Systemy pomiaru stanu technicznego (VEMS)

VEMS oferuje szereg zautomatyzowanych mechanizmów kontroli stanu pojazdów szynowych w celu określenia ich użytkowalności i bezpieczeństwa. Oferta VEMS została zaprojektowana jako zestaw modułowych rozwiązań pomiarowych instalowanych na, lub w pobliżu toru - zapewniających kontrolę toczną: integralności pojazdu, kół, hamulców, pantografów i ślizgaczy łyżwowych. Rozwiązania VEMS oferują niezawodne monitorowanie stanu technicznego podzespołów, dostarczając szczegółowych i obiektywnych danych technicznych wspomagających zarządzanie działaniami konserwacyjnymi. Wykrywając krytyczne stany sprzętowe, pomagają one zwiększyć bezpieczeństwo pracy i chronić cenne aktywa. Systemy są wspierane przez kompleksowy system zarządzania danymi (DMS), w tym bazę danych pomiarowych i funkcje analizy, przeglądu i raportowania zmierzonych danych - wraz z narzędziami do przekształcania tych danych na użyteczne, obiektywne informacje dotyczące utrzymania ruchu.    

Twój partner w zakresie wiarygodnych danych

Moduły VEMS

Aby ułatwić użytkownikom życie, zorganizowaliśmy VEMS w moduły oparte na określonych funkcjach. Moduły te mogą być wdrażane oddzielnie lub jako grupa dopasowana do indywidualnych potrzeb. Rozwiązania VEMS informują inżynierów zajmujących się utrzymaniem ruchu, które komponenty lub obszary wymagają uwagi, przyspieszając i usprawniając w ten sposób pracę całej zajezdni.

System VEMS dla profilu koła

System VEMS (pomiaru stanu technicznego) dla profilu koła zapewnia bardzo dokładne pomiary parametrów koła i generuje kompletny profil - od spodu kołnierza do czoła obręczy. Wszystkie pomiary mogą być wykonywane podczas normalnej eksploatacji i pozwalają uzyskać bardziej precyzyjne dane w porównaniu z dotychczasowymi czasochłonnymi pomiarami ręcznymi.

System VEMS dla powierzchni tocznej koła

Generując dokładny cyfrowy obraz całej powierzchni tocznej koła, system VEMS wykrywa i zgłasza wszelkie ubytki, spłaszczenia i nieokrągłości. Pozwala to na szybką i łatwą kontrolę całej powierzchni, co byłoby trudne do osiągnięcia metodami ręcznymi przy stojącym pociągu.

System VEMS dla hamulców

Rozwiązanie VEMS dla hamulców oparte jest na precyzyjnych, bezstykowych pomiarach materiałów ciernych i elementów układu hamulcowego. Systemy pomiaru mierzą zużycie okładzin i tarcz, oferując możliwość porównywania trendów zużycia na poszczególnych osiach, wózkach, pociągach i taborach. Wszelkie braki w elementach, takich jak klocki hamulcowe, są niezawodnie rozpoznawane. Wszystkie kontrole odbywają się podczas normalnej eksploatacji.

System VEMS dla odbieraka prądu

W pełni zautomatyzowane rozwiązanie VEMS dla odbieraka prądu mierzy integralność elementów odbierających prąd: pantografu i ślizgacza. Rejestrowane dane mogą być wykorzystywane do określania stopnia zużycia i przewidywania żywotności. Zapisane pomiary mogą być przechowywane, analizowane, przeglądane i raportowane w systemie zarządzania danymi MRX.

System VEMS dla kontroli wizualnej

System Kontroli Wizualnej (VIS) zastępuje tradycyjną kontrolę wizualną, pozwalając na wirtualny przegląd w trakcie eksploatacji pociągu. Umożliwia on kontrolę integralności pojazdu przed włączeniem go do eksploatacji lub po jej zakończeniu, automatycznie sprawdzając wstępnie wybrane komponenty i tworząc kompletny obraz cyfrowy.

Korzyści

Nasz serwis - Twoje korzyści

- Zwiększona dostępność taboru
• Oszczędności kosztów, ponieważ automatyczna kontrola stanu pojazdów niemal w pełni zastępuje ręczną kontrolę danych komponentów
• Poprawa bezpieczeństwa dzięki bardziej spójnym pomiarom i ocenie integralności komponentów
• Lepsze planowanie poprzez kompleksową analizę danych
• Optymalizacja żywotności komponentów do momentu osiągnięcia technicznego limitu zużycia

Integracja z technologią Railigent®

Korzyści płynące z VEMS i Railigent

Dane VEMS są przechowywane i analizowane w systemie zarządzania danymi MRX (DMS). Dodatkowo wszystkie dane pomiarowe mogą być bezpiecznie zaszyfrowane i przesłane do systemu Railigent, pakietu aplikacji kolejowych (rozwiązanie MindSphere). Poprzez integrację danych w Railigent i dodanie algorytmów można osiągnąć optymalny czas realizacji zadań konserwacyjnych (konserwacja zapobiegawcza).


Korzyści
• Analityka danych: złożone modele analityczne pozwalają na precyzyjne przewidywanie zużycia komponentów.
• Integracja danych w istniejących systemach zarządzania utrzymaniem ruchu jest podstawą automatycznego przepływu pracy.
• Wizualizacja danych umożliwia zrozumienie aktualnej sytuacji i wspomaga analizy przyczyn źródłowych.
• Rozszerzona analityka: większa gruntowność analizy poprzez dodatkowe źródła danych, np. dane o pociągach, które są analizowane razem w Railigent.

Materiały do pobrania

Informacje dla operatorów kolejowych

Pobierz więcej informacji tutaj.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów pomiaru stanu technicznego, zapraszamy do kontaktu e-mailowego z naszymi ekspertami. Chętnie udzielą merytorycznego wsparcia.