Systemy zliczania osi

.Systemy zliczania osi

Powód do dumy: ponad

0
  • zainstalowanych na całym świecie punktów zliczania osi Siemens Mobility - ZP 43

Przegląd produktów

Inteligentne cyfrowe systemy zliczania osi to kręgosłup ruchu kolejowego

Nasze systemy zliczania osi oferują nowoczesną technologię sygnalizacji niezajętości torów, a jest to podstawa dzisiejszego transportu szynowego. Dostarczają informacji o wolnych lub zajętych odcinkach toru, umożliwiając bezpieczne, niezakłócone i efektywne procesy sygnalizacji technicznej.
Clearguard ACM 200/250

Inteligentna cyfrowa sygnalizacja niezajętości torów dla sieciowych rozwiązań na kolei

Clearguard ACM 200 i 250 są to kompaktowe urządzenia, bazujące na technologii Trackguard Simis FM – niezawodnej i wypróbowanej w praktyce platformy, z której pochodzą wszystkie odmiany produktów Sinet-xCM (np. TCM, SCM, PCM, DCM), realizowane w konfiguracji 2 z 2. Modułowa architektura pozwala na ich dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki temu umożliwia ona inteligentne i opłacalne wdrażanie systemów zliczania osi w różnych systemach i aplikacjach służących do prowadzenia ruchu. Wyposażenie infrastruktury bazuje na liczniku osi Clearguard ZP D 43, w którym wykorzystana jest technologia dwustronna z dwoma czujnikami da obsługi ruchu dalekobieżnego, lokalnego i przemysłowego.

Wszechstronne i skalowalne – do różnych zastosowań

Nasze urządzenia analizujące Clearguard ACM 200 i 250 z licznikiem ZP D 43 stanowią opłacalne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju topologii układów torowych i wszystkich zarządców infrastruktury.

Technologia zapewniająca przyszłość

Clearguard ACM 200 i 250 są wizytówkami wśród systemów zliczania osi Siemensa i są rozwijane zgodnie z wymaganiami rynku. Niektóre funkcje, planowane już pod kątem przyszłych rozwiązań, obejmują:

  • poziom bezpieczeństwa IT 3 według IEC 62443
  • zdalną diagnostykę przez interfejs OPC UA
  • usługi zdalnej aktualizacji dla przyszłych wersji zabezpieczeń i systemów
Clearguard AC 100

Skalowalny system kontroli niezajętości dla ruchu kolejowego o wysokiej gotowości technicznej i dużym natężeniu

System zliczania osi Clearguard AC 100 bazuje na redundantnej architekturze 2 z 3 oraz na platformie ECC (Electronic Control Computer). Jest to platforma, która sprawdziła się już w nastawnicach Trackguard Simis oraz w radiowym centrum sterowania RBC Trackguard 200. Przez złącze komunikacyjne ISDN system zliczania osi może zarządzać maks. 36 licznikami ZP D 43 I. Posiada również złącze przekaźnikowe i złącze szeregowe do łączności z nastawnią.

Perfekcyjna kombinacja dla instalacji na terenach o dużym natężeniu ruchu

Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.