Dopravní řešení pro lepší budoucnost.

Stáhněte si naši brožuru o udržitelnosti

Brožura Udržitelnost

Proč potřebujeme udržitelná řešení v oblasti mobility

Dnešní megatrendy související s urbanizací, digitalizací, globalizací a měnící se demografií rychle zvyšují nároky na mobilitu. Současně se zvyšuje potřeba zmírnit změnu klimatu a vyčerpání přírodních zdrojů, aby se vytvořila udržitelná budoucnost pro život. Jednou z našich hlavních motivací ve společnosti Siemens Mobility je jednat rozhodně a zavádět standardy udržitelnosti, které umožňují dekarbonizaci a dematerializaci celého hodnotového řetězce v oblasti mobility.

Globální megatrendy ovlivňují poptávku po dopravních řešeních

100 %

3x do roku 2050 vzroste mobilita cestujících po celém světě *, **

10 %

Do roku 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech

10 %

Více než 30 % globální poptávky po energii pochází z dopravy

* Neočekává se, že by pandemie měla na tento vývoj v dlouhodobém horizontu významnější dopad. **Zdroj: IEA Future of Rail Report

Přispíváme k udržitelnému rozvoji společností

Ve společnosti Siemens Mobility definujeme udržitelný rozvoj jako prostředek, jakým dosáhnout ziskového a dlouhodobého růstu při zachování rovnováhy mezi ziskem, člověkem a planetou. Organizace spojených národů sestavila detailní plán udržitelného rozvoje založený na 17 cílech do roku 2030. Na plnění cílů udržitelného rozvoje se podílíme díky čtyřem důležitým pilířům:

  • prostřednictvím našich produktů a řešení
  • prostřednictvím odpovědného řízení našich provozů
  • prostřednictvím našich odborných znalostí, zkušeností a vedení
  • prostřednictvím našich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti 

Jak dosáhneme více s méně

Pozitivní dopady našeho portfolia na životní prostředí

Zákazníkům poskytujeme potřebnou podporu v jejich úsilí oddělit ekonomickou výkonnost od ekologické stopy. Naše kolejová vozidla, řešení pro železniční infrastrukturu, intermodální řešení, servisní služby a řešení na klíč slouží zákazníkům jako podpora při zavádění uhlíkově neutrální nákladní i osobní dopravy – městské, příměstské a regionální. Snažíme se maximálně využívat energeticky úsporné produkty a nabízet i alternativní pohonné systémy založené na akumulátorových nebo vodíkových technologiích. Naši zákazníci získávají i další výhody v podobě prodloužené životnosti, a tím pádem i vyšší hodnoty majetku, což opět snižuje ekologickou stopu jejich činnosti.

Zajímavé události

Podívejte se na naše nedávné virtuální konference, kde se můžete hlouběji seznámit s tématem udržitelnosti.

Čistý vzduch pro města, ve kterých žijeme (webcast, anglicky)

Abychom dosáhli obratu v dopravě a významně přispěli k ochraně klimatu, je zapotřebí kombinace změn v chování – přispět k tomu můžeme všichni. Potřebuje však i atraktivní alternativy, jako je efektivní veřejná doprava nebo kvalitní cyklostezky, a ty potřebují nové a chytré technologie, které to vše podpoří.
Dr. Maike Schaefer, starostka Brém

Ke stažení

Stáhnout naši brožuru o udržitelnosti