Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens 

Οκτώβριος 2019

 

 

Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για τη Siemens. Ως εκ τούτου, η Siemens (για περαιτέρω εταιρικές πληροφορίες βλ. «Εταιρικές Πληροφορίες» ως κάτωθι) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται υπό επεξεργασία, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

 

Κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή διαδικτυακών εργαλείων της Siemens (έκαστο “Siemens Online Offering”), η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά και οικειοθελώς μέσω του “Siemens Online Offering” (π.χ. κατά την εγγραφή σας, κατά την επικοινωνία μαζί μας με τα ερωτήματά σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κ.α.) συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, πληροφοριών που υποβλήθηκαν ως μέρος ενός αιτήματός σας για υποστήριξη, των σχολίων, των αναρτήσεων σε φόρουμ κ.α. και

 • Πληροφορίες που αυτομάτως έχουν σταλεί σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, όπως την IP διεύθυνσή σας, τον τύπο συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον ιστότοπο αναφοράς, τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση κατά την επίσκεψή σας, την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες του “Siemens Online Offering” και για να διαχειριστούμε  την χρήση του “Siemens Online Offering” από εσάς,

 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (εφόσον έχετε εγγραφεί στο “Siemens Online Offering”)

 • Για να απαντήσουμε και εκπληρώσουμε συγκεκριμένα αιτήματά σας, 

 • Για να σας στείλουμε διαφημιστικές ενημερώσεις ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο των ερευνών ικανοποίησης πελατών, όπως εξηγείται παρακάτω στην ενότητα 3 και

 • Για να εφαρμόσουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους ισχύοντες όρους χρήσης, να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέψουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής της Siemens.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Siemens είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Η Siemens ασκεί τα δικαιώματά της και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτει με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Siemens (Άρθρο 6 (1) (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), και/ή

Τα έννομα συμφέροντα της Siemens (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Γενικά το έννομο συμφέρον που επιδιώκει η Siemens σχετικά με την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ότι η επεξεργασία τους είναι η  αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της χρήσης των “Siemens Online Offering”.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για  τη σχετική  χρήση των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Siemens δύναται να είναι (επιπλέον ή αντ’ αυτού)  ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

 

Cookies

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies στο πλαίσιο των “Siemens Online Offerings”. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των “cookies” από τη Siemens στην Πολιτική Cookie. Η Πολιτική Cookie παρέχει επίσης πληροφορίες ως προς το πώς να αποκλείσετε και να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των “cookies”.

 

Χάρτες Google

 

Προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες βάσει τοποθεσίας, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του “Siemens Online Offering” ενδέχεται να χρησιμοποιούν τους "Χάρτες Google" (π.χ. για να σας επιτρέψουν να λάβετε οδηγίες ως προς το τοπικό σημείο επαφής της Siemens). Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Googleσε μια χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα θα τίθενται υπό επεξεργασία από την  Google Ireland Ltd., Gordon House, οδό Barrow, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, διαφορετικά από την  Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (κάθε μία αναφερόμενη ως "Google"). Τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP της συσκευής σας και την τοποθεσία σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εάν έχετε παραχωρήσει άδεια πρόσβασης ή ενεργά έχετε παράσχει τα δεδομένα της τοποθεσίας σας εντός του“Siemens Online Offering”.

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τους Χάρτες Google είναι η Google. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Google βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα “Siemens Online Offerings” και όχι σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Η Siemens δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

 

Εφαρμογές συσκευών κινητής τηλεφωνίας

 

Ορισμένες εφαρμογές της Siemens, λήψη των οποίων μπορείτε να κάνετε στην συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας ("Mobile Apps") έχουν τις δικές τους Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι εν λόγω Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμες σε εσάς στο αντίστοιχο App Store προτού προβείτε σε λήψη του Mobile App και εντός της ίδιας αντίστοιχης εφαρμογής της κινητής τηλεφωνίας. Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας της Siemens δημοσιεύονται επίσης εδώ.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται υπό επεξεργασία, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

 

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης με τη Siemens, η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και υπευθύνων επικοινωνίας σε (δυνητικούς) πελάτες, προμηθευτές, πωλητές και εταίρους (έκαστος ο «Επιχειρηματικός Εταίρος»):

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου εργασίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, αριθμό fax εργασίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,
 • Δεδομένα πληρωμών, όπως δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης συμπεριλαμβανομένων των αριθμών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αριθμών κωδικού ασφαλείας και άλλων σχετικών πληροφοριών τιμολόγησης,
 • Περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες αναγκαστικά τέθηκαν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο ενός έργου ή στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τη Siemens ή παρασχέθηκαν εθελοντικά από τον Επιχειρηματικό Εταίρο, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, αιτήματα και φάσεις ενός έργου,
 • Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων αναφορικά με την ακεραιότητα και πιστωτικούς οργανισμούς και,
 • Αν απαιτείται εκ του νόμου για τον έλεγχο ακεραιότητας (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων: ημερομηνία γεννήσεως, αριθμούς δελτίου ταυτότητας, δελτία ταυτότητας και πληροφορίες αναφορικά με σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά των Επιχειρηματικών Εταίρων.

Η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνεί στους Επιχειρηματικούς Εταίρους τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα έργα της Siemens ή των Επιχειρηματικών Εταίρων, π.χ. απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα και παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα που έχουν αγοραστεί,

 • Για να σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται την (συμβατική) σχέση με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους, π.χ. πραγματοποιώντας συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, πληρωμές, διενεργώντας λογιστική, ελέγχους, πραγματοποιώντας τιμολογήσεις και εισπράξεις, οργανώνοντας  μεταφορές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης,

 • Για να διαχειρίζεται και να διενεργεί έρευνα πελατών, διαφημιστικές εκστρατείες, ανάλυση αγοράς, λαχειοφόρες αγορές (sweepstake) ή άλλες προωθητικές ενέργειες ή εκδηλώσεις,

 • Για να διεξάγει έρευνα ικανοποίησης πελατών και άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα 3. 

 • Για να διατηρεί και να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων μας, για να προλαμβάνει και να εντοπίζει απειλές για ασφάλεια, απάτες και άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες δραστηριότητες,

 • Για να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (όπως τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), με τις εξαγωγές και τα τελωνεία, με το να διεξάγει προληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης  (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων (με σκοπό την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές της Siemens ή τα βιομηχανικά πρότυπα και

 • Για να επιλύσει τις διαφορές, να εφαρμόζει τις συμβατικές συμφωνίες μας και να εγκαθιδρύει, ασκεί ή υπερασπίζεται νομικές αξιώσεις.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Siemens είναι ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Η Siemens ασκεί τα δικαιώματά της και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτει με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Siemens (Άρθρο 6 (1) (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), και/ή

 • Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από Siemens (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

Γενικά το έννομο συμφέρον που επιδιώκει η Siemens σχετικά με την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ότι η αποτελεσματική εκτέλεση ή διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης με εσάς.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για τη σχετική χρήση των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Siemens δύναται να είναι (επιπλέον ή αντ’ αυτού) το ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Όπου και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Siemens δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης “direct marketing” (π.χ. προσκλήσεις σε εμπορικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία) και να πραγματοποιεί έρευνα ικανοποίησης πελατών, σε κάθε περίπτωση επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων επαφής σας για τους σκοπούς κατά τους οποίους ορίζονται, απευθυνόμενοι στο contact@siemens.com ή χρησιμοποιώντας την επιλογή opt-out που παρέχεται στην αντίστοιχη επικοινωνία που λάβατε.

Η Siemens ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens ή σε τρίτους – π.χ. συνεργάτες πωλήσεων ή προμηθευτές -  όσον αφορά στην χρήση του Siemens Online Offering ή της επιχειρηματικής σχέσης με εσάς,

 • σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες IT στην Siemens και που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ή συντήρηση συστημάτων πληροφορικής “IT” και υπηρεσίες υποστήριξης) και/ή

 • σε τρίτους όσον αφορά στην συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου ή την εγκαθίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή αξιώσεων (π.χ. για δικαστικές διαδικασίες και διαδικασίες διαιτησίας, σε αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικούς φορείς, δικηγόρους και συμβούλους).

Ορισμένες φορές οι αποδέκτες στους οποίους η Siemens διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες στις οποίες οι ισχύοντες νόμοι δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τους νόμους της χώρας καταγωγής σας.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Siemens λαμβάνει μέτρα ώστε να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

 • Κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens στις  χώρες αυτές μόνο εάν έχουν εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («ΔΕΚ») για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον πληροφορίες για τους ΔΕΚ της Siemens διατίθενται εδώ.
 • Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς αποδέκτες στις χώρες αυτές μόνο εάν  ο σχετικός αποδέκτης (i) έχει συνάψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με τη Siemens, (ii) έχει εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες εντός της οργάνωσής του ή (iii) – στην περίπτωση αποδεκτών ευρισκομένων στις ΗΠΑ – ο αποδέκτης έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας (Privacy Shield). Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνώντας στο dataprotection@siemens.com.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δημοσιεύθηκαν από εσάς στα  “Siemens Online Offerings” (όπως π.χ. σε ομάδες συζητήσεις και φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του αντίστοιχου “Siemens Online Offering”.

Εκτός αν ρητά δηλώθηκε διαφορετικά κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο εσείς συμπληρώσατε), διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη (i) ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο, ή (ii) εάν δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου υπό το ισχύον δίκαιο (π.χ. υποχρεώσεις διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία).

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Siemens, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Siemens δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα:

 • να λαμβάνετε από τη Siemens επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

 • να ζητάτε από τη Siemens τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

 • να ζητάτε από τη Siemens τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

 • να ζητάτε από τη Siemens περιορισμό της επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα,

 • στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας και

 • να προβάλλετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δικαιώματα των πολιτών».

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens παρέχει υποστήριξη σχετικά με όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: dataprotection@siemens.com 

 

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες, τα οποία φέρνετε υπό την προσοχή της. Επιπλέον, εκτός της επικοινωνίας με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να προσεγγίσετε  την αρμόδια αρχή  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αίτησή σας ή καταγγελία σας.

 

Ο κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατίθενται εδώ.