Corporate Information

Naziv kompanije
Siemens Mobility d.o.o. Cerovac

Sedište
Kragujevac, Serbia

Uprava
Udo Eichlinger, direktor

Biljana Blagojević, finansijski direktor

Adresa
Sobovica bb

34000 Kragujevac

Srbija

Email
officekgj.rs@siemens.com
mobility.rs@siemens.com

Telefon
+381 034 6792 660

 
Matični broj
17286064

PIB
101578476

Odgovorni u skladu sa paragrafom 55.

odeljak 2. Nemačkog međudržavnog radiodifuznog sporazuma (Rundfunkstaatsvertrag) 
Sven Pusswald

Siemens Mobility GmbH 
Komunikacije 
Otto-Hahn-Ring 6 
81739 Minhen 
Nemačka