Expert SITRAIL® D dla transportu miejskiego - dzięki usługom modernizacyjnym

Metro

Poniedziałek rano

6 .00
  • i w każdej godzinie szczytu -

  • bezpieczna i efektywna obsługa przepływów pasażerów i tłumów na peronie

Expert SITRAIL D

Większe bezpieczeństwo i wydajność dzięki wideodyspozycji taboru

Czy to w godzinach normalnego ruchu czy w godzinach szczytu - na stacjach kolejowych kluczowe jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów, personelu i systemów kolejowych przy wjeździe i wyjeździe pociągów. Modernizacyjne rozwiązanie Expert SITRAIL D firmy Siemens Mobility to system oparty na transmisji wideo, który wspomaga dyspozycję pociągów. Dzięki systemowi, maszyniści uzyskują podgląd stanu aktualnego lub najbliższego peronu czy przystanku na monitorze - nawet podczas jazdy przez tunel.

Wsparcie techniczne dla operatorów pociągów - aby wszystko przebiegło sprawnie

Tłumy na peronie, wolno poruszający się strumień pasażerów, zablokowane drzwi, dobiegający spóźnialscy - podczas wjazdu i wyjazdu pociągów oraz załadunku i rozładunku pasażerów, maszyniści polegają na wsparciu technicznym w celu utrzymania kontroli i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Wielu operatorów transportu masowego na całym świecie polega na systemie Expert SITRAIL D: To oparte na transmisji wideo rozwiązanie firmy Siemens Mobility umożliwia operatorom pociągów niezależne monitorowanie peronów na monitorze w kabinie maszynisty. System wykorzystuje szereg kamer wideo do płynnego rejestrowania sytuacji na peronie pod różnymi kątami - a także cyfrowy system radiowy do przesyłania sygnałów wideo bezpośrednio do monitora w kabinie maszynisty.

Dzięki ciągłemu strumieniowi danych wizualnych podczas całej fazy dyspozycji pociągu, Expert SITRAIL D zwiększa świadomość sytuacyjną maszynisty. Ponadto nawet w tunelu maszyniści są w stanie zidentyfikować wszelkie zagrożenia na najbliższym peronie i podjąć odpowiednie działania. Zapewnia to większe bezpieczeństwo, zwłaszcza w okresach dużego natężenia ruchu pasażerskiego.

Expert SITRAIL D - Twoje korzyści

  • Brak pogorszenia widoczności z powodu warunków świetlnych i pogodowych
  • Prosta instalacja
  • System odpowiedni zarówno dla małych, jak i dużych peronów
  • Możliwość korzystania również w tunelu

Kiedy liczy się każdy obraz i każda sekunda

Stacjonarne kamery wideo i jedna antena nadawcza na peron

Do celu zainstalowania systemu wideodyspozycji pociągów i monitoringu peronów, każdy z peronów jest wyposażany w stacjonarne kamery wideo i antenę nadawczą. Każdy nadajnik może transmitować do czterech strumieni sygnału wideo. W razie potrzeby monitor kabiny może wyświetlać obrazy z dwóch lub czterech kamer jednocześnie w trybie dzielonego ekranu, dając w ten sposób maszyniście jeszcze lepszy ogląd sytuacji.

Znaczniki RFID na punktach wejściowych i wyjściowych przystanku zapewniają rozpoznanie aktualnie wymaganego nadajnika. Gdy tylko pojazd minie znacznik, czytnik RFID w podwoziu identyfikuje nadajnik i ustawia odbiornik na odpowiedni kanał radiowy. Odpowiednie obrazy są automatycznie wyświetlane na monitorze w kabinie - bez odwracania uwagi maszynisty od zadania.

Podgląd kolejnych peronów

Dzięki systemowi Expert SITRAIL D, monitor w kabinie maszynisty zapewnia wyraźny obraz sytuacji na następnym peronie, nawet podczas przejazdu przez tunel. Pozwala to maszynistom pociągów na wczesne rozpoznanie niebezpiecznych sytuacji i odpowiednie zareagowanie. Rozwiązanie to wymaga bezzakłóceniowej transmisji obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki Expert SITRAIL D, dane są transmitowane przez cyfrowe połączenie radiowe poza komercyjnymi pasmami częstotliwości. Dzięki temu, Expert SITRAIL D może zawsze funkcjonować z wysokim poziomem dostępności - eliminując czynnik ryzyka.

Możliwość indywidualnej adaptacji dzięki modułowej konstrukcji systemu

Expert SITRAIL D jest modułowym systemem składającym się ze standardowych komponentów, który można łatwo dostosować do szerokiego zakresu wymagań klienta. Może być on również stosowany jako rozszerzenie istniejących rozwiązań. Rozpoczynamy od analizy infrastruktury stacji i pociągów, a następnie opracowujemy koncepcję optymalnej dyspozycji pociągów dostosowaną do potrzeb klienta. Na zamówienie zrealizujemy proponowaną koncepcję we wszystkich fazach, od instalacji do uruchomienia. Twoja korzyść: Otrzymujesz rozwiązanie, które zostało idealnie dopasowane do Twoich wymagań - z jednego źródła.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych usługach Expert SITRAIL D i naszych usługach modernizacji transportu kolejowego, wystarczy wysłać e-mail do naszych ekspertów. Chętnie udzielą oni Państwu merytorycznego wsparcia.