Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

   Siemens Mobility Türkiye

Ulaşım sistemlerinde akıllı çözümler üretmek, sürdürülebilir değeri artırmak ve ilk kilometreden son kilometreye kadar yolcu deneyimini geliştirmek vizyonunu Sorumluluk, Mükemmellik, Yenilikçilik, Güvenilirlik, Değer odaklılık ve Girişimcilik bilinciyle takip eden; dijitalizasyon, teknoloji ve kalite açısından sektöründe öncü bir kuruluş olarak sürekli iyileştirme odağına ve aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

 

 

- Yürürlükteki yasal Kalite, Çevre ve İSG yönetimi mevzuatı, ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 standartları ve Siemens Mobility kuralları ile Siemens İş Ahlakı Çerçeve Kurallarına uyumlu çalışarak sürdürülebilir ve güvenli ürün, sistem ve çözüm hizmetleri sunmak.

 

- Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak.

 

-  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

 

-  İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve riskleri azaltacak tedbirleri almak.

 

-  Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek onları yetkilendirmek ve karar alma süreçlerine katılımları ile sürekli gelişimlerini desteklemek.

 

-  Çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirerek kirliliği önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir bir gelecek yaratmak.

 

-  Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle iş birliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek ve Kalite, Çevre ve İSG düzenlemeleri ve mevzuat sistemlerine uygunluklarından emin olmak.

 

-  Sürdürülebilir Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemi oluşturmak, risk ve fırsatları yöneterek performansını geliştirmek, hedefler oluşturarak yönetim programlarını uygulamak.

 

-  Kalite, Çevre ve İSG uygulamalarımızla örnek bir kuruluş olmak için çalışmak.

 

 

 

Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Cüneyt Genç