Pomiar pęknięć powierzchniowych (SCM)

SCM to bezstykowa technika monitorowania stanu szyn i kół. Umożliwia stosowanie konserwacji bazującej na stanie technicznym elementu i zastępuje mniej dokładne obliczenia wykorzystujące czas i przebieg. SCM oferuje znaczne zalety w porównaniu z pomiarami wykorzystującymi prądy wirowe. Na przykład nie są wymagane żadne założenia dotyczące kątów pękania. Metoda ta może być również używana do sprawdzania obszarów, których z powodu defektów powierzchni nie daje się zbadać za pomocą ultradźwięków. O ile inne techniki wymagają, by odczyty były interpretowane przez wysoko wykwalifikowanych operatorów, SCM potrzebuje tylko minimalnego przeszkolenia operatora i przedstawia obiektywną, ilościowo wyrażoną wielkość szczeliny i dokładną informację o tym, ile milimetrów lub cali materiału ma usunąć z szyn lub kół.

Rozwiązania

Właściwe rozwiązanie dla każdego środowiska

Aby ułatwić maksymalnie skuteczne wyszukiwanie pęknięć powierzchniowych i innych wad materiałowych, technika SCM została przystosowana do różnych zastosowań. Oprócz trzech urządzeń do badania szyn, mamy ręczny przyrząd do kontroli kół. Taki wybór sprzętu umożliwia przeprowadzanie pomiarów przy różnych prędkościach i poziomach przenośności.

System do pomiaru pęknięć powierzchniowych szyn montowany na pojeździe

System montowany na pojeździe został opracowany specjalnie w celu sprawnego kontrolowania dłuższych odcinków szyn. Po zainstalowaniu na pojeździe serwisowym, przyczepie lub wózku system skanuje obie szyny z prędkością do 40 km/h (~25 mph), co jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby okresowych badań stanu sieci. Dodatkowo oferujemy przeprowadzanie pomiarów jako usługę, wykorzystując do tego pojazdy posiadane i użytkowane przez MRX, dzięki czemu możesz się całkowicie skoncentrować na swojej podstawowej działalności.


Twoje korzyści
• Jednoczesne skanowanie obu szyn w celu szybszego zebrania danych
• Możliwość zainstalowania sprzętu na różnych typach pojazdów szynowych • Dostępność zarówno jako sprzętu kupowanego na własność, jak i w postaci usługi

Laska SCM do pomiaru pęknięć powierzchniowych szyn

Do badań przeprowadzanych na średnich odległościach, podczas krótkich przerw technicznych lub w miejscach o ograniczonym dostępie do torów (np. w sieciach podziemnych) opracowaliśmy laskę SCM. Jest gotowa do skanowania w mniej niż minutę i można ją usunąć z szyny w ciągu kilku sekund. Szyny można skanować z prędkością do 5 km/h (~3 mph).


Twoje korzyści
• Maksymalna elastyczność
• Maksymalna dostępność torów dla ruchu regularnego

Ręczny aparat do pomiaru pęknięć powierzchniowych szyn

Nie zawsze chodzi o pomiary całych kilometrów lub mil szyn. Na przykład podczas spawania niezbędne jest niezawodne wykluczenie obecności wad powierzchniowych w pobliżu miejsca spawania. Nasze ręczne urządzenie jest zaprojektowane do systematycznego i niezawodnego badania bardzo krótkich odcinków. Jako najlżejszy i najłatwiejszy do przenoszenia spośród dostępnych obecnie urządzeń tego rodzaju, aparat ten zapewnia większą elastyczność i można go łatwo przekształcić w urządzenie do pomiaru kół.


Twoje korzyści
• Najmniejsze urządzenie na rynku
• Niska waga: najlepsza przenośność
• Łatwość przystosowania do pomiaru kół i na odwrót

Ręczny aparat do pomiaru pęknięć powierzchniowych kół

To ręczne urządzenie umożliwia łatwy, dokładny i powtarzalny pomiar uszkodzeń RCF i ich głębokości. Pozwala też zaoszczędzić dużo czasu. Jest zaprojektowane do użytku w warsztacie i prosto i skutecznie sprawdza powierzchnię każdego koła. Ręczna głowica czujnika toczy się po powierzchni tocznej koła, aby wykryć i określić ilościowo rozległość pęknięć powierzchniowych. W przeciwieństwie do zwykłych kontroli wizualnych, urządzenie ręczne tworzy mapę uszkodzeń pokazującą dokładną pozycję i powagę każdego uszkodzenia. Dzięki temu operatorzy kolejowi nie muszą już polegać na przybliżonych szacunkach - wiedzą, czy koło wymaga obróbki i ile materiału trzeba usunąć.

Twoje korzyści
• Większa dyspozycyjność dzięki bardziej przewidywalnej konserwacji
• Bardziej precyzyjne wyniki niż przy kontroli wzrokowej
• Wydłużona żywotność koła dzięki optymalizacji obróbki
• Łatwe przystosowanie do użytku na szynach i odwrotnie

Korzyści

Nasz serwis - Twoje korzyści

• Większe bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury i taboru • Natychmiastowe, precyzyjne informacje zwrotne
• Wydłużony czas eksploatacji szyn i kół
• Mniej nieplanowanych przestojów
• Zapisywanie danych do analizy trendów

Materiały do pobrania

Informacje dla operatorów kolejowych

Pobierz więcej informacji tutaj.

Wyjaśnienie i kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów pomiaru wyposażenia pojazdów, zapraszamy do kontaktu e-mailowego z naszymi ekspertami. Chętnie udzielą wszelkich wyjaśnień.