urządzenia pokładowe ETCS

Droga do interoperacyjności

Urządzenia pokładowe ETCS w pojazdach kolejowych

Siemens Mobility od kilku lat dostarcza najnowsze urządzenia pokładowe (on-board units) do polskich producentów pojazdów szynowych. Firma rozwija w ten sposób współpracę m.in. z nowosądecką firmą NEWAG, czy szwajcarskim Stadlerem.

 

Od kilku lat wszystkie nowe pojazdy kolejowe w Polsce muszą być wyposażone w urządzenia pokładowe zgodne z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem (ETCS). Celem tych działań jest zwiększenie interoperacyjności pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi różnych interesariuszy kolejowych, a w konsekwencji upłynnienie ruchu kolejowego w całej Europie. Wiąże się to np. z przekraczaniem granic państw bez zatrzymania i wymiany pojazdu szynowego. 

Rozwiązania Siemens Mobility z zakresu automatyki kolejowej są nie tylko nowoczesne, ale co ważniejsze – stale unowocześniane. Dotyczy to między innymi obszaru naszych systemów ETCS, które wdrażane są w wielu państwach Unii Europejskiej.
Adam Szymankiewicz, dyrektor pionu automatyki kolejowej Siemens Mobility Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym i regulacjom producenci pojazdów szynowych w Polsce często współpracują z naszą firmą w zakresie urządzeń pokładowych. Od 2014 r. Siemens Mobility dostarczył już kilkaset urządzeń pokładowych do pojazdów producentów działających na naszym rynku takich jak PESA, Stadler czy NEWAG.

Urządzenia pokładowe Siemensa są kompaktowe, oraz praktycznie bezobsługowe w procesie eksploatacji. Ich zastosowanie pozwala zyskać przewagę konkurencyjną na europejskim rynku kolejowym. Posiadamy duże doświadczenie w integracji ETCS z poszczególnymi krajowymi systemami bezpieczeństwa, które chętnie wykorzystujemy we współpracy z naszymi partnerami
Radosław Oblizajek, kierownik rozwoju biznesu urządzeń pokładowych, pionu automatyki kolejowej w Siemens Mobility Sp. z o.o.

Najlepszym przykładem jest współpraca z firmą NEWAG. Od 2016 r. firma Siemens Mobility dostarczyła blisko 200 urządzeń pokładowych Trainguard ETCS do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych nowosądeckiego producenta. W 2019 r. firmy podpisały aneks do obowiązującej umowy rozszerzając dostawę o kolejne 100 sztuk. Dostarczane rozwiązania Siemensa są zgodne z najnowszymi regulacjami europejskimi w zakresie ETCS poziomu 2 wzorca 3.