Sitraffic Scala

Sitraffic Scala

Komputer sterujący ruchem drogowym, który można zaktualizować do pełnienia funkcji centrum zarządzania ruchem.

Komputer sterujący ruchem drogowym Sitraffic Scala przejmuje monitorowanie stanu i scentralizowane sterowanie ruchem oraz przetwarzanie i przechowywanie danych dotyczących ruchu z sygnalizacji świetlnej, tworząc w ten sposób podstawę nowoczesnego systemu zarządzania ruchem. Nasza platforma centrum sterowania Sitraffic bazuje na bardzo prostej koncepcji. Moduły funkcjonalne działają na nowoczesnej platformie inżynierii ruchu i mogą być elastycznie rozbudowywane i łączone z innymi modułami w dowolnym czasie, aby spełnić nowe wymagania.   Dzięki temu komputer sterujący ruchem drogowym Sitraffic Scala można rozszerzyć w taki sposób, by stał się systemem zarządzania ruchem, w którym różne moduły zarządzani ruchem Sitraffic Concert zostaną uruchomione. Umożliwia to tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań z dokładnie takim zestawem funkcji jaki będzie potrzebny w danym momencie.

Sitraffic Scala

Dla lokalnych władz, operatorów i planistów transportu

Sitraffic Scala to nie jest po prostu nowy komputer sterujący ruchem drogowym, ale dużo więcej. Jest to nowa platforma inżynierii transportu drogowego, która eliminuje poprzednie sztywne granice pomiędzy światami różnych systemów. Umożliwia to tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań z dokładnie takim zestawem funkcji jaki będzie potrzebny w danym momencie.

Moduły do sterowania ruchem

Ekran wizualizacji wyświetla dane online i historyczne dotyczące stanów sygnalizacji poszczególnych systemów sygnalizacji drogowej, w tym skoordynowane fazy światła zielonego. Jedną z korzyści jaką odnoszą użytkownicy jest możliwość wstecznej weryfikacji stanu sygnalizacji danego sygnału o określonym czasie, na przykład w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy komponentów systemu sterowania, którego działanie jest wzbudzane określonym ruchem.

Moduł monitoruje stany przełączania, takie jak czas oczekiwania dla pieszych i pojazdów przy sygnalizacji świetlnej, jak również czasy przejazdu dla transportu publicznego. Wartości przekraczające ustawione wstępnie progi wskazują na spadek jakości systemu sygnalizacji ruchu drogowego. Zarządzanie jakością umożliwia przeprowadzanie szczegółowych analiz jakości i inicjowanie ukierunkowanych działań usprawniających.

Moduł gromadzi i przetwarza dane dotyczące transportu publicznego z komputerowych systemów sterowania i wyświetla je. W ten sposób linie i przystanki są integrowane w systemie, umożliwiając zarządzanie transportem intermodalnym.

Funkcja zarządzania ruchem pojazdów uprzywilejowanych pozwala użytkownikowi na wyświetlanie, inicjowanie i monitorowanie tras przejazdu pojazdów ratunkowych. Jeżeli trasa została aktywowana dla określonych skrzyżowań, czasy rozpoczęcia i zakończenia fazy zielonego światła są odpowiednio przełączane dla każdego skrzyżowania.

Moduł TASS (Wybór planu sygnalizacji wzbudzanej ruchem) jest zasilany wstępnie zdefiniowanymi kombinacjami powtarzalnych sytuacji w ruchu drogowym i przypisuje się im optymalne plany sygnalizacji. TASS rozpoznaje sytuacje w ramach systemu opartego na regułach, przy wykorzystaniu wartości granicznych a następnie aktywuje odpowiednie plany sygnalizacji.

Bazujące na modelu, wzbudzane ruchem sterowniki sygnalizacji świetlnej określają bieżącą sytuację w ruchu drogowym na podstawie danych pomiarowych. Następnie wyliczają optymalne programy sygnalizacji dla sygnalizacji świetlnej podłączonej do sterowników, podczas gdy na poziomie centralnego sterowania wykonywane są zadania sieciowe. Poprzez optymalizację sterowania ruchem drogowym na obu poziomach, lokalnie i centralnie, system może reagować bardzo szybko i efektywnie na bieżące zdarzenia w ruchu drogowym, na przykład duże zmiany w natężeniu ruchu drogowego.

Sitraffic Scala: Certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001

Gwarantowana niezawodność. Dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo systemu Scala potwierdza certyfikacja zgodności z normą ISO/IEC 27001. Dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 posiadanej przez nasze produkty, systemy i usługi zapewniamy, że wszystkie technologie bezpieczeństwa informatycznego zawsze spełniają najnowsze standardy techniczne. Poziom bezpieczeństwa jest dodatkowo wzmacniany przez dwustopniową koncepcję bezpieczeństwa Scala oraz standardy bezpieczeństwa stosowane we wszystkich urządzeniach polowych, serwerach i systemach transmisji danych.

Sitraffic Scala: Najważniejsze funkcje:

  • Komputer sterujący ruchem drogowym, który można w prosty sposób rozszerzyć tak, by stał się centrum sterowania ruchem
  • Oferuje dokładnie taki zestaw funkcji, jaki jest potrzebny w danym momencie
  • Obsługuje otwarte interfejsy, takie jak OCIT i Canto
  • Pozwala na integrację dodatkowych modułów funkcjonalnych w dowolnym czasie
  • Sprawna wymiana istniejących komputerów do zarządzania ruchem drogowym
  • Zapewnia centralne sterowanie wszystkimi podsystemami
Sitraffic Concert, Sitraffic Scala, Sitraffic Guide

Pobierz broszurę

Sitraffic Guide

Narzędzie do zarządzania parkingiem pomaga zmniejszyć zagęszczenie ruchu i negatywny wpływ na środowisko naturalne

Nawet w zwykłe dni, do 40 % ruchu w mieście jest związane z parkowaniem. W soboty, w szczególności przed Bożym Narodzeniem, ten udział może sięgnąć nawet 90 %! Zarządzanie miejscami parkingowymi pozwala na skuteczne wskazywanie drogi dla kierowców szukających miejsca do zaparkowania, zmniejszając w ten sposób ruch związany z parkowaniem. W zależności od architektury systemu, kierowcy mogą otrzymywać informacje parkingowe zanim dojadą do centrum miasta, tak by mogli wybrać najkrótszą trasę do korzystnie położonego parkingu.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich problemów związanych z infrastrukturą. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że twoje miasto lub miejscowość staną się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i bardziej przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Nowa swoboda wyboru dla gmin

Sitraffic Scala pozwala władzom gminnym na definiowanie systemu, który będzie dokładnie spełniał ich wymagania w ramach dostępnego budżetu – bez żadnych ograniczeń z powodów technicznych. Dzięki temu nawet małe miasta mają możliwość wdrożenia inteligentnych funkcji zarządzania ruchem drogowym, dokładnie spełniających zadanie wymagania.