Sitraffic Motion MX

Sitraffic Motion MX

Adaptacyjny system sterowania ruchem do zadań związanych z zarządzaniem przepływem pojazdów!

Adaptacyjny system sterowania ruchem oparty na modelu Sitraffic Motion MX w połączeniu z nowoczesnym systemem obliczeniowym może znacząco poprawić płynność ruchu w całej sieci drogowej, co przekłada się na widoczne zmniejszenie zagęszczenia ruchu i poziomu zanieczyszczeń.

Sitraffic Motion MX

Inteligentna odpowiedź na zagęszczenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza

Sitraffic Motion MX to oprogramowanie przeznaczone do instalacji na nowoczesnych komputerach odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem pojazdów, takich jak Sitraffic Scala. Poprzez dynamiczną koordynację „zielonej fali” w sieci drogowej, program Sitraffic Motion MX pozwala na osiągniecie podwyższonej płynności ruchu pojazdów. W porównaniu z ruchem wiążącym się z ciągłym zatrzymywaniem się i ruszaniem pojazdów, ruch płynny to gwarancja zmniejszenia poziomu emisji spalin o wartość dwucyfrową. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie hałasu odczuwalnego przez przechodniów i mieszkańców. 

Sitraffic Motion MX - gwarancja zwiększenia efektywności ruchu pojazdów

Basis: Badania empiryczne przeprowadzone przez Uniwersytet w Bochum

Przedmiot badań: Skoordynowana „zielona fala” na 24 skrzyżowaniach 6-kilometrowego odcinka drogi przelotowej  

Zastosowany system: Sitraffic Motion MX

Wyniki:

 • Poprawa wskaźnika wydajności o 29% 
 • Częstotliwość i długość postojów zmniejszona o 35-45% 
 • Straty czasowe samochodów osobowych i autobusów zmniejszone o jedną trzecią
 • Stosowne zmniejszenie zużycia paliwa
 • Znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu 

Sitraffic Motion MX to pierwsze rozwiązanie adaptacyjnego sterowania ruchem zaprojektowane z myślą o wymianie danych w oparciu o standard OCIT®. System jest kompatybilny ze sterownikami i sygnalizacją świetlną od praktycznie wszystkich europejskich producentów. 

Sitraffic Motion MX łączy w sobie zalety adaptacyjnego systemu sterowania ruchem i elastyczność działania lokalnego sterownika sygnalizacji o szybkiej reakcji. Przy czym to sterownik zachowuje wszystkie funkcje operacyjne kontroli ruchu pojazdów prywatnych i transportu publicznego.

Zaimplementowanie nowych funkcji Sitraffic Motion MX 4.2 odbywa się bez konieczności wprowadzania zmian w jednostkach sterujących lub bieżących planach działania sygnalizacji świetlnej. Dołączanie nowych funkcji do Sitraffic Motion MX nie jest wymagające kosztowo, ponieważ system można rozbudowywać krok po kroku.

Sitraffic Motion MX. Najważniejsze funkcje

 • Optymalne współdziałanie lokalnych i centralnych systemów sterowania
 • Jedyny adaptacyjny system sterowania ruchem, który jest w stanie optymalnie skoordynować „zieloną falę” dla obu kierunków jazdy na kilku skrzyżowaniach
 • Optymalne zarządzanie stale rosnącym natężeniem ruchu 
 • Zdecydowanie mniejszy poziom zagęszczenia ruchu i zanieczyszczenia powietrza 
 • Przestrzeganie granicznych wartości emisji
 • Bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury
 • Możliwość stopniowej rozbudowy
Sitraffic Motion MX - adaptacyjny system sterowania ruchem

Pobierz broszurę

Referencje

Sitraffic Motion MX

System Sitraffic Motion MX działa już z powodzeniem w wielu krajach. Płynniejszy ruch, mniej zatorów, zmniejszona emisja spalin i zadowoleni użytkownicy dróg to tylko niektóre z korzyści przemawiających za wdrożeniem tego rozwiązania.
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina staną się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Adaptacyjny system sterowania ruchem do zadań związanych z zarządzaniem przepływem pojazdów!

Adaptacyjne oprogramowanie sterowania ruchem oparte na modelu Sitraffic Motion MX w połączeniu z nowoczesnym systemem obliczeniowym może znacząco poprawić płynność ruchu w całej sieci drogowej, co przekłada się na widoczne zmniejszenie zagęszczenia ruchu i poziomu zanieczyszczeń.