Serwis

Nowoczesny serwis lokomotyw w Polsce

Od kilku lat zajmujemy się realizacją działań serwisowych dla pojazdów Siemens Mobility w Polsce

Od 2009 r. zespół serwisowy Siemens Mobility realizuje działania utrzymaniowo-naprawcze dla lokomotyw Siemensa jeżdżących po polskich torach. Obecnie liczący blisko 30 osób zespół z sukcesem działa w trzech lokalizacjach - Warszawie, Poznaniu oraz na Śląsku. 

 

Serwisowane są tam zarówno lokomotywy z rodziny Eurosprinter (m.in. U4 „Husarz” dla PKP Intercity), ale także najnowocześniejsze lokomotywy w Europie – Vectrony, których ok. 200 ma dopuszczenie do jazdy po Polsce. 

Działający od 10 lat zespół serwisowy w Polsce bardzo prężnie się rozwija, zdobywając kolejne kompetencje w zakresie utrzymania prewencyjnego, reaktywnego oraz rewizji lokomotyw. Przez dekadę zwiększyliśmy liczbę serwisowanych pojazdów o blisko 700-800 %. W przyszłości mamy w planach budowę własnej lokomotywowni i rozwój naszych usług zwłaszcza w kontekście rewizji i napraw głównych
Piotr Haremza, dyrektor pionu CS Siemens Mobility Sp. z o.o.

Dodatkowo zespół serwisowy Siemensa w Polsce może realizować także prace modyfikacyjne dla lokomotyw na podstawie analizy danych zużycia poszczególnych komponentów (np. wymiany modułów, prace w obrębie elektroniki) oraz prowadzi usługę mobilnego serwisu – dojeżdżając do lokomotyw Siemensa w całej Polsce i wykonując prace naprawcze.