Inteligentny pomiar - MRX

Nasze kompleksowe portfolio obejmuje systemy pomiarowe do cyfrowego monitorowania stanu taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej i systemy kontroli sieci. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, dostarczamy nowe źródła danych pomiarowych -  dając wymierne korzyści dla operatorów kolejowych jak optymalizacja procesów utrzymania ruchu, większa dostępność i niskie koszty eksploatacji. 
MRX Logo
Nasze kompleksowe portfolio obejmuje systemy pomiarowe do cyfrowego monitorowania stanu taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej i systemy kontroli sieci. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, dostarczamy nowe źródła danych pomiarowych -  dając wymierne korzyści dla operatorów kolejowych jak optymalizacja procesów utrzymania ruchu, większa dostępność i niskie koszty eksploatacji.