A Siemens Adatvédelmi Nyilatkozata

2019. október

 

A Siemens számára fontos, hogy védje az Ön személyes adatainak biztonságát. Ezért a Siemens (a vállalatra vonatkozó további részleteket lásd a lenti „Vállalati Információk” részben) a személyes adatok kezelését az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően végzi.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja 

 

A Siemens weboldalainak, alkalmazásainak vagy online eszközeinek (a továbbiakban: „Siemens Online Ajánlat”) megtekintése során a Siemens az alábbi, Önre vonatkozó személyes adatokat kezelheti:

 • személyes adatok, amelyeket Ön aktívan és önként megad a Siemens Online Ajánlaton keresztül (pl. regisztráció alkalmával, ha tájékozódás céljából létesít kapcsolatot velünk, vagy amikor felmérésekben vesz részt, stb.), ideértve a nevet, az e-mail-címet, a telefonszámot, a támogatási igény részeként megadott információkat, a megjegyzéseket és a fórumbejegyzéseket, stb.; és
 • olyan információk, amelyeket automatikusan küld el nekünk az Ön webböngészője vagy készüléke, például az Ön IP-címe, a készülék típusa, a böngésző típusa, a hivatkozási oldal, a látogatása során felkeresett oldalak, az egyes látogatási kísérletek dátuma és időpontja.

Személyes adatainak kezelését az alábbi célokból végezzük: 

 • a Siemens Online Ajánlat szolgáltatásainak és funkcióinak biztosítása, valamint a Siemens Online Ajánlat Ön általi használatának adminisztrálása;
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzése (amennyiben regisztrált valamely Siemens Online Ajánlatra);
 • az Ön specifikus kéréseinek megválaszolása és kielégítése; 
 • marketinginformációk küldése vagy kapcsolatfelvétel Önnel a vevői elégedettségi felmérésekkel kapcsolatban, amint azt a 3. bekezdésben részletesebben ismertetjük; és
 • az észszerűen szükséges mértékig az alkalmazandó felhasználási feltételek érvényesítése, jogi követelések vagy védelem megállapítása vagy fenntartása, csalás vagy egyéb jogellenes tevékenységek megakadályozása, ideértve a Siemens informatikai rendszerei ellen indított támadásokat.

Az Ön adatainak Siemens általi kezelésének jogalapja az, hogy az ilyen adatkezelés az alábbiak céljából szükséges:

 • a Siemens jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése az Önnel kötött bármely szerződéssel kapcsolatban (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja); 
 • a Siemens jogi kötelezettségeinek teljesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja); és/vagy
 • a Siemens jogos érdekeinek érvényesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja); Általánosságban, a Siemens által az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban érvényesített jogos érdeke a Siemens Online Ajánlatok Ön általi használatának hatékony működése és kezelése.

Bizonyos esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását személyes adatainak megfelelő felhasználásához. Az ilyen esetekben az Ön adatainak Siemens általi kezelésének jogalapja az (ezeken felül vagy ezek helyett), hogy Ön a hozzájárulását adta (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

 

Cookie-k

 

A Siemens Online Ajánlatokon belül sor kerülhet cookie-k használatára. A cookie-k Siemens általi használatára vonatkozó információkat a Cookie-kezelési irányelvekben találhatja. A Cookie-kezelési irányelvek arról is tájékoztatást nyújtanak, hogy miként lehet blokkolni és megakadályozni a cookie-k használatát, valamint a cookie-k által összegyűjtött adatok kezelését.

 

Google Maps

 

Annak érdekében, hogy bizonyos helyalapú funkciókat kínáljunk Önnek, egyes Siemens Online Ajánlatok használhatják a „Google Maps”-t (például, hogy útmutatást nyújtsanak a helyi Siemens kapcsolattartójához). Amikor az Európai Gazdasági Térség valamely országában vagy Svájcban használja a Google Maps szolgáltatást, személyes adatait a Google Ireland Ltd. kezeli (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), minden más esetben pedig a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA) (a továbbiakban együttesen: „Google”). A kezelt személyes adatok tartalmazhatják többek között az Ön készülékének IP-címét, valamint tartózkodási helyét. A helyadatok csak akkor kezelhetők, ha Ön engedélyt adott az elérésükre, vagy aktívan megadta a helyadatait a vonatkozó Siemens Online Ajánlaton belül.

A Google Mapsszel kapcsolatban az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a Google. A Google adatvédelmi nyilatkozata megtalálható a https://www.google.com/policies/privacy oldalon.

 

Hivatkozások más weboldalakra
 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat csak a Siemens Online Ajánlatokra vonatkozik, hatálya nem terjed ki más, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vagy alkalmazásokra. Hivatkozhatunk más olyan weboldalakra és alkalmazásokra, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt. A Siemens nem felelős az ilyen weboldalak vagy alkalmazások adatvédelmi gyakorlataiért.

 

Mobilalkalmazások

 

A Siemens néhány, mobilkészülékre letölthető alkalmazása („Mobilalkalmazások”) saját Adatvédelmi Nyilatkozattal rendelkezik. Ezek az Adatvédelmi Nyilatkozatokat elérhetővé válnak az adott alkalmazás-áruházban, mielőtt letölti a mobilalkalmazást, valamint az adott mobilalkalmazáson belül is. Egyes Siemens mobilalkalmazások adatvédelmi nyilatkozatait itt is közzétesszük.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja

 

A Siemensszel fenntartott üzleti kapcsolattal összefüggésben a Siemens a cég (potenciális) ügyfeleinél, szállítóinál, értékesítőinél és partnereinél (a továbbiakban együttesen: „Üzleti Partner”) a fogyasztók és kapcsolattartó személyek személyes adatainak alábbi kategóriáit kezelheti: 

 • kapcsolattartási információk, például teljes név, munkahelyi cím, munkahelyi telefonszám, munkahelyi mobiltelefonszám, munkahelyi faxszám és munkahelyi e-mail-cím; 
 • fizetési adatok, mint például a fizetések feldolgozásához és a csalások megakadályozásához szükséges adatok, ideértve a hitelkártyák / betéti kártyák számát, a biztonsági kódokat és egyéb kapcsolódó számlázási információkat; 
 • további információk, amelyek kezelése szükségszerű egy projekt, vagy a Siemensszel létesített szerződéses jogviszony keretében, vagy amelyeket önként adott meg az Üzleti Partner, például a leadott megrendelésekre, a teljesített kifizetésekre, az igényekre és a projektek mérföldköveire vonatkozó személyes adatok; 
 • nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, sértetlen adatbázisokból és hitelügynökségektől gyűjtött személyes adatok; és
 • amennyiben azt a törvény előírja az Üzleti Partner megfelelőségére vonatkozó átvilágításhoz: születési idő, személyazonosító számok, személyazonosító igazolványok, valamint az Üzleti Partnerrel szemben folytatott releváns és jelentős perek és egyéb bírósági eljárásokra vonatkozó információk.

A Siemens az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi célokból végezheti: 

 • kommunikáció az Üzleti Partnerekkel a Siemens vagy az Üzleti Partnerek termékeiről, szolgáltatásairól és projektjeiről; például a megkeresések vagy kérések megválaszolása, vagy műszaki információk biztosítása a megvásárolt termékekről;
 • az Üzleti Partnerekkel fenntartott (szerződéses) jogviszony tervezése, teljesítése és kezelése; például tranzakciók végrehajtása, termékek vagy szolgáltatások megrendelése, fizetések feldolgozása, elszámolások végzése, könyvvizsgálat, számlázási és beszedési tevékenységek, szállítások és kézbesítések elrendezése, javítások elősegítése és támogatási szolgáltatások nyújtása;
 • vevői felmérések, marketingkampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek, illetve egyéb reklámtevékenységek vagy események adminisztrációja és lebonyolítása;
 • vevői elégedettségi felmérések lebonyolítása és direkt marketing tevékenységek, amint azt a 3. bekezdésben részletesebben ismertetjük; 
 • termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalások illetve egyéb törvénybe ütköző vagy rosszindulatú tevékenységek megakadályozása és észlelése; 
 • a jogi kötelezettségeknek (például nyilvántartási kötelezettségeknek) való megfelelés biztosítása, exportellenőrzés, vámkezelés, az Üzleti Partner megfelelőségére vonatkozó átvilágítás (a fehérgalléros bűnözés vagy a pénzmosás megakadályozása céljából), továbbá megfelelés a Siemens irányelveinek és az iparági szabványoknak; és
 • vitás kérdések megoldása, szerződéses megállapodásaink érvényesítése, valamint jogi követelések támasztása, érvényesítése és az ilyen követelésekkel szembeni védelem.

Az Ön adatainak Siemens általi kezelésének jogalapja az, hogy az ilyen adatkezelés az alábbiak céljából szükséges:

 • a Siemens jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése az Önnel kötött szerződésekkel kapcsolatban (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja;
 • a Siemens jogi kötelezettségeinek teljesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja); és/vagy
 • a Siemens jogos érdekeinek érvényesítése (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).  

Általánosságban, a Siemens által az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban érvényesített jogos érdeke az Önnel fennálló üzleti kapcsolat hatékony működése és kezelése.

 

Bizonyos esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását személyes adatainak megfelelő felhasználásához. Az ilyen esetekben az Ön adatainak Siemens általi kezelésének jogalapja az (ezeken felül vagy ezek helyett), hogy Ön a hozzájárulását adta (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

 

Ahol és amilyen mértékben a vonatkozó jogszabályok megengedik, a Siemens kezelheti az Ön elérhetőségi adatait direkt marketing (például kereskedelmi bemutatókra szóló meghívók, hírlevelek), valamint vevői elégedettségi felmérések lebonyolítása céljából (mindkét esetben e-mail útján is). Bármikor megtagadhatja az elérhetőségi adatainak e célokból történő kezelését úgy, ha e-mailt ír a contact@siemens.com e-mail-címre, vagy ha a kapott értesítésben szereplő opt-out mechanizmust használja.

A Siemens az Ön személyes adatait a következők részére továbbíthatja:

 • más Siemens vállalatok vagy harmadik felek – pl. értékesítési partnerek vagy beszállítók –, a Siemens Online Ajánlatok Ön általi használatával vagy az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben;
 • harmadik felek, amelyek informatikai szolgáltatásokat nyújtanak a Siemens számára, és amelyek ezeket az adatokat csak ezen szolgáltatások céljából kezelik (pl. tárhelyszolgáltatások vagy informatikai karbantartási és támogatási szolgáltatások); és/vagy
 • harmadik felek a jogi kötelezettségek teljesítésével, illetve jogok vagy követelések támasztásával, érvényesítésével, vagy az ilyen jogokkal és követelésekkel szembeni védelemmel kapcsolatban (pl. bírósági és választottbírósági eljárások, bűnüldöző hatóságok és szabályozó szervek, ügyvédek és tanácsadók esetében).

Esetenként azok a címzettek, akiknek a Siemens az Ön személyes adatait továbbítja olyan országokban helyezkednek el, ahol a hatályos törvények nem biztosítják ugyanazt a szintű adatvédelmet, mint az Ön székhely szerinti országa esetében. 

 

Ilyen esetekben a Siemens megteszi a kellő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok védelméhez szükséges megfelelő és célszerű garanciákat. Így különösen:

 • A Siemens vállalatokkal csak olyan országokban osztjuk meg az Ön személyes adatait, ahol a személyes adatok védelme érdekében végrehajtják a Siemens Kötelező Erejű Vállalati Szabályait („BCR”). A Siemens BCR-re vonatkozó további információk itt találhatók.
 • Az ilyen országokba külső címzetteknek csak akkor továbbítunk személyes adatokat, ha a címzett (i) megállapodást kötött a Siemensszel az EU általános szerződési feltételei szerint, (ii) szervezetén belül végrehajtotta a Kötelező Erejű Vállalati Szabályokatvagy (iii) – az USA-ban lévő címzettek esetén – rendelkezik Adatvédelmi Pajzs tanúsítással. További információt kérhet az egyes átadásokkal kapcsolatban alkalmazott garanciákról a dataprotection@siemens.com e-mail-címen.

A Siemens Online Ajánlatain (például csevegő szobán vagy fórumokon) keresztül Ön által közzétett személyes adatok globálisan hozzáférhetőek lehetnek az adott Siemens Online Ajánlat más regisztrált felhasználói számára. 

A személyes adatok gyűjtése során (például az Ön által elfogadott hozzájárulási nyilatkozaton) tett, kifejezetten ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a személyes adatait töröljük, ha azok további őrzése már nem szükséges (i) azon célok eléréséhez, amiért az adatokat gyűjtötték vagy egyéb módon kezelték, és ha (ii) a hatályos jogszabályok (például adózási vagy kereskedelmi törvények) nem teszik számunkra kötelezővé a személyes adatok további őrzését.

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Siemens bizonyos személyes adatait kezelje, bármikor jogában áll ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni, azaz a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Siemens a továbbiakban csak azokat a személyes adatokat kezelheti, amelyeknél az adatkezelésnek egyéb jogalapja is van. 

Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van:

 • megerősítést kérni a Siemenstől arra vonatkozóan, hogy kezelnek-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és igenlő válasz esetén hozzáférni a személyes adatokhoz;
 • helyesbítést kérni az Önt érintő pontatlan személyes adatokat illetően;
 • az Ön személyes adatainak törlését kérni; 
 • arra kérni a Siemenst, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését; 
 • igényelni az Ön által aktívan szolgáltatott személyes adatok hordozhatóságát; és
 • sajátos körülményeire hivatkozva tiltakozni az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen.

A fent meghatározott jogokkal kapcsolatos további háttérinformációk és magyarázatok az Európai Bizottság honlapján érhetők el (A polgárokat megillető jogok).

A Siemens Adatvédelmi Szervezete támogatást nyújt bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos kérdés, megjegyzés, probléma vagy panasz esetén, vagy ha Ön valamelyik, adatvédelemmel kapcsolatos jogát kívánja érvényesíteni. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével itt veheti fel a kapcsolatot: dataprotection@siemens.com

 

A Siemens Adatvédelmi Szervezete meg fog tenni minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a tudomására hozott bármilyen kérést vagy panaszt kezeljen és rendezzen. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével való kapcsolatfelvétel mellett Önnek bármikor jogában áll kérésével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni. 

 

A helyi adatvédelmi hatóságok listája és elérhetőségei itt érhetők el.