Mireo Plus H – cesta k čisté dopravě bez emisí

Vodíková trakční jednotka (HMU) Mireo Plus H je tichá a šetrná k životnímu prostředí. Spolehlivý a udržitelný systém pohonu znamená skvělý komfort pro cestující v kombinaci s optimální efektivitou nákladů životního cyklu. Vozidlo Mireo Plus H je mimořádně dobré také proto, že bylo od samého počátku vyvíjeno speciálně pro provoz s palivovým článkem, což mu v mnoha oblastech dává náskok před ostatními.

Dekarbonizace regionální dopravy – i bez trolejového vedení

Mireo Plus H představuje vše, co potřebujete k provozu nezávislému na trolejovém vedení: optimálně dimenzovanou a bezpečnou vodíkovou nádrž, účinný palivový článek pro výrobu čisté energie i výkonné trakční pohony pro velmi vysoké hodnoty zrychlení. Vozidlo Mireo Plus H můžete provozovat stejně jako jakýkoliv jiné, avšak bez lokálních emisí. Dokonce ani doplnění paliva vodíkem netrvá déle než doplnění paliva u srovnatelné dieselové jednotky. V případě použití ekologicky získaného vodíku z obnovitelných zdrojů, můžete dosáhnout až nulových emisí CO2.

Mireo Plus H má velké rozjezdové zrychlení 1,1 m/s². To dává provozovatelům jasnou výhodu nabídnout cestujícím rychlá vlaková spojení a tím výrazně zvýšit frekvenci využívání tratí.
Jochen Steinbauer, ředitel vývoje vodíkových vlaků ve společnosti Siemens Mobility.

Vzdálenost? Žádný problém.

Vodík je vynikajícím zdrojem energie s vysokou hustotou energie. Jinými slovy, ve vodíku lze uložit velmi velké množství energie na jednotku objemu (za předpokladu, že je odpovídajícím způsobem stlačen) a v palivovém článku jej získat zpět jako elektřinu. V rámci hybridních pohonných systémů příměstských a regionálních jednotek společnosti Siemens Mobility je vodíková trakční jednotka Mireo Plus H vhodná zejména pro dálkové tratě. Zatímco bateriové trakční jednotky Mireo Plus B jsou vhodnou volbou pro délku tratě do 120 km v závislosti na konfiguraci. Dvouvozové jednotky Mireo Plus H dosahují dojezdu až 600 km a třívozové jednotky 800 až 1 000 km v závislosti na profilu trati a způsobu provozu.

Udržitelná mobilita – téma blízké budoucnosti

Pomáháme našim zákazníkům zavádět klimaticky neutrální veřejnou dopravu, a to jak v městském prostředí, tak v regionech. Naše portfolio zahrnuje od energeticky neutrálních kolejových vozidel poháněných obnovitelnými zdroji energie až po cloudové železniční zabezpečovací systémy, které podstatně zvyšují kapacitu stávající infrastruktury. S naší podporou se zákazníkům zvyšuje hodnota vozového parku i celých systému po celou dobu jejich životnosti a životní cyklus se prodlužuje s ohledem na zlepšení ekologických dopadů.