Juridisk informasjon

Siemens Mobility

Elektrisk og sømnløs transport

 

Siemens Mobility AS

Østre Aker Vei 88

Oslo

0596

NORGE

 

Telefon: +47 22 63 30 00

 

E-post: mobility.no@siemens.com

 

Foretaksnr. NO 919 366 060 MVA

 

Likestillingsredegjørelse 2021 – Siemens Mobility AS