Contact us

Vectron Dual Mode

Duální lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy.
Siemens Mobility lokomotiva Vectron Dual Mode
Duální lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy.