Vectron Dual Mode

Duální lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy. 
Vectron Dual Mode z boku na trati. Trakční vedení  zobrazeno digitálně.
Duální lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy.