Przytorowe systemy kontroli

Przytorowe systemy kontroli

Niedrogie, trwałe rozwiązania dla maksymalnej rentowności prowadzenia ruchu

Przytorowe rozwiązania Siemensa w dziedzinie kontroli jazdy są powszechnie eksploatowane w transporcie szynowym i przemyśle górniczym. Pozwalają łączyć prowadzenie ruchu pociągów z zarządzaniem administracyjnym. I niezależnie od tego, czy mówimy o sygnalizacji, sterowaniu ruchem lub jego monitorowaniu, nasze moduły, spełniające oczekiwania klienta i wiodące w branży, są zaprojektowane pod kątem osiągania maksymalnej rentowności.

Geograficzne systemy sygnalizacji

Dla aplikacji sieciowych istotnych dla bezpieczeństwa

Trackguard Geographic Signaling System (GEO) Siemensa jest to istotny dla bezpieczeństwa, sterowany w technice mikroprocesorowej system generujący elektroniczny obwód torowy, kodowany napięciem stałym. W trakcie prowadzenia ruchu w pośrednich miejscach sygnalizacji GEO może sterować również pojedynczymi lub połączonymi nastawnicami. GEO jest dostępny jako system światła kolorowego lub szperaczowego. Stosowany jest w miejscach wymagających sygnalizacji kabinowej. GEO jest kompatybilny z Electro Code 4, Electro Code 4/4 Plus, Electro Code 2, Genrakode™ oraz E-Code™. Przy wykorzystaniu rejestratora zdarzeń Siemensa z serii Wayguard SEAR II i modułu WCP (Wayside Communications Package, pakiet komunikacyjny dla infrastruktury) można łączyć GEO ze wszystkimi ważniejszymi kodowanymi protokołami, włącznie z ATCS. GEO wspiera kodowane aplikacje przeznaczone dla toru, szlaku i istotną dla bezpieczeństwa sygnalizację drogą radiową. Istotne dla bezpieczeństwa aplikacje sieciowe wspierane są przez radio o widmie rozproszonym, Echelon, RS-232 i RS-422.

Moduł z zewnętrznym urządzeniem do konfiguracji (ECD Plus)

 • Ciężar wynosi ok. 0.04 kg
 • Karta pamięci 4 MB
Niezbędne interfejsy (Vital Interface Units, VIU)

Do aktualizowanych raportów o statusie

Vital Interface Unit z serii VIU Siemensa jest to programowalny sterownik logiczny ogólnego przeznaczenia. VIU może monitorować status wejść, sterować wyjściami istotnymi dla bezpieczeństwa, wykonywać funkcje logiczne i generować niezbędne komunikaty zawierające status własnego systemu albo status podłączonych urządzeń.

Ważne cechy

 • Wysoka przepływność 2,7 Mbit/s
 • Dołączanie z wykorzystaniem IP
 • Wbudowana klawiatura i wyświetlacz do konfigurowania, usuwania usterek i diagnostyki
 • Standardowe złącze USB umożliwia ściąganie protokołów zdarzeń i informacji o konfiguracji albo ładowanie programów wykonywalnych i użytkowych
 • Dostęp z laptopa z zainstalowaną standardową przeglądarką
 • Ujednolicone protokołowanie zdarzeń dla VIU rozproszonych/połączonych w sieć
 • Programowana przez użytkownika (logika boolowska), generyczna aplikacja do sterowania lampami i ich monitorowania we wszystkich lokalizacjach
 • Służy do łączności między urządzeniami na lokomotywie i urządzeniami infrastruktury w celu wyświetlania obrazów sygnałów w kabinie
 • Moduł GPS (zainstalowany wewnątrz)
 • Ciężar wynosi ok. 1,36 kg
 • Zainstalowany wewnątrz moduł przekaźnikowy we/wy (opcja)
 • Płyta montażowa (opcja)
Przydatne konsole systemów kontroli jazdy

Status systemu widoczny na pierwszy rzut oka

Konsola PTC (Trackguard Positive Train Control) Siemensa posiada podwójny procesor 400 MHz z pamięcią flash maks. 8 GB na każdy procesor. Na układ wejść składają się laptop z trzema portami ethernetowymi, dwa porty sieciowe RS 232 i jeden port sieciowy Echelon. Wystarczy rzut oka na diody LED, aby sprawdzić status systemu. Opcjonalnie w konsoli dostępny może być bezpieczny moduł we/wy z dwoma bezpiecznymi kanałami wejściowymi i jednym bezpiecznym kanałem wyjściowym.

Ważne cechy

 • Posiada funkcjonalność NTP (Network Time Protocol)
 • Umożliwia ujednolicone protokołowanie dla urządzeń Trackguard GEO korzystających z PTC
 • Logika istotna dla bezpieczeństwa, nieistotna dla bezpieczeństwa i adaptowalna
 • Może wykonywać funkcje CDL i tym samym wspierać Simple Network Management
 • Obsługuje przepełnienie wiadomościami (protokół SNMP)
 • Posiada dwa procesory 400 MHz z maks. 8 GB zintegrowanej pamięci flash dla każdego procesora
 • Umożliwia zdalne monitorowanie również na odcinkach szlaku bez sygnalizacji (Dark Territory)
 • Opcjonalnie dostępna wewnętrzna karta przejściowa A80611-GPS-E/A-WiFi

Konsole Trackguard PTC

 • Ciężar wynosi ok. 1,95 kg
 • Dwa procesory 400 MHz
 • Pamięć flash rozszerzalna do 8 GB
 • Karta przejściowa GPS-E/A-WiFi (opcja)
 • Załadowane bezpieczne oprogramowanie dla użytkownika (opcja)
 • Płyta montażowa (opcja)

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.