Informacja o ochronie danych firmy Siemens Mobility

Firma Siemens Mobility przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też Siemens Mobility (dalsze dane firmy zawarte są w sekcji „Informacje o firmie”) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

 

Podczas korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji lub narzędzi internetowych firmy Siemens Mobility (zwanych „Ofertą Internetową Siemens Mobilitya”) Siemens Mobility może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: 

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Oferty Internetowej Siemens Mobilitya (np. podczas rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w ankietach itp.), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zgłoszenia wsparcia, komentarzy lub postów na forach itp.; 

 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdych odwiedzin strony. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:  

 • w celu wykonywania usług i funkcji w ramach Oferty Internetowej Siemens Mobilitya oraz zapewnienia obsługi korzystania przez Państwa z Oferty Internetowej Siemens Mobilitya; 

 • w celu zweryfikowania Państwa tożsamości (jeśli zarejestrowali się Państwo do Oferty Internetowej Siemens Mobilitya); 

 • w celu udzielenia odpowiedzi i spełnienia Państwa konkretnych życzeń; 

 • aby wysyłać Państwu informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w związku z badaniami satysfakcji klienta, jak zostało to opisane w pkt. 3; 

 • na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązującego regulaminu, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens Mobility. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek: 

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych); 

 • Zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi Siemens Mobilitya (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); i / lub 

 • Przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznego wykonania Ofert Internetowych Siemens Mobilitya lub obsługi korzystania z nich przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

W niektórych przypadkach możemy zapytać o Państwa zgodę na określone wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych przez Siemens Mobility, (dodatkowo lub zamiast powyższych) jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

  

Cookies

 

W ramach Ofert Internetowych Siemens Mobilitya możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies mogą Państwo znaleźć w zakładce „Polityka cookies”. Polityka Cookies zawiera również informacje o zasadach blokowania plików cookies, odmowy wyrażenia zgody na korzystanie z nich oraz o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies.

 

Mapy Google 

 

Aby zaoferować Państwu pewne funkcje oparte na lokalizacji, niektóre elementy z Oferty Internetowej Siemens Mobilitya mogą korzystać z „Map Google” (np. Aby uzyskać wskazówki dotyczące dojazdu do  lokalnego przedstawiciela firmy Siemens Mobility). Gdy korzystają Państwo z Google Maps, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) przetwarza Państwa dane osobowe, które mogą obejmować między innymi adres IP urządzenia i Państwa lokalizację. Dane dotyczące lokalizacji mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił zezwolenia na dostęp lub aktywnie przekazał dane dotyczące lokalizacji w ramach Oferty Internetowej Siemens Mobility. 

  

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z Mapami Google jest Google; Informacje o ochronie prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy. 

 

Łącza do innych witryn internetowych

 

Polityka prywatności odnosi się tylko do Ofert Internetowych Siemens Mobilitya i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Firma Siemens Mobility nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Aplikacje mobilne

 

Niektóre aplikacje firmy Siemens Mobility, które można pobrać na urządzenie mobilne („Aplikacje mobilne”), mają własne polityki dotyczące ochrony prywatności. Wspomniane polityki są udostępniane na stronach sklepu internetowego z którego Państwo korzystają przed pobraniem aplikacji mobilnej, oraz w  samej aplikacji mobilnej. Informacje o ochronie prywatności dla aplikacji mobilnych Siemens Mobilitya publikowane są również tutaj.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania 

W kontekście swojej współpracy biznesowej Siemens Mobility może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”):  

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail;  

 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów dostępu oraz inne powiązane dane rozliczeniowe;  

 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą Siemens Mobility przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu;  

 • dane osobowe zbierane z zasobów dostępnych publicznie, wiarygodnych baz danych oraz agencji kredytowych; 

 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym. 

Siemens Mobility może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 

 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów Siemens Mobilitya lub Partnerów Biznesowych, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o zakupionych produktach; 

 • planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia; 

 • obsługa i przeprowadzanie badań opinii klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub imprez promocyjnych; 

 • przeprowadzanie badań satysfakcji klientów i bezpośrednich działań marketingowych, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 3; 

 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych; 

 • zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz polityk i norm branżowych Siemens Mobilitya; 

 • rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek: 

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych); 

 • zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi Siemens Mobilitya (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); i / lub 

 • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes Siemens Mobilitya (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Ogólnie rzecz biorąc, uzasadniony interes, do którego dąży Siemens Mobility w związku z wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych, to sprawne działanie lub zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi z Państwem. 

  

W niektórych przypadkach możemy zapytać o Państwa zgodę na określone wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych przez Siemens Mobility, (dodatkowo lub zamiast powyższych) jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Siemens Mobility może przetwarzać dane kontaktowe w celach marketingu bezpośredniego (np. Zaproszenia na targi, biuletyny) i przeprowadzać ankiety dotyczące satysfakcji klienta. Powyższe działania mogą być realizowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych w ww celu, pisząc na Siemens Mobility.pl@Siemens Mobility.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji dostępnego w otrzymanej korespondencji.

Siemens Mobility może przekazywać dane osobowe: 

 • innym spółkom grupy Siemens Mobilitya lub osobom trzecim np. partnerom sprzedażowym lub dostawcom, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do dostarczenia Państwo Oferty Internetowej Siemens Mobilitya lub w związku ze współpracą biznesową z firmą Siemens Mobility; 

 • stronom trzecim, które świadczą usługi informatyczne na rzecz Siemens Mobility i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. Hosting lub usługi konserwacji i wsparcia IT); i / lub 

 • stronom trzecim w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem lub obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku organów sądowych i arbitrażowych, postępowań, organów ścigania i organów regulacyjnych lub, w razie konieczności, adwokatów i radców prawnych jeśli jest to niezbędne w celu przestrzegania prawa lub ustanowienie, wykonywanie lub obrony praw lub roszczeń prawnych). 

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („krajach trzecich”), w których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych, co przepisy prawa macierzystego kraju danej osoby fizycznej. 

W takich przypadkach Siemens Mobility podejmuje działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych innymi środkami. 

 • Wymieniamy dane osobowe ze spółkami grupy Siemens Mobilitya w krajach trzecich tylko wówczas, gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne („WRK“) Siemens Mobilitya dotyczące ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące WRK Siemens Mobilitya znajdą Państwo tutaj

 • Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, gdy dany odbiorca (i) podpisał standardowe klauzule umowne UE z Siemens Mobilityem, (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne lub (iii) – w przypadku odbiorców w USA – odbiorca jest certyfikowany zgodnie z programem „Tarcza Prywatności”. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z firmą Siemens Mobility, aby uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń. 

Dane osobowe publikowane przez Państwa w ramach Ofert Internetowych Siemena (jak serwisy dyskusyjne typu chatroom lub fora) mogą być dostępne na całym świecie dla innego zarejestrowanego użytkownika danej Oferty Internetowej Siemens Mobilitya. 

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez firmę Siemens Mobility mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody Siemens Mobility może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać prawo do:

 • uzyskania od firmy Siemens Mobility potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych;

 • dokonania przez firmę Siemens Mobility sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych;

 • dokonania przez firmę Siemens Mobility usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;

 • wprowadzenia przez firmę Siemens Mobility ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;

 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyli;

 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

  

Dalsze informacje i wyjaśnienia związane z opisanymi powyżej prawami są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Prawa obywateli”.

Pion ochrony danych firmy Siemens Mobility zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemens Mobilitya można skontaktować się pod adresem: dataprotection@Siemens Mobility.com.

  

Pion ochrony danych firmy Siemens Mobility będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemens Mobilitya mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

  

Listę i dane kontaktowe właściwego organu ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć tutaj.