Obwody torowe

Obwody torowe

Ponad

0
  • jednostek zainstalowanych na całym świecie

Przegląd produktów

Wypróbowana technologia sygnalizacji niezajętości torów

Zdalnie zasilane częstotliwością audio obwody torowe Siemens Mobility wykorzystywane są do dokładnego sygnalizowania statusu niezajętości/zajętości odcinków torów. Jest to technologia szeroko stosowana. Ponad 170 klientów ocenia ją jako niezawodną i trwałą. Urządzenia można instalować bez zamykania ruchu, dla wszystkich systemów zasilania i wszystkich rodzajach transportu kolejowego (np. dalekobieżnego, metra, lokalnego).
System kontroli niezajętości

Wszechstronny i nowoczesny

Modułowy Clearguard TCM 100 bazuje na technologii Trackguard Simis FM – niezawodnej i wypróbowanej platformie dla wszystkich zastosowań produktów Sinet-xCMs (np. ACM 200, ACM 250, TCM 100). Moduł został zaprojektowany zgodnie z normami CENELEC EN 50126, EN 50128 oraz EN 50129 i spełnia wymogi najwyższego poziomu bezpieczeństwa SIL4. Dostarcza istotne dla bezpieczeństwa i wiarygodne informacje o stanie zajętości odcinków toru, zapewniając bezpieczne i niezakłócone prowadzenie ruchu kolejowego.

System o wielu zaletach

Clearguard TCM 100 posiada beznapięciowe złącze przekaźnikowe, umożliwiające podłączanie go do wszelkich rodzajów nastawnic lub podsystemów. A przez złącze szeregowe – do nastawni wyposażonych w urządzenia Siemens Mobility (np. WNC). System umożliwia jego elastyczne dostosowywanie do różnych warunków eksploatacji. Daje się też łatwo rozszerzać, po niewysokich kosztach. Bezobsługowy moduł TCM 100 może obsługiwać kilka aplikacji wykorzystujących 15 różnych częstotliwości, co gwarantuje niskie koszty cyklu życia. Moduł można wymieniać bez wyłączania systemu a dane z niego przenosić do nowego modułu. W tym celu wystarczy po prostu przełożyć wtyk do programowania. Dzięki temu czas niesprawności urządzenia skraca się do minimum. Diagnostyka możliwa jest zarówno za pomocą wskazań diod na module, jak i przez połączenie z siecią z wykorzystaniem standardowego PC.

Komponenty

Moduł Clearguard TCM 100

Kompaktowy Clearguard TCM 100 bazuje na technologii Trackguard Simis FM – niezawodnej i wypróbowanej platformie dla wszystkich zastosowań produktów Sinet-xCMs (np. TCM, SCM, PCM, DCM). Modułowa architektura bazuje na konfiguracji 2 z 2 i można ją dostosowywać do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki temu moduł staje się inteligentnym i opłacalnym urządzeniem w obwodach torowych, niezależnie od koncepcji prowadzenia ruchu kolejowego. Komponentami systemowymi są Clearguard TCM 100 jako główny moduł z wtykiem ID do konfigurowania danych, przytorowa skrzynka z układami dostrajania oraz powszechnie dostępny na rynku przełącznik ethernetowy i zasilacz.

Moduły obwodów torowych

Obwody torowe na rynki wykorzystujące AREMA – wszechstronne zastosowanie i dowiedziony sukces

Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Chętnie pomożemy.