Transport towarowy: planowanie i dysponowanie

Transport towarowy

Precyzyjne i aktualne informacje zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów

Dla przewoźników sprawne zarządzanie taborem kolejowym, lokomotywami i wagonami ma decydujące znaczenie. W przewozach towarowych zarządzanie zasobami może obejmować również trasy, terminale i instalacje załadunkowe oraz gaśnicze. Siemens Mobility oferuje szereg zintegrowanych systemów sprzętowych i programowych, udostępniających i konsolidujących informacje niezbędne do optymalnego planowania i dysponowania.

Przegląd produktów

Systemy dyspozytorskie dla kolei towarowych

Firmy przewozowe muszą w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce zarządzać drastycznie zwiększoną ilością towarów. Aby opanować te rosnące potoki towarowe, można skorzystać z naszej oferty inteligentnych systemów dyspozytorskich. Ułatwiają one prowadzenie ruchu i poprawiają wykorzystanie istniejących przepustowości. Umożliwiają mianowicie wykorzystanie wszystkich rezerw, zapewniają w transporcie szynowym wysoką wydajność i jakość – nawet w nadzwyczajnych sytuacjach ruchowych.

Controlguide Falko – System planowania

Program Falko służy do opracowywania i walidacji rozkładów jazdy. Został stworzony z myślą o optymalizacji planowania ruchu i sterowania nim dla potrzeb systemów dyspozytorskich. Falko ułatwia układanie optymalnych rozkładów jazdy (optymalne odstępy między pociągami, mniejsze zużycie energii i zasobów). W ten sposób program przyczynia się do maksymalizacji wydajności systemów transportu towarowego, lokalnego i dalekobieżnego. Bazuje on na systemie operacyjnym Windows® NT 4.0, obsługa jest zatem zgodna z windowsowymi nawykami.

 

Falko umożliwia optymalizację szeregu procesów:

  • projektowanie układu torowego
  • układanie rozkładów jazdy
  • walidacja rozkładów jazdy
  • projektowanie placów budowy
  • zarządzanie energią
  • optymalizacja transferu pasażerów

A optymalizacja się opłaca: z Falko można oszczędniej tworzyć rozkłady jazdy i zmniejszyć w ten sposób koszty ogólne.  

Controlguide Rail Resource Management

Wydajne zarządzanie stacjami rozrządowymi

Controlguide Rail Resource Management jest to rozbudowany system do tworzenia planów i harmonogramów. Zapewnia sprawne prowadzenie ruchu w małych i dużych zakładach zaplecza technicznego. Wcześnie wykrywa sytuacje konfliktowe, harmonogramy można łatwo modyfikować. Controlguide Rail Resource Management jest systemem modułowym, pozwalającym elastycznie reagować na zmieniające się zapytania o możliwości serwisowe.

 

System komunikuje się z systemami zewnętrznymi, takimi jak systemy zapowiadawcze, informacyjne o ruchu pociągów lub rozliczeniowe. Inteligentne zarządzanie interfejsami i wczesna wizualizacja konfliktów zmniejszają ilość błędnych decyzji, upraszczają czynności administracyjne lub manualne i zwiększają jakość oraz wydajność procesów. Aplikacja bazuje na nowoczesnej technologii chmurowej, wykorzystując szablony Microservice.

Controlguide Rail Resource Management

Pobierz broszurę

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów. Chętnie pomożemy.