Nastawnice

Nastawnice

Dla bezpiecznego transportu szynowego – wszędzie na świecie

Nastawnice zapewniają bezpieczeństwo. Sprawdzają, czy odcinki szlaku są wolne, ustalają przebiegi i przekazują informacje z rozkazami jazdy oraz z prędkościami pociągów. Portfolio nastawnic Trackguard Siemens Mobility obejmuje nowoczesne, zgodne z wymaganiami przepisów rozwiązania dla różnych warunków eksploatacji.

Przegląd produktów

Nastawnice cyfrowe – przyszłość już tu jest

Cyfrowe nastawnice? One już istnieją i znajdują coraz częściej zastosowanie. Cecha charakterystyczna tego nowego elementu architektury nastawni: polecenia nastawcze dyspozytora przesyłane są z wykorzystaniem cyfrowej technologii sieciowej do rozjazdów, semaforów i styków torowych. Dzięki temu zbędna staje się część pojedynczych połączeń z poszczególnymi elementami nastawni przez kilometry wiązek kablowych. Dzięki stykom nastawnicy cyfrowej możliwe jest sterowanie semaforami i rozjazdami przez przewody informatyczne na dużo większych odległościach. Nastawnice cyfrowe (DSTW): autonomiczne, połączone w sieci, inteligentne – i znajdujące się w drodze do chmury.

Innowacje i badania

Poruszanie się po szynach pozostanie jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych środków transportu. Potrzebuje on jednak ciągłości innowacyjności i rozwoju. Dlatego też Siemens Mobility wspiera implementowanie i dalszy rozwój norm, takich jak Eulynx, jednej z europejskich inicjatyw mających na celu standaryzację komponentów i interfejsów sygnalizacji.

Instalacja prekonfigurowana

Siemens Mobility dostarcza również gotowe pod klucz nastawnice elektroniczne jako prekonfigurowane rozwiązania w kontenerach, sprawdzane w specjalnym centrum testowym. Takie modułowe kontenery odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu nakładów czasowych i kosztowych przy instalacji i uruchomieniu urządzeń. A to oznacza obniżone koszty inwestycji.

 

Testy i symulacje
Stanowiska do testów i symulacji w centrum testowym Siemens Mobility umożliwiają już na etapie konstrukcji optymalizację architektury urządzeń. Są też wykorzystywane do analizowania problemów oraz do szkoleń pracowników klientów.

Cykl życia produktów i wsparcie

Właściwe serwisowanie i diagnostyka zapewniają sprawność urządzeń w eksploatacji. Dzięki naszej obecności na całym świecie utrzymanie, naprawy i wymiana urządzeń są praktycznie możliwe wszędzie. Ponadto możemy etapami realizować różne instalacje, zmiany lub rozszerzenia systemów i rozwiązań. W ten sposób przerwy w ich eksploatacji są ograniczone do minimum.

Nastawnice dla ruchu dalekobieżnego

Rozwiązania do wszelkich zastosowań i wszędzie

Rodzina nastawnic Trackguard obejmuje różne rozwiązania, wykorzystywane na sieciach kolejowych całego świata. Wspólne komponenty sprzętowe, podobnie jak badania i rozwój, wychodzą tym rozwiązaniom na dobre – zapewniając przede wszystkim oszczędności na kosztach, a także postęp techniczny.
Systemy nastawcze dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego

Rozwiązania do wszelkich zastosowań i wszędzie

Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Oni chętnie Państwu pomogą.