Informacje o firmie

Nazwa: 
Siemens Mobility Sp. z o.o.

Siedziba: 
Warszawa

Zarząd: 
Hubert Meronk, Katarzyna Halwa

Adres: 
Żupnicza 11

03-821 Warszawa

www.siemens.pl/mobility  

  

Email: 
mobility.pl@siemens.com

Telefon: 
Tel. +48 22 870-97-61

 
Dodatkowe dane:

 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000713334, Wysokość kapitału spółki: 4 642 850,00 PLN, BDO 000019082, NIP: 113-296-01-11