Vectron

Tworzenie korytarzy

Vectron to lokomotywa dla transgranicznego transportu kolejowego w Europie. Zaprojektowana tak, aby efektywnie i ekonomicznie zaspokoić wszelkie potrzeby trakcyjne, Vectron oferuje elastyczność techniczną i przewidywalność ekonomiczną w dłuższej perspektywie czasowej. Lokomotywa Vectron jest również nieprzerwana udoskonalana, tak aby zawsze odpowiadała aktualnym standardom. Jako lokomotywa zorientowana na rynek i elastyczna, Vectron jest właściwym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą i muszą spełnić obecne i przyszłe wymagania transportowe. Wejdź na pokład i odkryj lokomotywę, która wytycza nowe szlaki.

alt

Vectron AC/DC/MS

Niezawodna trakcja dla europejskich korytarzy kolejowych

  • Lokomotywy elektryczne dla zróżnicowanych europejskich systemów napięciowych i prędkości przelotowych do 200 km/h
  • Optymalna konfiguracja dla specyficznych potrzeb ruchu, dzięki predefiniowanym pakietom krajowym oraz szybkiej adaptacji do nowych wymagań liniowych lub geograficznych obszarów działania
  • Dostępne w ofercie bieżącej lokomotywy w preferowanych wariantach o krótkim terminie dostawy
Tryb Vectron Dual Mode

Tryb Vectron Dual Mode

Aktualna odpowiedź na zmieniające się wymagania dotyczące tras

  • Lokomotywa z silnikiem wysokoprężnym o dużej mocy oraz osprzętem do korzystania z przewodu napowietrznego
  • Zwiększona wydajność kosztowa i efektywność energetyczna w porównaniu z pracą wyłącznie na silniku spalinowym
  • Zoptymalizowana pod kątem wymagań dla ruchu towarowego
Koncepcja pojazdu

Vectron przekształca granice w połączenia

W naszym zglobalizowanym świecie towary i pasażerowie poruszają się po całej Europie. Potrzebne są nowe drogi, zarówno pod względem idei, jak i geografii. Liberalizacja rynków, bardzo zróżnicowane wymagania krajowe, zmieniające się potrzeby klientów i rosnąca presja konkurencji - wszystko to wymaga większej niż kiedykolwiek elastyczności. Przekształć granice w połączenia.

Koncepcja lokomotywy dla długofalowego sukcesu

Twoje plany i inwestycje są bezpieczne dzięki lokomotywie Vectron

Z lokomotywą Vectron niezawodnie spełnisz wszystkie obecne i przyszłe wymagania transportowe. Potwierdzają to codziennie będące w bieżącej eksploatacji tabory Vectronów. Sukces Vectrona rozpoczyna się od koncepcji: Lokomotywy Vectron są opracowywane z myślą o wymaganiach ruchu i wyzwaniach specyficznych dla danego rynku. Ich konstrukcja opiera się na dużej liczbie wywiadów z operatorami oraz na doświadczeniach zgromadzonych z eksploatacji przeszło 1600 lokomotyw Eurosprinter i Eurorunner. Ponadto, w procesie ich ciągłego rozwoju brane są pod uwagę doświadczenia z eksploatacji wszystkich lokomotyw. Oznacza to, że Vectron oferuje wysokie bezpieczeństwo inwestycji, zamienność oraz elastyczne możliwości modernizacji i konwersji. Wszystko to możliwe jest dzięki rezygnacji z cech i rozwiązań indywidualnych w wariantach podstawowych - oraz dzięki szerokiej gamie wstępnie zdefiniowanych opcji. Inteligentne połączenie sprawdzonych technologii i możliwości adaptacji przez cały okres eksploatacji gwarantują wyjątkową niezawodność i rentowność. Vectron spełnia również wszystkie obowiązujące normy TSI i umożliwia nową swobodę w ruchu transgranicznym. Vectron jest tak samo gotowy na perspektywy długoterminowe, jak na zmiany rynków i nagłe nieprzewidziane okoliczności.

Twoje korzyści

Produkt tak indywidualny, jak Twoja działalność

Obsługuj zarówno istniejące największe linie kolejowe, jak i przyszłe obszary rozwojowe lokomotywą, która jest idealnie dopasowana do Twoich wymagań ruchu. Vectron łączy w sobie wysoko rozwiniętą technologię, elastyczne możliwości adaptacji, możliwość modernizacji modułowej, oraz przyszłościowe zorientowanie na obsługę linii transgranicznych - a wszystko to przy przełomowym poziomie bezpieczeństwa inwestycji, dzięki dopasowanym do potrzeb pakietom serwisowym.

Lokomotywa odpowiednia do każdego zadania

Vectron skupia się na tym, co najważniejsze: na Twoim sukcesie. Dlatego też założenia konstrukcyjne leżące u podstaw tej lokomotywy są bezkompromisowe jeśli chodzi o modułowość, pozwalając na dokładne dostosowanie do specyficznych wymagań transportowych. Vectron oferuje wiele możliwości trakcyjnych, co sprawia, że jest on kompatybilny z wieloma innymi typami lokomotyw, posiada szereg opcji sprzęgania i gwarantuje absolutną elastyczność w systemach europejskich - dzięki modułowej koncepcji ochrony pociągu.

Nadzwyczajna moc do bieżącej dyspozycji

Vectron szczyci się wyjątkowo wysoką siłą pociągową, za którą stoi prawie 140 lat doświadczenia Siemensa w konstruowaniu lokomotyw. Ten wysoki poziom wydajności jest podstawą wszystkich zadań trakcyjnych.

 

Duża liczba identycznych części

Identyczne części, takie jak czoło lokomotywy, kabina maszynisty, osprzęt hamulcowy i układ sterowania zapewniają znormalizowaną operatywność i sterowalność, a także zoptymalizowane koszty cyklu życia. Dokądkolwiek jedziesz, i jakiekolwiek zadania trakcyjne musisz wykonać - z lokomotywą Vectron poradzisz sobie z nimi skutecznie i ekonomicznie..

Elastyczne dostosowanie do wymagań

Vectron zapewnia elastyczność działania, dzięki czemu możesz skutecznie reagować na przyszłe zmiany na rynku. Pozwala na to łatwa adaptowalność podstawowych konfiguracji lokomotywy do wymagań nowych tras i obszarów geograficznych działalności. Dzięki dobrze zaplanowanym, predefiniowanym wariantom i wyborowi pakietów opcji, możesz korzystać z idealnego, wydajnego kosztowo rozwiązania dla swoich indywidualnych zadań transportowych.

Predefiniowane warianty krajowe

Warianty certyfikowane według norm oraz warianty preferowane znajdują się w ofercie bieżącej, co umożliwia szybkie wdrożenie bez dodatkowych czasochłonnych procesów opracowywania i certyfikacji. Porozmawiaj z naszym partnerem handlowym o wariantach w ofercie bieżącej. Jeśli w przyszłości zmieni się zakres geograficzny Twojej działalności, Vectron będzie mógł zostać odpowiednio do niego dostosowany.

 

Dodatkowe pakiety opcji

Każdy region, każda trasa, każde zadanie ma swoje szczególne wymagania. Dzięki predefiniowanym pakietom opcji możesz doposażyć Vectrona w dodatkowe funkcje wymagane do prowadzonych przewozów lub upraszczające działalność. Obejmuje to także rozwiązania modernizacyjne.

Podróż po Europie

Zapotrzebowania na europejskie połączenia transgraniczne rosną. Poddaj się zmianom i zapomnij o technicznych komplikacjach związanych z kontynentalnymi sieciami torowymi. Vectron jest wyposażony w krajowe systemy ochrony pociągu oraz w system sterowania ETCS. Pionierska koncepcja pakietu krajowego zapewnia niskie koszty modernizacji i doposażeń wymaganych w związku ze zmiennymi warunkami eksploatacji pociągów na europejskich korytarzach kolejowych.

18 krajów, jedna lokomotywa

Vectron z powodzeniem jeździ w całej Europie - w czterech różnych systemach napięciowych. Wariant Vectron Dual Mode to optymalne rozwiązania dla odcinków nieelektryfikowanych. Vectron jest już dopuszczony do eksploatacji w 18 krajach i może przemierzać szereg rozmaitych krajowych korytarzy kolejowych. Korzystaj dzięki Vectronowi z transgranicznych połączeń kolejowych gdy tylko wymaga tego Twoja działalność.

 

Wszystkie środkowoeuropejskie systemy ochrony pociągu na pokładzie

W przypadku wariantów Vectron AC, DC i MS, opcjonalny pakiet wyposażeniowy gwarantuje, ze wszystkie odpowiednie systemy okablowania i lokalizacje instalacji systemów ochrony pociągu stosowane w Europie Środkowej będą już na pokładzie od pierwszego dnia. Oznacza to, że w każdej chwili można łatwo załączyć lub odłączyć systemy ochrony pociągu. Vectron pozwala na zmniejszenie wysiłków organizacyjnych i kosztów dopuszczeń, a także zyskanie cennego czasu.

 

Gwarantowana dostępność - wszędzie i o każdej porze

 

Optymalnie zaplanowane operacje wymagają maksymalnej dostępności, która może być zapewniona tylko dzięki konserwacji precyzyjnie dostosowanej do Twoich potrzeb. Wszakże wprawienie wielkich rzeczy w ruch wymaga bieżącego dysponowania niezawodnymi pojazdami. Lecz oprócz niezawodnych pojazdów, ważne jest również, aby zapewnić szybki czas reakcji i bliskość serwisu w dowolnym miejscu w Europie. Pozwoli to Twoim pojazdom pozostać w doskonałej formie do codziennej eksploatacji - a w razie najgorszego, lokomotywy szybko wracają na właściwe tory, pozwalając Tobie skupić się na dalszym prowadzeniu działalności.

Serwis Railcover dla lokomotyw

Wymagania serwisowe różnią się pomiędzy każdym operatorem. Naszą odpowiedzią na ten problem jest serwis Railcover. Koncepcja zindywidualizowanych usług serwisowych zapewnia serwis dokładnie wtedy, kiedy i gdzie jest on potrzebny. Railcover oferuje modułową strukturę, pozwalając wybierać spośród dużej liczby zaawansowanych modułów: Nasze moduły wsparcia, konserwacji i materiałów pozwalają nam precyzyjnie spełnić Twoje specyficzne wymagania. Opracuj za pomocą systemu Railcover swój zindywidualizowany pakiet usług, dobierając usługi, których faktycznie potrzebujesz.

> Pobierz broszurę

 

Konsekwentna łatwość konserwacji

Vectron to pojazd zoptymalizowany pod kątem konserwacji. Wymagania dotyczące serwisu zostały systematycznie uwzględnione w procesie projektowania lokomotywy. Jednym z przykładów jest wymienne czoło lokomotywy. Nawet tarcze kół, dzięki minimalnej dopuszczalnej średnicy 1160 mm, zapewniają dłuższą żywotność. Ponieważ Vectron jest prawdziwą platformą dla kolejnictwa, wymaga on mniejszej ogólnej ilości części zamiennych - nawet jeśli Twój tabor stanowi mieszankę różnych wariantów Vectrona. Przykładowo, przyjęto 95 procent zbieżności wszystkich części lokomotyw Vectron AC i Vectron MS. Ponadto, Vectron jest wyposażony w system zdalnego dostępu do danych (RDA), który umożliwia wymianę danych z urządzeniami przytorowymi. Doświadczenia z codziennej eksploatacji są wykorzystywane do wydłużenia okresów serwisowych, przy zachowaniu zgodności z normami.

 

Konserwacja oparta na analizie stanu komponentów

Optymalny harmonogram konserwacji prewencyjnej można określić poprzez systemowe opieranie konserwacji na aktualnym stanie lokomotywy przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich przepisów prawnych. Dzięki systemowi dostępu RDA, do urządzeń przytorowych może być przesyłana duża ilość danych, w tym dane o pozycji pojazdu, odczyty liczników, czynności przestawiania zwrotnic i cykle eksploatacyjne poszczególnych komponentów. Informacje te umożliwiają przegląd aktualnego stanu pojazdu i mogą być wykorzystane do dokładnego planowania działań konserwacyjnych dla określonych części.

Vectron - lokomotywa, która wytycza nowe szlaki

Pobierz broszurę

Referencje

Niezawodna trakcja w całej Europie

Od 2010 r. Vectron zapewnia maksymalną niezawodność i elastyczność w połączeniach transgranicznych w całej Europie - zarówno w ruchu towarowym, jak i transporcie pasażerskim. Wariant Vectron Dual Mode to optymalne rozwiązania dla odcinków nieelektryfikowanych.
alt

Vectron - historia sukcesu w liczbach

46

Klienci

765

lokomotywy w eksploatacji

980

lokomotywy zamówione

Lokomotywy Vectron od 2010 r. mają na swoim koncie blisko 250 mln kilometrów obsługi w 18 krajach Europy. A rodzina Vectronów wciąż rośnie. Ich konsekwentne dostosowanie do wymogów ruchu w transporcie transgranicznym sprawia, że Vectron jest historią sukcesu z przyszłością. W Polsce Vectrony obsługiwane są przez PKP Cargo, PKP Intercity, DB Cargo Polska oraz Industrial Division. 

Kontakt

Wytyczaj nowe szlaki

Czy chciałbyś uzyskać możliwość ruchu transgranicznego w całej Europie? Aby uzyskać więcej informacji na temat lokomotywy Vectron, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie Ci pomogą.