Информация за компанията

Име на компанията:
Сименс Мобилити ЕООД

 

Офис на компанията
София

 

Управителен съвет
Калин Иванов, Милена Момерин

 

Пощенски адрес:
София 1309, ул. Кукуш №2, ет. 4, България

 

Email:
mobility.bg@siemens.com

 

Телефон:
+359 2 811 54 04


Номер в търговския регистър
204958002 

 

ДДС регистрационен номер

BG204958002