ต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ?

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ผู้นำด้านคมนาคมขนส่งระบบรางที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยมากว่า 160 ปีในระดับโลก และมากกว่า 25 ปีในประเทศไทย
siemens-mobility-jobs-mit-loks-visual
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ผู้นำด้านคมนาคมขนส่งระบบรางที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยมากว่า 160 ปีในระดับโลก และมากกว่า 25 ปีในประเทศไทย