Konwencjonalna kontrola jazdy (CTC)

Konwencjonalna kontrola jazdy

Najlepsza i opłacalna technologia w usługach kolejowych

Konstruując Trainguard stworzyliśmy modułowy system do konwencjonalnego sterowania ruchem pociągu, uniwersalny w zastosowaniach, pozwalający zoptymalizować taktowanie, punktualność oraz przesył danych między infrastrukturą i pociągiem.

Przegląd produktów

Konwencjonalna kontrola jazdy (CTC)– elastyczny system, który spełni Państwa wymagania

Rozwijanie systemów kontroli jazdy ma decydujące znaczenie w przypadku nowego taboru. Systemy te muszą być uniwersalne w zastosowaniach na całym świecie obecnie i w przyszłości, a zwłaszcza umożliwiać ich prostą i cenowo korzystną integrację. System CTC Siemens Mobility, realizujący szeroki zakres funkcji i posiadający modułową budowę, umożliwia adaptację do różnych warunków i spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Trainguard LZB 700 M – system automatycznej i ciągłej kontroli jazdy

System ciągłej kontroli jazdy Trainguard LZB 700 M jest to bardzo wydajne rozwiązanie w zakresie automatycznej ochrony pociągu (ATP) oraz automatycznej jazdy pociągu (ATO). Pozwala zoptymalizować punktualność i taktowanie, zdejmuje z maszynisty część obowiązków, dzięki czemu może on się bardziej koncentrować na bezpieczeństwie pasażerów.

 

Jest to także system modułowy, przydatny w szczególności do linii metra z prędkościami do 160 km/h oraz tranzytowych linii kolei miejskich, które muszą zwiększać częstotliwość kursowania na istniejących trasach przez skrócenie czasów taktowania.

 

Wyposażenie Trainguard LZB 700 M pozwala na przykład stale pokazywać maszyniście aktualne instrukcje jazdy. Umożliwia też ciągłą kontrolę prędkości pociągu. Sygnalizacja świetlna staje się zbyteczna.

Trainguard CTS/M – niezawodny magnetyczny stop pociągu

Magnetyczny system zatrzymywania pociągu Trainguard CTS/M bazuje na istniejącej konwencjonalnej transmisji magnetycznej. W skład wyposażenia infrastruktury (dotychczasowej i nowej) wchodzą elektromagnesy torowe. Zespół OBU jest przystosowany do opcjonalnej pracy z indukcyjnym systemem przesyłania komunikatów Trainguard Imu, umożliwiającym sterowanie jazdą po danej trasie.

 

Trainguard CTS/M jest to prosty i niezawodny system, który dzięki wydłużeniu okresów międzyprzeglądowych z jednodniowych na siedmiodniowe jest bardzo ekonomiczny. Jest on również kompatybilny ze wszystkimi obecnie eksploatowanymi magnetycznymi systemami zatrzymywania pociągu, wyprodukowanymi przez Siemensa.

 

Urządzenia obsługowe wymagają niewiele miejsca. Dają się łatwo dostosowywać do wymagań i łatwo instalować. Utrzymanie jest uproszczone dzięki możliwości selektywnego odczytu danych historycznych.

Trainguard MT Zub – kompaktowy zespół OBU i sprawne energetycznie wyposażenie infrastruktury

Automatyczny system kontroli jazdy Trainguard MT Zub spełnia najnowsze wymagania w zakresie sygnalizacji i bezpieczeństwa. Kompaktowe zespoły OBU i sprawne energetycznie wyposażenie infrastruktury, połączone przez karty interfejsów z sygnalizatorami, można bez problemów instalować w nowych systemach sygnalizacji oraz jako doposażenie istniejących systemów. Pozwala to na ekonomiczne prowadzenie ruchu przy dobrej podatności utrzymaniowej.

 

System sygnalizacji na zabezpieczonych szlakach nie musi spełniać żadnych szczególnych wymagań. System można też indywidualnie konfigurować, adaptując go do różnych zastosowań.

 

Szczególną cechą Trainguard MT Zub jest jego zdolność do mieszanego trybu pracy – zarówno przy obsłudze pociągów z wyłącznym pierwszeństwem przejazdu, oddzielonym od innych rodzajów transportu jak i dla potrzeb kolei miejskich ze wspólnym pierwszeństwem przejazdu i innymi opcjami komunikacji miejskiej.

Trainguard Zub 222c

Pobierz broszurę

Trainguard Imu 100 – indukcyjny system transmisji

System Trainguard Imu 100® jest to zbudowany z modułów system przesyłu informacji. Służy do przesyłania informacji z pojazdu do urządzeń infrastruktury i z powrotem. Transmisja danych odbywa się przez kluczowanie częstotliwości w postaci telegramów przesyłanych z prędkością 50 kilobodów. Ta częstotliwość jest optymalna dla sterowania publicznymi systemami transportu lokalnego.

 

Indukcyjny system transmisji dzięki łatwemu konfigurowaniu i dobrej podatności utrzymaniowej spełnia wymagania nowoczesnych systemów transportu: krótsze taktowanie, większe prędkość jazdy i wysoka dostępność techniczna.

'Trainguard Imu 100' (EN)

Pobierz broszurę

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.