System Controlguide OCS / TMS

Controlguide OCS / TMS

Dokładnie trafia w oczekiwania pasażerów

Przewoźnicy kolejowi stoją przed sporymi wyzwaniami. Pasażerowie oczekują od nich bezpieczeństwa, punktualności, komfortu jazdy i ekologicznej świadomości. Z drugiej strony mają do dyspozycji ograniczoną infrastrukturę i ograniczone zasoby kadrowe. Controlguide OCS pomaga sprostać zadaniom wynikającym z rosnącej kompleksowości nowoczesnego transportu.

Przegląd produktów

System Controlguide (OCS) – skalowalne rozwiązanie

Controlguide OCS to wiodąca marka w dziedzinie zarządzania ruchem w lokalnym i dalekobieżnym transporcie szynowym a także w kolejowym transporcie towarowym, przemysłowym i górniczym. Dzięki modułowości i skalowalności jest to platforma zapewniająca znaczącą elastyczność działania. Jej funkcje można w zależności od potrzeb dostosowywać do indywidualnych wymagań, albo dodawać. W ten sposób inwestycja jest zabezpieczona a system można rozszerzać według aktualnych wymogów.

Dla wszystkich potrzeb ruchowych

Rodzina produktów Controlguide OCS jest przystosowana do realizacji zadań w codziennym ruchu. Oferuje rozbudowane funkcje automatyki oraz inteligentne funkcje dyspozytorskie dla wszystkich poziomów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym. System rozrasta się krok w krok z potrzebami, wspierając w ten sposób elastyczne kształtowanie organizacji pracy i prowadzenia ruchu – a to zapewnia posiadanie atrakcyjnej oferty w zakresie transportu szynowego.

Eliminacja zakłóceń w zaplanowanych operacjach

Efektywne zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym – HaCon TPS Online

Korzystając z rozwiązań HaCon TPS w planowaniu ruchu i zarządzaniu przepustowością zarządcy i użytkownicy sieci mogą optymalnie wykorzystywać infrastrukturę a przy tworzeniu rozkładów jazdy i dysponowaniu czasem rzeczywistym znacząco usprawniać procesy zarówno robocze, jak i biznesowe.

 

TPS Online, nowy członek rodziny TPS, został stworzony specjalnie dla potrzeb doraźnych działań dyspozytorskich, umożliwiających codzienne sterowanie ruchem kolejowym i jego optymalizowanie. Przy krótkotrwałych zakłóceniach, takich jak opóźnienia, niesprawne posterunki manewrowe czy systemy sygnalizacji, działania można podejmować bez straty czasu. TPS Online wykrywa konflikty, wpływające na całą sieć kolejową, proponując ich rozwiązywanie w sposób automatyczny, półautomatyczny lub ręczny. Dzięki temu dyspozytorzy mogą na zakłócenia reagować natychmiast. Na przykład proponując drużynie jednego pociągu zaczekanie na drugi pociąg, kierowanie pociągów na objazdy lub zaplanowanie zmiany torów. 

Przewidywanie sprawnego ruchu

Tworzenie rozkładów jazdy

Długoterminowy, bezkonfliktowy i sztywny rozkład jazdy to podstawa efektywnego transportu szynowego. Pociągi są rozdzielane na istniejącej infrastrukturze z uwzględnieniem spodziewanych przyszłych potrzeb przewozowych i wszystkich czynników istotnych dla ruchu pociągów. Stanowi to podstawę planowania potrzeb taborowych i kadrowych oraz optymalnego rozdziału zasobów.

 

Planowanie ograniczeń

W Controlguide OCS z wyprzedzeniem można zaplanować ograniczenia w ruchu lub przewidywane prace utrzymaniowe, żeby przygotować zamknięcia torowe.

Train & capacity planning - HaCon TPS Offline

Korzystając z rozwiązań HaCon TPS w planowaniu ruchu i zarządzaniu przepustowością zarządcy i użytkownicy sieci mogą optymalnie wykorzystywać infrastrukturę a przy tworzeniu rozkładów jazdy i dysponowaniu czasem rzeczywistym znacząco usprawniać procesy zarówno robocze, jak i biznesowe.

Rzut oka na TPS

 • Zarządzanie rozkładami jazdy
  - obliczanie czasu przejazdu
  - uwzględnianie zamknięć torowych i ograniczeń prędkości
  - zautomatyzowane wyszukiwanie bezkonfliktowych przebiegów i ich synchronizowanie z aktualnym rozkładem jazdy
  - nowoczesne funkcje graficzne: infrastruktura szlakowa, graficzny harmonogram, plan zajętości torów i różne opcje wykorzystania obrazów graficznych
 • Wymagająca integracja danych przez różne interfejsy
 • Statyczny i dynamiczny dostęp do danych o zajętości torów
 • Pełne procedury ofertowania dla zarządców infrastruktury i przewoźników
 • TPS Online do wykrywania i rozwiązywania konfliktów z licznymi funkcjami kontroli i podglądu
 • Zintegrowana funkcja symulacji
 • Analiza przepustowości wg UIC 406
 • Europejska norma komunikacyjna TAF TSI
 • Certyfikat railML®
Referencje

Wypróbowana technologia

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.