Firma Aimsun - inteligentne przewidywanie ruchu drogowego

Aimsun -  firma z portfolio Siemensa

Aimsun - firma z portfolio Siemensa

Aimsun jest liderem w dziedzinie oprogramowania i usług do przewidywania ruchu drogowego  W pełni zintegrowane pakiety oprogramowania Aimsun, Next i Live, uzupełniają portfolio ITS firmy Siemens Mobility, symulując przyszłe przepływy ruchu, aby wspomóc strategiczne planowanie transportu offline i zarządzanie mobilnością w czasie rzeczywistym.   Od fazy inżynieryjnej i wdrożeniowej aż po codzienną eksploatację, inżynierowie ds. ruchu i operatorzy systemów mogą polegać na najwyższej klasy narzędziach do planowania, dostarczania danych, administrowania i obsługi swoich systemów sterowania ruchem.

Technologia Aimsun Next - modelowanie ruchu

Aimsun Next

Oprogramowanie do modelowania ruchu Aimsun Next pozwala zbudować model o dowolnej wielkości, od pojedynczego skrzyżowania do całego regionu.

Oprogramowanie Aimsun Next umożliwia modelowanie małych i dużych sieci transportowych: od pojedynczego skrzyżowania do całego regionu. Za pomocą oprogramowania Next możesz zbudować  cyfrowe odwzorowanie miasta lub autostrady,  a następnie symulować podróże, które ludzie chcą odbyć, i dopasować je do dostępnych opcji transportowych, takich jak taksówki, autobusy, car-sharing, rowery, a nawet spacery. Modelowanie cyfrowe jest bezpiecznym i opłacalnym sposobem eksperymentowania z różnymi projektami  lub planami operacyjnymi i pomaga uczynić miejsca bezpieczniejszymi, czystszymi i bardziej żywotnymi. 5000 profesjonalistów w 82 krajach na całym świecie korzysta z oprogramowania Next, aby podejmować ważne decyzje dotyczące przyszłości naszych miast.

Korzyści i zalety

Aimsun Next może symulować całe miasta znacznie szybciej niż w czasie rzeczywistym: Mikroskopijny model Singapuru może działać na zwykłym laptopie 2-3 razy szybciej niż w czasie rzeczywistym. Model mezo jest jeszcze 4-6 razy szybszy. W przypadku dużych modeli, różnica ta ma znaczenie zasadnicze. W przypadku modeli mniejszych, pozwala ona na analizę większej ilości scenariuszy warunkowych, zdarzeń i wrażliwości ruchu - przy zachowaniu tego samego budżetu. 

Integracja poziomów makro, mezo i mikro w modelowaniu pozwala stopniowo rozszerzać granice modelu bez konieczności zmiany oprogramowania lub zmiejszenia prędkości pracy - dzięki symulatorowi hybrydowemu można powiększać i pomniejszać perspektywę do woli, stosując zbliżenia tylko tam, gdzie jest to faktycznie potrzebne.

Zapisuj i porównuj szereg geometrii i scenariuszy w jednym pliku, eliminując nużące przeklejanie i niezarządzalne biblioteki plików.

Dostosuj swoje modele: buduj rozszerzenia API w C++ lub Pythonie, zastępuj modele behawioralne za pomocą zestawu microSDK i opracowuj własne wtyczki za pomocą platformy SDK.

System dynamicznego modelowania ruchu w programie Aimsun Next (DTA) daje możliwość modelowania zachowania w stanie ustalonym, jak również reagowania na niepowtarzające się scenariusze. Jest to szczególnie ważne w przypadku modeli korytarzowych i dużych modeli miejskich, gdzie kalibracja zadań mikrosymulacji może być trudna.

Model all-in-one oznacza pojedynczą płatność za utrzymanie, szkolenia i wsparcie. Jest on również szybszy w nauce i szybszy w użyciu, bez błędogennych ręcznych interfejsów pomiędzy różnymi pakietami oprogramowania. 

.
Technologia Aimsun Live - zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym

Aimsun Live

Aimsun Live symuluje duże obszary w czasie rzeczywistym, pozwalając centrom kontroli ruchu na przewidywanie przyszłych problemów z ruchem i zapobieganie im przed ich wystąpieniem.

Aimsun Live znajduje wzorce w historycznych danych o ruchu drogowym i łączy je z danymi przesyłanymi w czasie rzeczywistym ze źródeł takich jak kamery drogowe, satelity i nasze telefony, aby zbudować dokładny obraz prawdopodobnych nadchodzących warunków ruchu. Jest tak szybki, że w ciągu kilku minut operatorzy dyspozytorni mogą przetestować i wdrożyć najlepszą strategię zapobiegania nadchodzącym zatorom. Organizacje rządowe w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Australii używają Aimsun Live do pracy na rzecz inteligentnych systemów autostradowych i prawdziwie połączonych miast. Aimsun Live wpisuje się doskonale w codzienne działania centrum kontroli ruchu i nieprzerwanie przetwarza dane na żywo, symulując ruch pojazdów wewnątrz sieci drogowej o dowolnej wielkości, od pojedynczego korytarza autostradowego do całej światowej metropolii.

Korzyści i zalety

Symulacja może znacząco poprawić dokładność i adekwatność prognoz czasu podróży. Ponieważ uwzględnia ona zmiany przepustowości i efekty sieci, jest to jedyna technika, która pozwala operatorom na szybkie i obiektywne porównanie efektywności złożonych alternatywnych strategii zarządzania ruchem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych procesów prognozowania analitycznego, symulacja poszczególnych pojazdów pozwala na jednoznaczną i wierną emulację polityk ITS.

Dzięki dostępowi do danych o opóźnieniach poszczególnych pojazdów, czasów podróży, pozycji, emisji zanieczyszczeń, prędkości, trasy i wielu innych cech, wdrażane środki mogą być tak złożone, jak to konieczne.

Jednym z kluczowych elementów czyniących Aimsun Live unikalnym rozwiązaniem do sporządzania prognoz w czasie rzeczywistym i dostarczania informacji jest bogate i innowacyjne połączenie technik dynamicznego modelowania ruchu (DTA) w ramach jednej symulacji, co daje możliwie realistyczną reprezentację zachowań w sieci drogowej.

Aby zapewnić najlepszą możliwą dokładność prognozowania, Aimsun Live zawiera moduł, który nieustannie porównuje prognozowane wyniki z pomiarami terenowymi uzyskiwanymi po upływie okresu prognozy.

  • Wybór najbardziej odpowiedniego poziomu modelowania (mikro-mezo-hybrydowy)
  • Dostosowalność do wymagań użytkowników
  • Zindywidualizowany interfejs użytkownika
  • Moduł kontroli jakości: zestawianie prognoz i danych rzeczywistych
  • Kompleksowa analiza trendów w ruchu
  • Planowe, a także jednostkowe i nieprzewidziane zdarzenia
  • Szybkość działania: wynik już w 2-5 minut
  • Architektura modułowa
Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura a kontrola nad ruchem miejskim

Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilnościowe nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich wyzwań infrastrukturalnych. Ale zawsze przyczyni się ono do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne dla środowiska.

Kontakt

Przewidywanie ruchu drogowego

Od fazy projektowania i wdrażania aż po codzienną eksploatację, inżynierowie ruchu i operatorzy systemów mogą polegać na najwyższej klasy narzędziach do planowania, dostarczania danych, administracji i obsługi swoich systemów sterowania ruchem.