Centra sterowania ruchem drogowym firmy Siemens Mobility

„Szyte na miarę” rozwiązania systemowe do zarządzania ruchem drogowym

Platforma centrum sterowania ruchem firmy Siemens Mobility integruje obszary zarządzania ruchem, sterowania ruchem i zarządzania przestrzenią parkingową, które wcześniej funkcjonowały jako odrębne systemy. Rezultat: Indywidualne rozwiązania systemowe oparte na koncepcji modułowej pozwalające na dodatkową elastyczność i zapewniające łatwość adaptacji do najbardziej zróżnicowanych scenariuszy ruchu kołowego w miastach.

Centra sterowania ruchem drogowym firmy Siemens Mobility

Wyjątkowo elastyczny, skalowalny, otwarty i łatwy w użyciu

Firma Siemens Mobility zaprojektowała i zbudowała ponad 1000 centrów sterowania ruchem drogowym na całym świecie - to więcej niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo. Zebrana w ten sposób ogromna wiedza pozwoliła nam opracować platformę sterowania ruchem, z której mogą korzystać nasi obecni klienci, i którą będziemy nadal rozwijać i wykorzystywać w przyszłych projektach. To co wyróżnia nasze centra to wysoki poziom elastyczności, skalowalności, otwartości i łatwości obsługi. 

Skalowalna platforma, która spełnia niestandardowe wymagania

Platforma centrum sterowania ruchem firmy Siemens Mobility integruje obszary zarządzania ruchem, sterowania ruchem i zarządzania przestrzenią parkingową, które wcześniej funkcjonowały jako odrębne systemy. Moduły funkcyjne platformy działają na zasadzie interoperacyjności, a zarazem mogą być rozbudowywane lub łączone w dowolnym czasie z kolejnymi modułami. Dodatkową korzyścią jest ujednolicony interfejs użytkownika bez względu na charakter zastosowania. Dzięki ustandaryzowanym interfejsom komunikacyjnym wszystkie systemy Sitraffic można łatwo powiązać z istniejącymi instalacjami technicznymi. Nasz nowy interfejs użytkownika jest odzwierciedleniem czynności prowadzonych w centrum kontroli ruchu i wdrożonych tam zastosowań. Można go dowolnie skonfigurować, aby odpowiadał na potrzeby określonych zadań. 

„Szyte na miarę” rozwiązanie do skutecznego sterowania ruchem pojazdów w szerokim zakresie zastosowań

Platforma centrum sterowania ruchem Sitraffic stanowi wspólną bazę dla wszystkich zastosowań, umożliwiając skoordynowane działanie modułów funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem, kontrolę ruchu, zarządzanie przestrzenią parkingową, planowanie ruchu i współpracę z systemami innych producentów. Wszystkie moduły są ze sobą w pełni zsynchronizowane i korzystają ze wspólnych zasobów danych.

Platforma centrum sterowania ruchem Sitraffic: Certyfikacja ISO/IEC 27001

Gwarantowana niezawodność. Dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo naszej platformy są potwierdzone przez certyfikaty ISO/IEC 27001. Dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 posiadanej przez nasze produkty, systemy i usługi zapewniamy, że wszystkie technologie bezpieczeństwa informatycznego zawsze spełniają najnowsze standardy techniczne. Dwustopniowe zabezpieczenie naszej platformy oraz standardy bezpieczeństwa urządzeń obiektowych, serwerów i przesyłu danych również przyczyniają się do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo IT wg normy ISO/IEC 27001

Pobierz broszurę

Sitraffic Concert, Sitraffic Scala, Sitraffic Guide

Pobierz broszurę

Referencje

Sitraffic smartGuard

Sitraffic smartGuard, sieciowe rozwiązanie centrum kontroli ruchu firmy Siemens Mobility, jest największym na świecie komputerem sterującym ruchem drogowym, który oferuje ogromne korzyści gminom, które zdecydowały się na wykorzystanie tego innowacyjnego systemu. 
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Kontakt

„Szyte na miarę” rozwiązania systemowe do zarządzania ruchem drogowym

Skorzystaj z elastycznego rozwiązania systemowego opartego na modułowej platformie centrum sterowania ruchem Siemens Mobility - to gwarancja niestandardowego podejścia i łatwej adaptacji do zróżnicowanych scenariuszy ruchu kołowego w mieście.