Informacje o firmie

Nazwa: 
Siemens Mobility Sp. z o.o.

Siedziba: 
Warszawa

Zarząd: 
Krzysztof Celinski, Katarzyna Halwa

Adres: 
Żupnicza 11

03-821 Warszawa

www.siemens.pl/mobility  

  

Email: 
mobility.pl@siemens.com

Telefon: 
Tel. +48 22 870-97-61

 
Dodatkowe dane:

 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 9.543.650,00.-PLN KRS 0000713334 NIP 113-296-01-11