Cookies

Oznámení o souborech cookies společnosti Siemens

Poslední aktualizace: prosinec 2021
 

Toto oznámení o souborech cookies se vztahuje na webové stránky přístupné pod "siemens.com". (dále jen "webové stránky").

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory obsahující určité informace, které se ukládají ve vašem zařízení. Soubory cookies jsou poskytovány společností Siemens AG nebo Siemens Industry Software, Inc. (společně "Siemens") - takzvané "cookies první strany" - nebo třetími stranami, které Siemensu poskytují služby; tyto cookies se označují jako "cookies třetích stran".
 

Soubory cookies jsou nezbytné pro poskytování určitých funkcí na webových stránkách, např. pro zachování volby jazyka provedené uživatelem. Kromě toho soubory cookies umožňují příslušnému vydavateli (společnosti Siemens nebo třetí straně) rozpoznat, že webové stránky byly dříve vyvolány určitým koncovým zařízením, což umožňuje identifikovat vracející se návštěvníky (nebo spíše jejich koncová zařízení) a shromažďovat informace o jejich používání webových stránek a jejich předpokládaných zájmech.
 

Tyto informace se používají ke zlepšení webových stránek a k poskytování relevantní reklamy na produkty a služby společnosti Siemens na webových stránkách i na stránkách třetích stran.
 

Soubory cookies lze podle jejich funkce a účelu zařadit do čtyř kategorií: nezbytně nutné soubory cookies, výkonnostní soubory cookies, funkční soubory cookies a marketingové soubory cookies.
 

Nezbytně nutné soubory cookies
 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a využívat jejich funkce, jako je nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto souborů cookies nelze řádně poskytovat služby požadované prostřednictvím používání našich webových stránek.
 

Nezbytně nutné soubory cookies nevyžadují souhlas uživatele podle platných právních předpisů. Svůj webový prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby blokoval nezbytně nutné soubory cookies, ale je možné, že pak nebudete moci využívat funkce webových stránek tak, jak bylo zamýšleno.

Pokud by informace zpracovávané v souvislosti s nezbytně nutnými soubory cookies měly být v daném případě kvalifikovány jako osobní údaje, je právním důvodem pro toto zpracování oprávněný zájem společnosti Siemens na provozování webových stránek.
 

Výkonnostní soubory cookies
 

Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a jak se na webu pohybují. Pomáhají nám lépe porozumět chování uživatelů na našich webových stránkách. To je nezbytné pro zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím i pro zlepšení uživatelského zážitku.
 

Další informace shromážděné pomocí výkonnostních souborů cookies mohou zahrnovat např. tyto údaje: použitý internetový prohlížeč a operační systém, název domény webové stránky, kterou jste dříve navštívili, počet návštěv, průměrnou dobu trvání návštěvy a vyvolané stránky.
 

Obecně platí, že informace shromážděné těmito soubory cookies jsou souhrnné a obvykle je nelze spojit s konkrétní fyzickou osobou. V některých případech však mohou být shromážděné informace spojeny přímo s vámi (za předpokladu, že jste společnosti Siemens sdělili svou totožnost, např. při vytváření účtu nebo podání žádosti k nám). Pokud informace zpracovávané v souvislosti s výkonnostními soubory cookies mohou být v daném případě přímo spojeny s vámi nebo se jinak kvalifikují jako osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování váš souhlas.
 

Funkční soubory cookies
 

Tyto soubory cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vámi provedené volby nebo zadané informace (například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytovat rozšířené, osobnější funkce. Používají se také k umožnění požadovaných funkcí, například přehrávání videí.
 

Pokud by informace zpracovávané v souvislosti s funkčními soubory cookies měly být v daném případě kvalifikovány jako osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování souhlas uživatele.

 

Marketingové soubory cookies
 

Marketingové soubory cookies (označované také jako cílové nebo reklamní soubory cookies) se používají k tomu, aby se vám na webových stránkách třetích stran zobrazovaly reklamy, které jsou pro vás a podle vašich zájmů relevantnější. Používají se také k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamní kampaně.
 

Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingovými soubory cookies (pokud existují) je souhlas uživatele.

Společnosti Siemens AG a Siemens Industry Software, Inc. jsou společně odpovědné za veškeré osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookies, jak je popsáno v tomto oznámení o souborech cookies, a uzavřely dohodu, která stanoví jejich příslušné povinnosti v oblasti ochrany údajů. Shrnutí obsahu této dohody je k dispozici na vyžádání.
 

V případě jakéhokoli požadavku v souvislosti s tímto oznámením o souborech cookies se obraťte na organizaci pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@siemens.com.
 

Podrobné informace o jednotlivých souborech cookies (např. účel souboru cookies a příjemce informací shromážděných souborem cookies) naleznete zde: