Cookiebeleid

Status: november 2019-december 2021

 

Deze Cookie Notice is van toepassing op de webpagina's die toegankelijk zijn via "siemens.com" (de "Website").

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde informatie bevatten en die op uw toestel worden opgeslagen. Cookies zijn afkomstig van Siemens AG of Siemens Industry Software, Inc. ("Siemens") - in dat geval gaat het om zogenaamde "cookies van de eerste partij" - of van bepaalde derde partijen waarvan Siemens de diensten gebruikt; in dat geval gaat het om zogenaamde "cookies van de derde partij".

 

Cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functionaliteiten op websites te kunnen aanbieden, zoals het bijhouden van de door een gebruiker geselecteerde taal voor de weergave van de website. Bovendien kunnen cookies de betreffende uitgever (Siemens of een derde partij) in staat stellen te herkennen dat een website al een keer door een bepaald toestel is opgeroepen. Op die manier is het mogelijk terugkerende bezoekers (of hun eindapparatuur) te herkennen en informatie te verkrijgen over hun gebruiksgedrag en veronderstelde interesses.

Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers relevante reclame voor Siemens-producten en -diensten te tonen op de website en op websites van derden.

 

Afhankelijk van hun functie en het doel waarvoor zij worden gebruikt, kunnen cookies in vier categorieën worden onderverdeeld: Essentiële cookies, prestatiecookies, functionele cookies en marketingcookies.

 

Essentiële cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk om door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, bijvoorbeeld om uw privacyvoorkeuren in te stellen, u aan te melden of formulieren in te vullen. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u via de website aanvraagt, niet naar behoren worden verleend. Voor essentiële cookies is volgens de toepasselijke wetgeving geen toestemming van de gebruiker vereist.

U kunt uw webbrowser configureren om essentiële cookies te blokkeren, maar het is mogelijk dat u de website dan niet kunt gebruiken zoals bedoeld.

 

Wanneer informatie die wordt verwerkt in verband met strikt noodzakelijke cookies in een bepaald geval moet worden beschouwd als persoonsgegevens, is het rechtmatige belang van Siemens om de website te kunnen exploiteren de juridische grond voor de verwerking ervan.
 

Prestatiecookies

 

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website, bv. welke pagina's het vaakst worden bezocht en hoe bezoekers zich op de website bewegen. Ze zijn ontworpen om ons beter inzicht te geven in het gedrag van gebruikers op onze websites. Dit is nodig om de bruikbaarheid van de website en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren.

Andere informatie die met prestatiecookies wordt verzameld, kan zijn: gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, bekeken pagina's.

 

De gegevens die tijdens het gebruik van prestatiecookies worden verzameld, zijn over het algemeen geaggregeerd en kunnen gewoonlijk niet aan een specifieke natuurlijke persoon worden gekoppeld. In sommige gevallen kunnen de verzamelde gegevens echter aan u persoonlijk worden toegeschreven (op voorwaarde dat u uw identiteit kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij het openen van een gebruikersaccount of het indienen van een verzoek).

Voor zover de informatie die wordt verwerkt in verband met prestatiecookies in een bepaald geval rechtstreeks aan u kan worden gekoppeld of anderszins als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, is uw toestemming als gebruiker de rechtsgrond voor die verwerking.

 

Functionele cookies

 

Deze cookies stellen een website in staat een input of selectie die u hebt gemaakt (zoals gebruikersnaam, taal of geografische regio waarin u zich bevindt) te onthouden en de gebruiker verbeterde, meer gepersonaliseerde functionaliteit aan te bieden.

Zij worden ook gebruikt om gevraagde functies, zoals het afspelen van video's, mogelijk te maken.

 

Voor zover de met behulp van functionele cookies verwerkte gegevens in individuele gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, vormt de toestemming van de gebruiker de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

 

Marketing cookies

 

Marketing cookies (ook wel targeting of advertising cookies genoemd) worden gebruikt om advertenties op websites van derden weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en zijn of haar interesses. Zij worden ook gebruikt om de verschijningsfrequentie van een advertentie te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten en te controleren.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt met behulp van marketing cookies is de toestemming van de gebruiker.

Siemens AG en Siemens Industry Software, Inc. zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via cookies zoals beschreven in deze Cookie Notice en hebben een overeenkomst gesloten waarin hun respectievelijke verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming zijn vastgelegd. Een samenvatting van de inhoud van deze overeenkomst zal op verzoek worden verstrekt.

Voor vragen in verband met deze cookieverklaring kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsorganisatie op dataprotection@siemens.com.

 

Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies (met inbegrip van het doel van de cookie en, indien van toepassing, de ontvangers van de met behulp van de cookie verzamelde informatie) vindt u hier: