Sitraffic smartGuard

Sitraffic smartGuard

Twoje mobilne centrum sterowania ruchem

W małych miastach prowadzenie własnego centrum sterowania ruchem często okazuje się zbyt kosztowne. Dlatego właśnie firma Siemens Mobility opracowała Sitraffic smartGuard: internetowe centrum sterowania ruchem, które można wygodnie obsługiwać za pośrednictwem komputera, tabletu lub smartfona - bez drogiego wyposażenia centrum. Możliwość sterowania nim za pomocą urządzeń mobilnych sprawia, że system Sitraffic smartGuard jest także doskonałym uzupełnieniem centrów zarządzania ruchem, takich jak Sitraffic Scala czy Sitraffic Concert.

Sitraffic smartGuard

Podnosi poprzeczkę w inżynierii ruchu

W ramach umowy operatorskiej Sitraffic smartGuard oferuje możliwości funkcjonalne centrum sterowania ruchem. Dla ciebie oznacza to: brak inwestycji w kosztowny sprzęt, możliwość swobodnego skupienia się na podstawowych zadaniach i dostęp do szerokiej gamy funkcji, które są na bieżąco aktualizowane.

Wysoka użyteczność zapewnia wydajną pracę

Każdy, kto wie, jak korzystać ze smartfona i aplikacji na smartfona, wie też, jak korzystać z Sitraffic smartGuard. Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że system jest łatwy w użyciu. Wyświetlacz pokazuje tylko te funkcje, których faktycznie używasz.

OpenStreetMap to inteligentny sposób na uzyskanie pełnego obrazu całego systemu. Mapa zawiera zintegrowane kluczowe informacje o poszczególnych obiektach (sygnalizacja świetlna, czujniki, parkingi) i umożliwia:

 • Wyświetlanie chmurek z podpowiedziami
 • Regulacja powiększenia
 • Przemieszczanie sekcji mapy przez przesuwanie
 • Wyszukiwanie i filtrowanie obiektów kontroli ruchu

Jeśli wolisz korzystać z list, możesz wyświetlać kluczowe informacje w postaci listy. Poprzez listę można:

 • Korzystać z funkcji sortowania i grupowania (typ urządzenia, poziom kontroli, nazwa lub numer urządzenia)
 • Przejść do okna szczegółów zawierającego wszystkie istotne dane
 • Pobrać informacje o wszelkich czujnikach, które mogą być przypisane do konkretnego urządzenia kontrolnego

Wystarczy jeden rzut oka na pulpit nawigacyjny, by poznać bieżący stan systemu: Czerwony to kolor używany do alarmów, a żółty oznacza komunikaty ostrzegawcze. Przyczynę alarmu lub ostrzeżenia można szybko sprawdzić. Za pomocą listy obserwacyjnej można:

 • Monitorować poszczególne obiekty
 • Śledzić w dłuższym przedziale czasu zmiany w poszczególnych obiektach
 • Wyświetlić zmiany stanu obiektów kontroli ruchu drogowego
 • Uzyskać dostęp do raportów godzinowych, dziennych lub tygodniowych

Obecnie Sitraffic smartGuard zapewnia także dostęp do Sitraffic STREAM, opracowanego przez Siemensa satelitarnego systemu ustalania priorytetów dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych. Dzięki tej funkcji można:

 • Wyświetlić bieżącą lokalizację autobusów i pojazdów uprzywilejowanych
 • Wyświetlić punkty rejestracyjne na liście lub na mapie

Sitraffic smartGuard: Certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001

Gwarantowana niezawodność. Dyspozycyjność, niezawodność i bezpieczeństwo Sitraffic smartGuard są potwierdzone certyfikatem ISO. Dzięki certyfikacji ISO/IEC 27001 posiadanej przez nasze produkty, systemy i usługi zapewniamy, że wszystkie technologie bezpieczeństwa informatycznego zawsze spełniają najnowsze standardy techniczne. Poziom bezpieczeństwa jest dodatkowo wzmacniany przez dwustopniową koncepcję bezpieczeństwa smartGuard oraz standardy bezpieczeństwa stosowane we wszystkich urządzeniach terenowych, serwerach i systemach przesyłu danych.

Sitraffic smartGuard

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania, wsparcie i obsługa

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich problemów związanych z infrastrukturą. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Sitraffic smartGuard

Internetowe centrum sterowania ruchem Siemens Mobility jest obecnie największym na świecie komputerem zarządzającym ruchem drogowym i oferuje ogromne korzyści wszystkim miastom, które zdecydowały się na użycie tego nowatorskiego systemu Siemensa.
Sitraffic smartGuard

Sitraffic smartGuard - u siebie domu na całym świecie

Kontakt

Twoje mobilne internetowe centrum kontroli ruchu

Czy chcesz monitorować i kontrolować swój system inżynierii ruchu za pomocą dowolnego mobilnego urządzenia z dostępem do Internetu, nie posiadając własnego sprzętu komputerowego? Jaki jest najlepszy sposób korzystania z Sitraffic smartGuard? Skorzystaj z porad naszych specjalistów.