Contact us

Vectrain – flexibilní řešení pro cestování napříč Evropou

Potřeba udržitelné mobility staví železnici do centra zájmu veřejnosti. Rychlá přeshraniční spojení a vysoká flexibilita kolejových vozidel nabývá stále na větším významu. Společnost Siemens Mobility přichází s chytrým řešením v podobě konceptu Vectrain.
Potřeba udržitelné mobility staví železnici do centra zájmu veřejnosti. Rychlá přeshraniční spojení a vysoká flexibilita kolejových vozidel nabývá stále na větším významu. Společnost Siemens Mobility přichází s chytrým řešením v podobě konceptu Vectrain.