Sivicam, Phoenix, Sicore, FLIR Thermicam, FLIR TrafiOne

Wideodetekcja dla zarządzania ruchem

Wideodetekcja dla zarządzania ruchem

Dostosowywane do potrzeb detektory ruchu dla zadań związanych z zarządzaniem ruchem: Detektory Sivicam i Phoenix są przeznaczone do wykrywania obecności na skrzyżowaniach; system kamer Sicore może być wykorzystywany do pomiaru czasu podróży i kontroli dostępu, natomiast kamery FLIR ThermiCam i FLIR TrafiOne są detektorami termicznymi. Stanowiąc część kompletnej rodziny Sitraffic, wszystkie detektory mogą być bezproblemowo zintegrowane z innymi produktami z serii Sitraffic.

Wideodetekcja dostosowana do wymagań

Sivicam, Phoenix, Sicore, FLIR Thermicam, FLIR TrafiOne

Detektory wideo Sivicam i Phoenix są idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wydajne kosztowo wykrywanie obecności na skrzyżowaniach. Wysokiej jakości przetwarzanie obrazu i zaawansowana technologia sensorów gwarantują doskonałą wykrywalność przez całą dobę i we wszystkich warunkach otoczenia. System kamer Sicore może odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się z prędkością do 250 km/h, na przykład w zakresie pomiaru czasu podróży i aplikacji kontroli dostępu. Detektory termowizyjne są w stanie niezawodnie wykrywać również rowerzystów i pieszych poprzez pomiar różnic w temperaturze powierzchni obiektów detekcji.
Sitraffic Sivicam

Niezawodna wideodetekcja na skrzyżowaniach

Sivicam jest zintegrowanym systemem składającym się z kamery CMOS i jednostki przetwarzania obrazu - kombinacja ta umożliwia bardzo precyzyjne wykrywanie pojazdów. System może być instalowany bez konieczności prowadzenia prac nawierzchniowych przy skrzyżowaniu, ponieważ działa on na zasadzie „wirtualnych" pętli zamiast pętli fizycznych. Po zamontowaniu na istniejącej infrastrukturze, Sivicam niezawodnie wykryje wszystkie pojazdy zbliżające się do skrzyżowania lub tam czekające.

Sivicam: Precyzyjna detekcja wideo w najlepszym wydaniu

 • Sivicam działa na podstawie optycznej siatki stref detekcji nakładających się na obraz wideo.
 • Każda kamera Sivicam monitoruje do 4 takich stref, którym można przypisać konkretny kierunek ruchu.
 • Rejestrowane są jedynie te pojazdy, które poruszają się w kierunku określonym dla danej strefy.
 • System niezawodnie wykrywa pojazdy na 8 pasach ruchu.
 • Często pojedynczy Sivicam jest wystarczający do monitorowania całego obszaru podejścia do skrzyżowania.
 • Dostępna jest wersja szerokokątna, opracowana do wykrywania pojazdów w strefie linii zatrzymania.

Sivicam. Cechy

 • Szybka instalacja, łatwa konfiguracja i obsługa
 • Niezawodna detekcja przez całą dobę i w każdą pogodę
 • Rozwiązanie ekonomiczne w porównaniu do wielu innych systemów detekcji

Sivicam - niezawodna detekcja wideo na skrzyżowaniach

Pobierz broszurę

Systemy wideodetektorów Phoenix 2+

Kompaktowy, ekonomiczny, łatwy w instalacji

Phoenix 2+ to dwukanałowy system wykrywania obecności. Wykorzystuje on moduły procesorowe, które zostały zaprojektowane zgodnie z europejskim standardem 19" i posiadają 16 wyjść przełączających. Phoenix 2+ jest doskonałym rozwiązaniem do nadzoru skrzyżowań i zbierania danych potrzebnych do przełączania sygnalizacji świetlnej.

Phoenix 2+: Główne cechy produktu

 • Wykrywanie obecności pojazdu za pomocą architektury dwukamerowej
 • Interfejs TCP/IP lub USB, bieżąca transmisja obrazu i zdalna konfiguracja
 • Podłączenie do dowolnego sterownika ruchu
 • Nieulotna pamięć danych
 • Samoczynny test diagnostyczny po włączeniu zasilania
 • Wskazania LED zasilania, sygnałów wideo, komunikacji i przełączania wyjść
 • Niskie zużycie energii
.

Phoenix 2+. Zalety

 • Nadzwyczajny stosunek kosztów do wydajności
 • Prosta instalacja, konfiguracja i konserwacja
 • Montaż rackowy modułu procesora w dowolnym sterowniku
 • Zaciski do wygodnego podłączania zasilania, komunikacji, detektora i wejść/wyjść wideo
 • Wysoki poziom dokładności i niezawodności przy nadzwyczaj niskim zużyciu energii
Systemy wideodetektorów Phoenix 2+

Pobierz broszurę

System kamer Sicore ANPR

Sicore: Wyznacza nowe standardy automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych

Sicore jest w pełni zintegrowanym systemem kamer, który automatycznie skanuje strumień sygnału wideo rejestrującego pojazdy i ich tablice rejestracyjne. Zapewnia on niezawodną i dokładną identyfikację pojazdu. Oprócz wyjątkowo szerokiego zakresu zastosowań, Sicore oferuje wiele innych zalet, w tym możliwość dostosowania do lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa w każdym kraju. Typowe zastosowania Sicore:

 • Systemy poboru opłat
 • Mierzenie czasu przejazdu
 • Systemy parkowania i kontroli dostępu
 • Aplikacje bezpieczeństwa
 • Odcinkowa kontrola prędkości
 • Rejestracja określonych danych pojazdu

Dokładna wiedza o tym, kiedy i gdzie dany pojazd jechał pozwala precyzyjnie obliczyć opłaty za korzystanie z drogi bez konieczności stosowania urządzeń pokładowych. System Sicore zbierze wszystkie wymagane dane.

Dostarczanie danych o aktualnym czasie podróży jest ważnym narzędziem skutecznego kierowania ruchem i informacji dla użytkowników dróg. System Sicore będzie przeprowadzał takie pomiary z dowolną częstotliwością, zapewniając prawdziwie dokładne i aktualne dane o ruchu drogowym.

Zapisywanie numeru rejestracyjnego samochodu wraz z kodem biletu parkingowego skutecznie zapobiegnie kradzieży samochodu z parkingu, ponieważ szlaban wyjściowy otworzy się tylko wtedy, gdy przedstawiony bilet parkingowy będzie pasował do numeru rejestracyjnego. Sicore niezawodnie rejestruje każdy pojedynczy pojazd.

W wielu miejscach identyfikacja wszystkich pojazdów wjeżdżających do niektórych obszarów stanowi wymóg bezpieczeństwa - wówczas konieczne jest także ścisłe monitorowanie momentu wyjazdu. Sicore jest najlepszym narzędziem do tego typu zastosowań.

Mierzenie średniej prędkości pojazdu na całym odcinku drogi często okazuje się szczególnie skutecznym sposobem wymuszania przestrzegania przez kierowców ograniczeń prędkości. Ta zaawansowana metoda kontroli prędkości wymaga automatycznego odczytu i zestawiania numerów rejestracyjnych pojazdów w punktach pomiarowych rozmieszczonych wzdłuż danego odcinka. Sicore wykona te zadania niezawodnie.

W przypadku zastosowań związanych z kontrolą ruchu drogowego, poza numerem rejestracyjnym zwykle duże znaczenie ma także odnotowanie dodatkowych parametrów pojazdu.  Prosta aktualizacja oprogramowania umożliwia Sicore poprawną identyfikację klasy pojazdu (samochód osobowy/samochód ciężarowy) i dokładny pomiar prędkości bieżącej.

Jeśli system dokładnie wie, jaki rodzaj niebezpiecznych towarów jest transportowany przez dany samochód ciężarowy, pozwoli on wdrożyć ukierunkowane zastosowania bezpieczeństwa i uruchomić odpowiednie środki interwencyjne na wypadek zagrożenia. Sicore niezawodnie gromadzi i dostarcza wymaganych danych.

System kamer Sicore ANPR

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Wideodetekcja dla zarządzania ruchem

Detektory Sivicam i Phoenix są przeznaczone do wykrywania obecności na skrzyżowaniach; system kamer Sicore może być wykorzystywany do pomiaru czasu podróży i kontroli dostępu. Stanowiąc część kompletnej rodziny Sitraffic, wszystkie detektory mogą być bezproblemowo zintegrowane z innymi produktami z serii Sitraffic.