Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty

Công ty TNHH Siemens

 

Trụ sở đăng ký tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ban lãnh đạo

Phạm Thái Lai

 

Địa chỉ

33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

Email

info.vn@siemens.com

 

Điện thoại

+84 (28) 3825 1900

 

Trade register number

4110430004414

 

Mã số thuế

0302727641