

Ciężarówki są często przyczyną kolejek formujących się na skrzyżowaniach. Dzięki temu, że detektor MLR jest w stanie rozróżniać różne klasy pojazdów w niezawodny sposób, sygnał zielony może być przedłużany po to, by zapewnić ciężarówkom lub innym wcześniej zdefiniowanym klasom pojazdów wystarczającą ilość czasu na pokonanie skrzyżowania. Co zapewni lepszą harmonizację i przyśpieszenie przepływu strumieni pojazdów na skrzyżowaniu. MLR pozwala również wydłużać sygnał dla pojazdów ciężarowych, które nie zdążą wyhamować prze sygnałem czerwonym – znajdują się w tzw. strefie dylematu.

Rozszerzony zasięg detekcji detektora MLR pozwala systemowi na rozpoznanie „maruderów” lub potoków pojazdów znajdujących się w znacznych odstępach od siebie i odpowiednie dostosowanie faz sygnalizacji. Dzięki temu więcej pojazdów może pokonać skrzyżowanie w czasie każdej fazy światła zielonego.

Detektor MLR nie tylko ma szeroki zasięg detekcji do 120 m, ale również potrafi skanować do 16 pętli wirtualnych. Dzięki temu detektor rzeczywiście obejmuje swoim zasięgiem całą sytuację drogową nawet na wielopasmowych ulicach.

Wiarygodna identyfikacja i klasyfikacja pojazdów i dokładne obliczanie ich bieżącej prędkości pozwala systemowi na dostosowanie sygnału zielonego do danej sytuacji drogowej. Funkcję tą można również wykorzystywać do przedłużania czasów przełączania o pewien margines bezpieczeństwa.

W trakcie konfigurowania detektorów MLR, można ustawić filtry dla klasy pojazdów, prędkości lub kierunku poruszania się, aby wyeliminować zbędne zdarzenia detekcji. Dzięki temu inżynier ruchu może dokładnie zdefiniować potrzebną bazę danych i zapewnić, że działanie systemu nie zostanie spowolnione przez nadmierną ilość danych.

Niezależnie od tego czy w dzień czy w nocy, w gęstej mgle czy w ostrym słońcu - technologia radarowa powoduje, że detektor MLR jest odporny na zakłócenia wywoływane niekorzystnymi warunkami oświetleniowymi i atmosferycznymi i działa niezawodnie w każdym momencie.

Detektor radarowy MLR dla jezdni wielopasmowych

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.
Referencje

Detektory i system detekcji - Heimdall, Traffic Eye Universal 5, MLR

Detektory nadziemne Siemens Mobility są stosowane od lat jako cenne narzędzia sterowania ruchem. Samych tylko stacji TEU zainstalowano już 3 500 sztuk, co czyni z nich szeroko stosowaną i sprawdzoną technologię.

Kontakt

Detektory nadziemne do realizacji zadań zarządzania ruchem drogowym

Dzięki kompaktowej budowie pozwalają ograniczyć „zagracenie” przestrzeni przy jezdni: Detektory nadziemne Siemens Mobility charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wykrywania oraz oferują funkcjonalność skrojoną na miarę do dowolnego zastosowania.