Siemens ingenuity for life.

Portefølje

Vår globale portefølje

Vår kjernevirksomhet er rullende materiell (tog, trikk, t-bane), automatisering og elektrifisering av jernbanen, intelligente trafikksystemer og service og vedlikehold. Vi har høy grad av teknologiutvikling og innovasjon, - til glede for våre kunder.
Om selskapet

Vi skaper sammenhengende mobilitet med våre ledende løsninger innen transport og samferdsel.

Transportsektoren preges av tre megatrender i dag og de neste årtier: Klimaendringer, befolkningsvekst og digitalisering.

Disse megatrendene krever bærekraftige, pålitelige og sikre transportløsninger for å ivareta livskvaliteten til 9,6 milliarder mennesker innen 2050. Og disse menneskene vil forvente sømløs transport fra første til siste kilometer.

 

Digitalisering vil være motoren for å lykkes, og vil endre kontinuerlig måten vi reiser på. Gjennom innovasjon og teknologiutvikling vil vi kontinuerlig utvikle vår portefølje innen våre kjerneområder, - rullende materiell, automatisering og elektrifisering av jernbanen, intelligente trafikksystemer og service og vedlikehold. Alt sammen for at skape fremtidens mobilitet.

Gjennom digitalisering vil vi hjelpe mobilitetsoperatører verden over til å…

Digitalisering av jernbanen

Norges største digitaliseringsprosjekt

Med et sentralisert digitalt signalanlegg for hele landet blir jernbaneinfrastrukturen tilkoblet nettet noe som forbedrer sikkerheten, punktlighet og øker kapasiteten til glede for passasjerene. Norge blir ledende på løsninger for signalteknologi og Siemens Mobility bidrar til å skape det mest moderne jernbanenettet i Europa.
Muligheter

På jakt etter nye utfordringer i Norge?

Start din karriere hos oss. I tilbyr gode karrieremuligheter, en rekke utfordrende arbeidsoppgaver, samt et hyggelig og imøtekommende arbeidsmiljø.
Om oss

Om oss

Siemens Mobility AS publiserer hvert år årsrapport for selskapet. Denne inneholder blant annet beretning fra uavhengig revisor, ledelsesrapporter, konsernregnskap og årsregnskap for regnskapsåret (1/10 - 30/9).

Årsrapporter for Siemens Mobility AS 


I Siemens Mobility arbeider vi for å ha en inkluderende kultur, hvor alle behandles med respekt og likeverd. Vi skal anerkjenne hverandres kunnskap, kompetanse og styrke uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Nedenfor finner man Likestillingsredegjørelse for Siemens Mobility AS 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om våre løsninger og portefølje, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post eller per telefon.

Adresse

Siemens Mobility AS

Østre Aker Vei 88

Oslo

0596

NORGE